Landets sosu’er håber ifølge FOA på at få mere arbejdstid, der ikke er minutiøst skemalagt på forhånd.
Landets sosu’er håber ifølge FOA på at få mere arbejdstid, der ikke er minutiøst skemalagt på forhånd.
Foto: Ida Marie Odgaard / Ritzau Scanpix

Sosu'er: "Slip fagligheden fri"

En af de dårligst placerede faggrupper i rangeringen af arbejdsmiljø er sosu’erne, der ønsker sig mere frihed og øget rekruttering.

ældrepleje

Af Jens Holm | [email protected]

Sosu'erne ligger nummer seks på listen over det dårligste arbejdsmiljø og nummer et blandt de kommunalt ansatte.

- Det er ikke overraskende for mig. Det er en viden, vi grundlæggende har haft længe. Vi oplever det jo særlig i kontakten med vores medlemmer. Vi har spurgt dem om arbejdsmiljørelaterede spørgsmål i 2017, og der har vi set det samme resultat. Sosu'erne føler sig meget pressede i deres arbejde, siger Vinni Jakobsen, FOA's næstformand i social- og sundhedssektoren.

Ifølge FOA hænger de dårlige målinger blandt andet sammen med flere års forringelse af serviceniveauet  og minutiøst tilrettelagte skemaer, der dikterer arbejdsgangen, ligesom manglen på arbejdskraft er med til at presse medarbejderne.

For at løse problemerne i branchen mener FOA, at det først og fremmest handler om at få indhentet mere kvalificeret arbejdskraft - enten via øget optag på uddannelserne eller ved at lokke talrige deltidsansatte til at arbejde markant flere timer.

Trætte efter arbejde

Sammenlignet med andre fag er sosu'erne særlig dårligt placeret, når det drejer sig om, hvor trætte medarbejderne er efter endt arbejdsdag, hvor bekymret faggruppen er for forflyttelse, og om stillingtagen til andres problemer, stress, arbejdsrelateret sygdom og symptomer på angst.

Det viser en kortlægning, som kommunen.dk har foretaget via data fra Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

- Sosu'erne har gennem mange år skullet forholde sig til nedskæringer, hvor budgetterne i kommunerne er blevet skåret år efter år. Samtidig betyder det, at den service, borgerne får, også bliver forringet, forklarer Vinni Jakobsen.

- Desuden foregår der mange omstruktureringer. Der er hele tiden ændringer i organiseringen, som medarbejderne skal forholde sig til. Borgerne bliver dårligere og dårligere, og jeg synes ikke altid, at vi bliver kompetenceudviklet til de nye udfordringer, der er.

Det øgede pres fra et stigende antal ældre har også haft en negativ indvirkning ifølge FOA.

- Vi har en faglig viden, hvor vores medlemmer måske kan konstatere, at en borger har brug for mere hjælp, end det er muligt at få i dag, siger Vinni Jakobsen.

Hvad ser du som den største udfordring i forhold til at få forbedret arbejdsmiljøet?

- Rekrutteringsproblematikken! Vi ved, at vi har en stor udfordring, og vi ved, at ca. 30 procent af arbejdsstyrken er over 55 år gamle. Behovet for at fremskaffe kvalificeret arbejdskraft vil eksplodere indenfor de kommende år, siger hun.

Udover problemerne med rekruttering mener FOA også, at fagligheden og sosu'erne i dag mange steder bliver sat ud af spil, når hjælpen i stort omfang styres ud fra excel-ark.

- Det vil kunne hjælpe på arbejdsmiljøet at få mere indflydelse på arbejdet i dagligdagen og på selve arbejdstiden, hvor begge dele i dag er meget rammesat. Hvis sosu'erne kan få mere indflydelse på, hvordan arbejdstiden skal struktureres, hvornår mødetid og fyraften skal fastlægges, så kunne det gøre det mere attraktivt at komme ind i faget igen, mener Vinni Jakobsen.

Rekrutteringsknasten

I dag arbejder omkring 80 procent af sosu'erne i en deltidsstilling. Her ønsker både kommuner og FOA sig, at flere af de stillinger bliver konverteret til fuld tid eller noget, der minder om det.

- Men for at kunne rekruttere til fuld tid så kræver det også et godt arbejdsmiljø. Så det kan godt være, at KL siger det, og det bakker vi op om, men vores medlemmer skal jo have et job, som de kan leve af. Vi har medlemmer, der må have flere forskellige job, fordi de ikke kan leve af 24 timer om ugen, fortæller hun.

På trods af lav arbejdsløshed i branchen er det svært at forestille sig, at hele rekrutteringsapparatet for alvor vil komme i omdrejninger.

- Der er ingen ledige, så én måde at få noget mere arbejdskraft på var jo at tilbyde folk nogle flere timer. Og så skal man jo slå de stillinger op med et højere timetal, siger Vinni Jakobsen og fortsætter:

- Men hvis ikke der skabes nogle ordentlige vilkår og nogle gode historier om arbejdet, så er der jo ikke nogen, der vil ind at arbejde i faget.

FOA håber dog først og fremmest, at ønsket om at give sosu'erne friere rammer høres.

- Slip fagligheden fri. Det er nogle fantastisk dygtige, dedikerede medarbejdere, der kan meget mere, end de får mulighed for at gøre i dag. Det vil rykke meget i forhold til at  sikre et bedre arbejdsmiljø.

Arbejdsmarked

HR & uddannelse

Organisation & ledelse

Undersøgelse

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet