klumme
Af Malene Grouleff
 | 
Den selvkørende cigaretskod-opsamler har kameraer og sensorer til at spotte skoddene og en form for støvsuger til at samle dem op med.
Den selvkørende cigaretskod-opsamler har kameraer og sensorer til at spotte skoddene og en form for støvsuger til at samle dem op med.
Foto: Foto: Capra Robotics

Skodrobotter klar til at nette byrum

Aarhus kommune er langt fremme med at spare mandetimer ved hjælp af mobile urbane robotter, der løser kedelige opgaver.

Mens det næppe er et tænkeligt scenarie, at samtlige borgere vil blive affaldsdydsmønstre og droppe at smide cigaretskod, tyggegummi og andet skrald fra sig i det offentlige rum, så er et stigende antal robotter i byrummet derimod et særdeles realistisk scenarie. Selvkørende robotter kan nemlig i nær fremtid overtage en del af det ensidige, opslidende arbejde med at rydde op efter storbyens pendant til skovsvin, lad os kalde dem bysvin, som ikke orker at bære deres skrald hen til nærmeste skraldespand eller askebæger. 

  ... han spår, vi inden længe også kommer til at se robotter, der renser fortovet for tyggegummi, fjerner ukrudt og fejer gaderne...

Aarhus Kommune og afdelingerne Ren By Aarhus og Smart Aarhus er nemlig sammen med to danske virksomheder, Capra Robotics og firmaet KK Tech, i fuld gang med at udvikle en selvkørende cigaretskod-opsamler. Den har kameraer og sensorer til at spotte skoddene og en form for støvsuger til at samle dem op med. Løsningen udvikles i tæt samarbejde med Aarhus Kommunes servicemedarbejdere, som lod teknologudviklerne følge i hælene på sig for at høre og se, hvilke vilkår og udfordringer hverdagen i dette job byder på. 

Skodsvin koster mandetimer

”Skodrobotten” er en del af et OPP-projekt, hvor følgende parter er gået sammen for at skabe innovation: Aarhus Kommune, Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (SDFE), KK Tech, og Capra Robotics ApS. Projektet er økonomisk støttet gennem kommunens Velfærdsteknologiske OPI-pulje. 

Potentialet er til at få øje på. Man kan ikke gå mange meter i en større by uden at passere adskillige henkastede skod på fortov, ved busstoppesteder, på større pladser eller bare i vejkanten.

  ... robotterne skal opøve en sikker sans for, hvordan de skal agere blandt mennesker….

At samle henkastede cigaretskod op koster lige nu Aarhus Kommune tre kroner pr. skod. Med andre ord er der væsentlige besparelser at hente ved at bruge autonome robotter, som samtidig kan være med til at kortlægge, hvor folk især smider cigaretskod fra sig. På den måde får holdet bag ”Skodrobotten” en helt unik indsigt i folks vaner med henkastning af affald, som kan bruges til at udtænke løsninger og adfærdsændringer.

The Jetsons trådt ud af skærmen

Aarhus kommunes ITK Chef, Bo Fristed, er overbevist om, at urbane mobile robotter bliver en naturlig del af bybilledet i nær fremtid. 

For robotter kan løfte mange kommunale opgaver, der traditionelt kræver manuel håndtering, sådan som det allerede nu er tilfældet mange steder, hvor græsset skal slås eller striber males på idrætsfaciliteter. Et andet aktuelt eksempel, Bo Fristed peger på, er robotarmen, der opsamler affald i Aarhus Å, inden det ellers ville blive udledt i bugten, og han spår, vi inden længe også kommer til at se robotter, der renser fortovet for tyggegummi, fjerner ukrudt og fejer gaderne. 

Aarhus kommune deltager aktivt i udviklingen og presser også på for at få  skabt nye løsninger. 

“Endelig er der også et oplysningselement i vores arbejde. Vi vil gerne introducere robotterne - ja teknologier generelt - for vores borgere, så de kan forholde sig og også forberede sig på tiden der kommer. Science fiction-serien The Jetsons, hvor familien er omgivet af robotter, har ikke levet forgæves og det bliver fantastisk at se, hvor langt vi kan komme”, siger Bo Fristed. 

Nu også med i Færdselsloven

Sammen med erhvervsklyngerne DigitalLead og Odense Robotics samt lokale og regionale robotvirksomheder arbejder Aarhus Kommune på  at etablere en udendørs robotklynge i Aarhus Kommune, hvor ambitionen er at sætte byen i spil som et test- og udviklingssted. 

Hos Capra Robotics har robotter i bybilledet stået højt på agendaen. I samarbejde med et positivt stemt Folketing har selskabet udvirket, at Færdselsloven pr. 1. januar 2021 har fået indføjet fænomenet “urbane mobile robotter” som en faktor i trafikken med tilhørende regelsæt for, hvordan disse såkaldte ”selvkørende enheder'' må færdes i en forsøgsperiode. I denne periode undersøger robotforskere og -udviklere blandt andet, hvilket ”kropssprog” (også kaldet intuitivt genkendelige intentionsmarkører) udendørs robotter skal have for, at vi mennesker intuitivt forstår deres intentioner, når vi omgås dem i det offentlige rum. Ligesom robotterne skal opøve en sikker sans for, hvordan de skal agere blandt mennesker.

Om ordet

Ordet robot betyder egentlig slave på tjekkisk, og det opstod for 100 år siden. Siden er vi nået et godt stykke længere med at udvikle teknologierne i en retning, hvor mennesker gør det, der kræver fingerspidsfornemmelse, håndterer undtagelserne og i det hele taget fokuserer kræfterne på det sjove og udfordrende fremfor rutineopgaverne, som vi kan overlade til robotterne. 

 

Innovation

Synspunkt

Teknik & miljø

Tema: Velfærdsteknologi i virkeligheden

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet