Eik Møller er aktiv på Twitter for egen regning og risiko. Han er der ikke som talsperson for Ballerup Kommune, men ser det som offentlig leder som sin pligt at bidrage til samfundsdebatten.
Eik Møller er aktiv på Twitter for egen regning og risiko. Han er der ikke som talsperson for Ballerup Kommune, men ser det som offentlig leder som sin pligt at bidrage til samfundsdebatten.
Foto: Ballerup Kommune

‘Vi er for passive og defensive - vi skal sgu da være stolte’ 

Flere kommunale chefer og ledere burde deltage i den offentlige debat, mener Ballerups kommunaldirektør, som selv bruger en halv time hver dag på Twitter og LinkedIn.

synlighed

Af Maria Steno | [email protected]

Hvis ikke de kommunale ledere er til stede og nuancerer den offentlige debat om velfærdssamfundet, overlader vi definitionsretten til meningsdannere, der ved mindre om, hvad der foregår, end vi gør.

Så direkte er kommunaldirektør i Ballerup Eik Møllers analyse. 

Han føler en forpligtelse til at stille sig til rådighed og opsøge den offentlige debat om velfærdssamfundet. Alternativet er, at nogle langt væk fra hverdagen i kommunerne træffer beslutninger og definerer løsninger på et meget spinkelt grundlag, advarer han. 

Vi skal bidrage til debatten med vores ledelseserfaring og viden om maskinrummet, så vi får intentionerne omsat til løsninger, som kan implementeres i hverdagen f.eks. i debatten om det nære sundhedsvæsen. Det sker for sjældent, mener Eik Møller.

   Det kommunale selvstyre er fantastisk. (...) Det skal vi da fortælle alle, der gider høre på det.

 - Vi er for passive og defensive som offentlige ledere i dag. Men vi skal sgu da være stolte af vores arbejdsplads. Jeg er demokrat helt ind i rygsøjlen. Det kommunale selvstyre er fantastisk, det er internationalt set velfungerende og effektivt, der er høj faglighed, veluddannede medarbejdere og nærmest ingen korruption. Det skal vi da fortælle alle, der gider høre på det.

Gode råd til den offentlige leder på sociale medier

· Find dit formål med at være på sociale medier.

· Afklar arbejdsdelingen med din leder/den politiske ledelse, hvis du er tvivl.

· Vælg hvilke sociale medier, du vil prioritere.

· Spred den fortælling og de budskaber, som er vigtige for din organisation.

· Vær social – like, kommenter, del og byd dig selv til.

Tag ansvaret offentligt
Inklusionsdebatten er ifølge kommunaldirektøren et klassisk eksempel på fravær af offentlige ledere i debatten. Der er for få chefer og ledere, som taler om inklusion og fortæller, hvilke værdier der ligger til grund for inklusionsarbejdet. 

Danmark underskrev Salamanca-erklæringen om specialundervisning i 1992. Det var der demokratiske og værdimæssige grunde til. Ja, der er problemer, og vi lykkes ikke med at inkludere alle børn, som Eik Møller siger, men vi skal ikke blive så bange for enkeltsagen, at vi slet ikke siger noget.

- Hvis vi som chefer og ledere ikke fortæller, hvorfor vi arbejder med et inkluderende perspektiv, og hvordan vi gør det, så er det svært at bede borgerne bakke op. Tavshed er gift, så mangler der en kontekst og et perspektiv, når enkeltsagen rammer. Cheferne og lederne gør det på den måde sværere at være politiker i både kommunerne og Folketinget. Vi har jo før set, at fravær af kommunikation lokalt har medført et trappetrins-interview med en minister, der bliver spurgt, hvad han/hun vil gøre, når kommunerne ikke lykkes med fx inklusionsindsatsen.

I stedet skal kommunerne ifølge Eik Møller tage et tydeligt ansvar for hverdagen og de problemer, de tumler med, ellers mister borgerne tilliden til både politikere og embedsmænd.

- Vi skal være mere synlige og bedre til selv at definere debatten på de vigtigste kommunale dagsordener, siger han.

Ytringsfriheden skal bruges
Det er ikke den lokale debat i hans egen kommune, Eik Møller sigter til med eksemplet. Lokalt skal borgere og politikere møde hinanden i den direkte dialog. Det er den store debat om retningen, ledelsen og styringen af velfærdssamfundet som tænketanke, meningsdannere, interesseorganisationer, forskere og Slotsholmen ellers dominerer. Her så Eik Møller gerne, at flere kommunale chefer og ledere på alle niveauer involverer sig.

- Jeg siger til mine ledere, at det vil være godt for nuancerne og perspektiverne i den offentlige debat, hvis de deltager noget mere i den. Jeg opfordrer dem til at fortælle, hvad der går godt og mindre godt, og hvad de ser som mulige veje at gå.

   Vi skal være mere synlige og bedre til selv at definere debatten.

Derfor sætter Eik Møller også pris på, at hans chefer og ledere fx er aktive i chefforeninger på deres område. Men han stiller ikke krav om, at de skal være på sociale medier. De må selv finde deres vej. Personligt er Eik Møller ikke i tvivl.

- De sociale medier er blevet et vigtigt ledelsesredskab, som tjener flere formål.

Ingen reklamesøjle
For det første er Eik Møller optaget af give især ledelsesperspektivet en stemme på sociale medier. Et eksempel:

Cepos offentliggør en analyse, som viser, at antallet af ledige er faldet, uden at omkostningerne til at drive jobcentrene er faldet. Her vælger Eik Møller at gå ind i debatten på sociale medier og prøve at forklare sammenhængen; at det er en anden gruppe af ledige i dag med flere sociale problemer. Ikke fordi det vedrører Ballerup Kommune specifikt, men fordi det vedrører alle kommunerne, og derfor har det for Eik Møller et selvstændigt formål at nuancere debatten.

