Billede

Kortlægning: Her er Danmarks dårligste arbejdsmiljø

Fængsels- og politibetjente har Danmarks dårligste arbejdsmiljø, viser kommunen.dk’s kortlægning. Hos kommunerne står det værst til hos sosu’erne.

arbejdsliv

Af Jens Holm | [email protected]

Fængsels- og politibetjente, sosu’er og erhvervsskole-undervisere har landets dårligste arbejdsmiljø, når man ser på offentlige arbejdspladser.

Det viser en kortlægning, som kommunen.dk har foretaget ud fra store mængder arbejdsmiljødata fra Forskningscenter for Arbejdsmiljø, der via spørgeskemaer har spurgt 65.741 personer inden for 74 forskellige faggrupper om, hvordan det står til med deres fysiske  og psykiske arbejdsmiljø.

De er for eksempel blevet spurgt om smerter, mobning, fysisk træthed, arbejdsulykker, søvnproblemer, tempo, støj, vold, medindflydelse og anerkendelse fra ledelsen og kollegerne.

Der er store forskelle på, hvordan faggrupperne placerer sig indenfor de forskellige arbejdsmiljø-parametre. Alligevel er der visse lighedstegn, der går igen hos de tre offentlige faggrupper, der samlet rangerer dårligst.

Enslydende for de tre faggrupper er, at de nærmest samstemmende forklarer til kommunen.dk, at deres arbejdsliv presses af underbemanding og alt for skemalagt arbejdstid, der påvirker den faglige stolthed negativt.

Nederst i denne artikel ses de interaktive grafer, der viser arbejdsmiljøet for alle faggrupperne.

Sådan har vi gjort

Hvert andet år kortlægger 'Forskningscenter for arbejdsmiljø' det psykiske og fysiske arbejdsmiljø blandt 74 forskellige faggrupper.

De 65.741 deltagere har fået mere end 150 spørgsmål om arbejdsmiljø og helbred samt nogle få spørgsmål om personen og personens vaner. Skemaerne er udviklet af forskere og analytikere på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø og tager udgangspunkt i forskningsbaserede spørgsmål og metoder, oplyser centret. De seneste tal er fra 2016.

Kommunen.dk har indsamlet data på 89 af de parametre, hvor det for hvert spørgsmål er muligt at rangere de 74 faggrupper fra bedste til værste arbejdsmiljø. 

Den rangering er lavet for alle faggrupper per spørgsmål, og derefter er de lagt sammen for at se, hvem der samlet har den bedste og dårligste rangering.

Klik dig ind på kommunen.dk og nærstuder de enkelte faggruppers rangeringer via vores interaktive graf. Her kan du se nøjagtigt, hvordan de enkelte faggrupper er placeret i forhold til hinanden, og hvordan de hver især er placeret indenfor hver arbejdsmiljø-kategori.

Arbejdsmarked

HR & uddannelse

Organisation & ledelse

Undersøgelse

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet