Idéen med frikommuneforsøg er at gøre love og regler enklere for kommunerne. Det er helt i tråd med den nuværende regerings politik om afbureaukratisering. Nu bliver frikommuneforsøgene sat på standby for, at ordningen kan blive gentænkt.
Idéen med frikommuneforsøg er at gøre love og regler enklere for kommunerne. Det er helt i tråd med den nuværende regerings politik om afbureaukratisering. Nu bliver frikommuneforsøgene sat på standby for, at ordningen kan blive gentænkt.
Mads Jensen, Ritzau Scanpix

Regeringen dropper frikommuneforsøg

Efter et halvt års uvished lægger regeringen nu nye frikommuneforsøg på is. 13 kommuner søgte om at være med, og de kan få lov at lave forsøg ad en bagvej.

frikommuneforsøg

Af Christian Olesen | [email protected]

Det er slut med at lave nye frikommuneforsøg. I hvert fald lige foreløbig.

Det oplyser Indenrigsministeriet på sin hjemmeside, hvor det fremgår, at regeringen dropper den nyeste runde frikommuneforsøg, kaldet Frikommuneforsøg III. I stedet skal hele ordningen gentænkes. Det skal ske i forbindelse med den planlagte nærhedsreform, men det er uvist hvornår.

Meddelelsen efterlader 13 kommuner, som sidste år brugte tid og ressourcer på at skrive de komplicerede ansøgninger, som giver adgang til at lave frikommuneforsøg. De kommuner mister nu muligheden for at kalde sig frikommuner, men selve forsøgene har stadig en chance for at overleve.

Indenrigsministeriet smed nemlig ikke ansøgningerne i skraldespanden, men sendte dem i stedet til behandling hos forskellige relevante ministerier alt efter, hvilket område forsøgene omhandler.

Det sker under den såkaldte udvidede udfordringsret, der er en ordning, som gør det muligt at søge om undtagelse for regler og love - lidt ligesom frikommuneforsøgene.

Det er uvist, hvornår kommunerne får svar på ansøgningerne, men Indenrigsministeriet håber, de forskellige ministerier svarer hurtigst muligt. De 13 kommuner blev orienteret om dette i et brev i slutningen af december.

Hvad er frikommuneforsøg?

En ordning, hvor kommuner i en forsøgsperiode bliver fritaget for love eller regler på områder for at finde ud af, om kommunen kan komme frem til nye eller enklere løsninger.

Hvis forsøget går godt, kan Folketinget lade sig inspirere og ændre lovgivningen til gavn for hele landet.

Danmarks første frikommuneforsøg foregik i 1985-1993 og var en blandet succes. I 2012 genoptog man idéen med Frikommuneforsøg I.

Siden kom Frikommuneforsøg II i 2016-2020, og herefter Frikommuneforsøg III, som skulle løbe fra 2019 til 2023, men som altså nu er droppet. 

Mister attraktivt 'brand'
Selvom den udvidede udfordringsret ikke er tænkt som en erstatning for frikommuneforsøg, så kan den faktisk give kommunerne nogenlunde samme mulighed for at lave forsøg. Et minus kan dog være, at kommuner ikke længere kan 'brande' sig som en frikommune, der laver frikommuneforsøg.

Til gengæld burde det ikke være vanskeligere at få godkendt forsøg end normalt, oplyser Indenrigsministeriet til kommunen.dk. Faktisk kan det i nogle tilfælde blive en smule enklere, fordi det kun er det ene ministerium, hvis område forsøget foregår indenfor, der skal godkende forsøget. Og ikke hele regeringen, som det er tilfældet med frikommuneforsøg.

Det er tilmed muligt, at kommunerne får svar lige om lidt. For i forbindelse med, at seks af kommunerne sendte ansøgninger i april og resten i oktober sidste år, blev ansøgningerne lynvurderet af af de relevante ministerier.

Den vurdering kan man læne sig op ad i dag, og dermed er det muligt, at flere kommuner får svar på deres ansøgninger snart.

Det er dog stadig væsentligt senere end først ventet for de kommuner, der søgte i foråret. Ifølge den oprindelige tidsplan skulle de nemlig have fået svar i løbet af sommeren 2019.

KL ønsker ikke at kommentere regeringens beslutning om at droppe Frikommuneforsøg III.

Hvad er udvidet udfordringsret?

En slags postkasse, som giver alle offentligt ansatte og private leverandører mulighed for at komme med ændringsforslag til uhensigtsmæssige statslige og lokale regler, samt søge om at fravige reglerne for selv at vise, at arbejdet kan indrettes på en smartere måde.

Formålet er at bidrage til at udvikle nye løsninger i det offentlige og medvirke til at afskaffe proceskrav, dokumentation mv., så der kan sættes yderligere fokus på resultater og skabes rum til god ledelse og større frihed i opgaveløsningen.

Ansøgninger om fritagelse fra statslige regler kan både imødekommes gennem generelle regelændringer og ved at etablere forsøg med henblik på at afprøve nye måder at gøre tingene på i den offentlige sektor.

Udfordringer indsendes til den kommune, region eller statslige institution, hvor udfordreren er ansat. Her behandles udfordringer af organisationens egne lokale regler, mens udfordringer af statslige regler videresendes til det relevante ressortministerium.

Kilde: Social- og Indenrigsministeriet

Forsinkelse på forsinkelse
Meldingen om at lægge frikommuneforsøg på is kommer, efter at det i lang tid var uklart, hvad der skulle ske med ordningen. Der opstod nemlig problemer allerede under den forrige regering, der satte Frikommuneforsøg III i gang.

Inden første ansøgningsfrist i april frarådede KL kommunerne at søge de nye forsøg, fordi man blandt andet mente, godkendelsesprocessen var for kompliceret. Her kom væsentligt færre ansøgninger, end der har været ved tidligere runder frikommuneforsøg.

Herefter blev behandlingen af ansøgningerne forsinket ad flere omgange. Først skyldtes det folketingsvalg, regeringsdannelse og sommerferie. Sidenhen budgetforhandinger og finanslovsforhandlinger.

Det skabte frustration blandt andet i Aarhus, hvor særligt et af forsøgene nu risikerer at ryge i vasken, hvis ikke der snarest kommer svar.

Aarhus vil nemlig ændre nogle regler for ældre beboere, der flytter ind i det nye Generationernes Hus på Aarhus Ø. Men da huset allerede står færdigt til sommer, skal de nye regler være på plads, inden de ældre bliver visiteret til stedet. Dermed håber kommunen på svar på deres ansøgning hurtigst muligt.

Disse kommuner søgte om at lave frikomuneforsøg i 2019-2023

Frederiksberg

Slagelse

Aarhus

København

Helsingør

Odense, Ærø og Nordfyn sammen

Odder, Fredericia og Kolding sammen

Herning, Frederiksberg, Odense, Randers, Nordfyn og Ærø sammen

Aarhus, Fredensborg, Vejle, Næstved og Randers søgte derudover frikommuneforsøg om fritagelse for nationale test i folkeskolen. Men regeringen har allerede sin egen løsning for testene, og der bliver derfor ikke lavet forsøg på området.

Kilde: Social- og Indenrigsministeriet

Demokrati

Innovation

Tilmeld dig nyhedsbrevet