Det er bare en af grundene til, at Eik hver dag bruger ca. en halv time på Twitter og Linkedin, som han oplever som de vigtigste medier for den politiske og ledelsesfaglige debat. 

Han ser også de sociale medier som en god måde at holde sig opdateret på de dagsordener, der dominerer blandt meningsdannere, politikere og debattører.

- Lidt ligesom med orkanen Dorian, så får vi jo seks dage senere regn og vind i Danmark. Sådan er det også med de her debatter på sociale medier. Jeg følger med for selv at være på omgangshøjde med de begreber, termer og værdier, som bliver brugt i den nationale debat, samtidig med at jeg overvejer, om jeg selv skal tage debatten op lokalt eller være forberedt på eventuelle spørgsmål seks dage senere.

Den tredje dimension i Eik Møllers adfærd på sociale medier handler om at være repræsentant for sin organisation – ikke som en reklamesøjle, men ved at stille sig til rådighed. Eik Møller bruger de sociale medier til at fortælle om dagligdagen i kommunen og til at diskutere de udfordringer, som er aktuelle i Ballerup, og til at anerkende de ledere og medarbejdere, som knokler til daglig.

- Du vil ikke se mig lave et hurra-opslag en gang om ugen med pral om erhvervsklimamålinger eller lignende fra Ballerup. Men jeg brander indirekte Ballerup Kommune ved at være transparent, stille mig til rådighed og gå i dialog med alle mulige interessenter også fra den tredje sektor, som kan give inspiration eller være starten på et nyt partnerskab. Så Ballerup får også et direkte udbytte af den tid, jeg bruger på sociale medier.

Få ledere på sociale medier

Derfor ærgrede det også Eik Møller, da en håndsoprækning under et oplæg for nogle år siden på en konference viste, at kun en god håndfuld af de kommunale topledere var aktive på sociale medier. Siden er flere kommet til, men det er langt fra normen endnu.

Eik Møller tror, det hænger sammen med den traditionelle opfattelse af embedsmanden som reaktiv og usynlig – godt gemt bag borgmesteren og byrådet. Ligesom der også kan være forskel på, hvad den politiske ledelse i kommunen forventer og ønsker fra lederne. Endelig er der nok nogle embedsmænd, der er bekymrede for, hvad der sker, hvis de stikker næsen for langt frem.

Den hårde tone på Facebook

- Politikerne får jo en del knubs på Facebook, mange af dem helt uberettiget efter min opfattelse. Jeg har selv fravalgt Facebook som embedsmand, men kigger ind som privatperson af og til. Ballerup Kommune har også en Facebookprofil, som jeg følger. Men jeg deltager ikke de i lokale Facebook-fora i kommunen, hvor lokalpolitikerne og borgerne diskuterer direkte med hinanden. Det er politikernes arena, siger han.

Ballerup Kommune foretager helt bevidst ikke sagsbehandling på Facebook. Kommunen lægger vægt på, at der er aftalt klare spilleregler for, hvordan kommunen er aktør, når borgerne har kritik eller spørgsmål. Politikerne ved også, at de altid kan henvende sig til administrationen, hvis de møder spørgsmål eller kommentarer, som de mener administrationen skal se på, fortæller Eik Møller.

- I det hele taget skal man være forsigtig i den borgernære dialog digitalt, der må aldrig være uklarhed om, hvad mandatet er, og hvorfor man udtaler sig. Vi skal som embedsmænd groft sagt ikke skide i egen rede. Mine medarbejdere og ledere skal være sikre på, jeg ikke går ind og blander mig i en konkret sag, bare fordi den bliver bragt op på Facebook.

Grænseflade til debat
Hvad med borgmesteren og byrådet?

- Jeg bliver tit spurgt, hvad mine politikere siger til, jeg er aktiv på Twitter og LinkedIn.  Jeg har aldrig fået kritik for at deltage i debatten, og der er flere gange nogle, der har sagt, at det er godt, at jeg engagerer mig. Mine politikere har ikke udtrykt nogen konkrete forventninger til mig digitalt - de forventer ikke, at jeg er en reklamesølje for Ballerup, og de respekterer, at jeg ikke vil gå ind i dialogen direkte med borgerne i de lokale facebookgrupper.

- Men grænsefladerne mellem politik og forvaltning er jo altid til debat. De sociale medier er blot endnu en arena, man skal forholde sig til. Og den er i virkeligheden ikke så anderledes end mødet i forsamlingshuset, bortset fra at tempoet er skruet i vejret. Forvaltningen kommer med de faglige erfaringer og input, og politikerne tager debatten med borgerne om de politiske beslutninger, siger Eik Møller og runder af med en vurdering af fremtiden.

   Embedsmandens rolle er under forandring. Det er ikke nok at være en faglig spørgsmål/svar-maskine. Vi skal også gå i dialog.

- Jeg hører flere steder, at politikerne efterspørger chefer og ledere, som deltager sagligt og engageret i den offentlige debat. Embedsmandens rolle er under forandring. Det er ikke nok at være en faglig spørgsmål/svar-maskine. Vi skal også gå i dialog, og vise, at vi tager ansvaret for den måde, vi arbejder med tingene lokalt.

  

Blå bog

· Kommunaldirektør Ballerup 2015-nu

· Direktør Ballerup Kommune 2012-2015

· Direktør Faxe Kommune 2007-2012

· Chef for dagtilbud Albertslund Kommune 2005-2006

· Pædagoguddannet i 1998, har taget to ledelses-diplomuddannelser og senest Master of public governance 2013

· Bor i Solrød med sin hustru. Har to voksne piger.

Kommunikation

Organisation & ledelse

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet