strategi
Af Maria Steno
 | Selvstændig kommunikationsrådgiver og skribent på kommunen.dk
Politikere sætter sig selv i fokus op ti et valg. Men måske er det en skidt strategi, funderer Maria Steno. Det er i hvert fald ikke fremmende for tilliden.
Politikere sætter sig selv i fokus op ti et valg. Men måske er det en skidt strategi, funderer Maria Steno. Det er i hvert fald ikke fremmende for tilliden.
Foto: Keld Navntoft, Ritzau Scanpix

Vælgernes tillid skal vindes før valget

Eftertænksomme, ansvarsbevidste og lyttende kandidater kan nå langt i valgkampen. Ikke bare for sig selv men for lokaldemokratiet, skriver Maria Steno.

strategi

I Århus føler hver tredje vælger lede ved lokalpolitikerne. Det viser en ny måling fra Århus Kommune udført i samarbejde med Danmarks Medie og Journalisthøjskole. “Så skidt står det ikke til hos os”, tænker kommunalpolitikere fra mindre kommuner måske, men jo; det gør det. I en del kommuner i hvert i fald.

  Det er bedre at udstille sin uvidenhed end uforvarende at komme til at sige noget, der ikke passer. Det giver dig også en mulighed for at vende tilbage.

Tidligere undersøgelser har vist markante forskelle i tilliden til politikere kommunerne imellem. Med andre ord er tilliden mellem politiker og vælger påvirkelig. Den hænge sammen med politikernes adfærd og kontakt til vælgerne lokalt. Vælgernes tillid kan både mistes og vindes i løbet af valgkampen. Det har ikke blot betydning for lokalpolitkernes personlige stemmetal men også for opbakningen til det nære lokaldemokrati. Derfor er det vigtigt at tale om tillid igen. Og igen.

TILLID = troværdighed + pålidelighed + indlevelsesevne
                                     selvoptagethed

Således har den engelske professor David Maister sat tillid på formel og identificeret fire forskellige faktorer, som påvirker tilliden mellem mennesker. Formlen er et godt udgangspunkt for den kommende valgkamp.

Maister konkluderer, at troværdighed, pålidelighed og intimitet opbygger tillid, mens selvoptagethed reducerer tillid. Den balance er interessant i en tid, hvor politikerne ofte sætter sig selv i fokus på plakater og pjecer, og hvor den direkte kontakt til vælgerne fortsat er begrænset af corona. 

Lad os derfor se på de fire faktorer i tillids-ligningen, og på hvordan kandidaterne kan påvirke dem i valgkampen. 

Troværdighed: Lidt omtanke betaler sig

Du taler sandt; og du ved, hvad du taler om. Det er banalt, men tidens trang til tempo og hurtige svar kan let presse politikere og især nye kandidater til at komme med hurtige og måske forkerte svar på sociale medier eller på gaden, mens der deles flyers ud. Den går ikke. Det er bedre at udstille sin uvidenhed end uforvarende at komme til at sige noget, der ikke passer. Det giver dig også en mulighed for at vende tilbage. Jo oftere en lokalpolitiker er i kontakt med vælgerne des større tillid opbygges der. Får du alligevel sagt noget sludder, så ret dine fejl aktivt.

Pålidelighed: De etablerede tager ansvar for sumpen

Du holder, hvad du lover. Her har de nye kandidater en fordel, de har ikke lovet noget tidligere og heller ikke ansvar for den hidtil førte politik. De er med tidens ordvalg ikke en del af ”sumpen”, men kan vinde tillid ved at stå udenfor og se fremad. De siddende politikere har til gengæld en udfordring her. Vælgerne skelner ikke mellem holdning og handling. De er optaget af, om kandidaten har fået omsat holdning til handling siden sidste valg. Har du ikke det, så gå selv ud og forklar hvorfor. Uden klynk. Stå ved dit ansvar. Også hvis du har skabt for høje forventninger.

Intimitet: Spidsere ører og færre selfies

Du er oprigtigt interesseret i dine vælgere, så selvfølgelig lytter du til dem. Lokalpolitikere er generelt tættere på deres vælgere end landspolitikerne. Nærhed øger tilliden, især hvis kandidaten selv er opsøgende. Det gælder også i en coronatid, her skal politikerne blot bringe sig tættere på borgerne digitalt. Og det handler ikke om daglige selfies. Som lokalpolitiker skal du netop lytte; opsøge samtaler online og være aktivt til stede i lokale debatter. Ikke for at høste likes, men for at blive klogere og bidrage med viden. Det skal ikke handle om dig, så virker du selvoptaget, og det tærer på tilliden.  

Selvoptagethed: Kunsten at stoppe sig selv

Mens troværdighed, pålidelighed og intimitet styrker tilliden til politikere i almindelighed og lokalpolitikere i særdeleshed, vil  selvoptagethed i følge Maister reducere tilliden. Tre ud af fire vælgere mener ifølge en Gallupundersøgelse fra 2019, at politikere er mere interesserede i at blive genvalgt, end i at gennemføre deres politik. Proof them wrong! For alle kandidater gælder det nu om at vise, at man ikke stiller op for sig selv, men for vælgerne. Det skal underbygges i alt fra flyers til Facebook og forsamlingshuse. Valgkampen handler om “os”. Aldrig om “mig”. For det koster tillid og øger politikerleden til skade for såvel det enkelte kandidatur som for lokaldemokratiet. 

Politikerlede er med andre ord et  problem, der ikke lader sig bortforklare med Trumpisme, sexisme eller landspolitiske dårligdomme. Vælgerne kan godt skelne. Derfor handler den kommende valgkamp om meget mere end valg og genvalg. Hver enkelt kandidat til kommunalvalget har i de kommende måneder mulighed og medansvar for at vinde vælgernes tillid og begrænse politikerleden.

Bøger

It

Kommunikation

Land & by

Politikerliv

Synspunkt

Undersøgelse

Tema: Strategi

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet