Politik fra rødderne

Fire andre bydele undervejs med bæredygtighed som tema

Udover Nye i Aarhus og Ringkøbing K er adskillige andre bæredygtige byprojekter skudt op rundt om i landet.

 byudvikling

Af Morten Guldberg | [email protected]dk

Foto: Frederikssund Kommune

Vinge by

Vinge er Danmarks største byudviklingsprojekt, som fuldt udviklet skal brede sig over 370 ha øst for Frederikssund med 20.000 nye indbyggere og 4.000 nye arbejdspladser. Projektet blev søsat i 2013 med arkitektfirmaet Henning Larsen i spidsen, og Vinge by er planlagt fuldt udbygget over en 30-årig periode.

Vinge skal være en bæredygtig by og for­syne sig selv med CO2-neutral el og varme ‘så vidt det er muligt’, ligesom beboelsesområderne skal have forskellig karakter med varieret arkitektur.

Projektet løb ind i store problemer i 2017, da manglende salg af byggerettigheder skabte hul i de kommunale budgetter i Frederikssund på 163 mio. kr., og arbejdet med bydelen midlertidigt blev stoppet.

Siden er projektet genoptaget, og blandt de centrale elementer er en helt ny s-togstation, som skal mindske transporttiden til København til 40 minutter.

Foto: Martin Håkan

Køge kyst

Projektet omfatter 24 ha i det centrale havne- og stationsområde i Køge og skal frem mod 2030 skabe en ny bydel med 300.000 etagekvadratmeter byggeri fordelt på boliger, erhverv, detailhandel og kultur med plads til 4000 indbyggere.

Aktieselskabet Køge Kyst, som håndterer projektet, er et partnerskab mellem Køge Kommune og Realdania By & Byg, som blev indgået i 2009. Syv år tidligere besluttede Køge Byråd at udvikle en ny, stor erhvervshavn i Køge, så virksomhederne i Søndre Havn fik mulighed for at flytte til nye og bedre faciliteter i havnen nord for byen, mens Søndre Havn kunne omdannes til et byudviklingsprojekt med kultur, boliger, grønne områder mm.

Bæredygtighed er et overordnet princip for byudviklingen i Køge Kyst, og den omfatter  både miljø- og energimæssige forhold. Her arbejdes både med energiudnyttelse, offentlig transport og ‘social og sundhedsmæssig bæredygtighed’ - boligerne skal have varierende størrelse, og der tænkes både organiseret og uorganiseret idræt ind i byudviklingen.

Foto: Schmidt Hammer Lassen

Kanalbyen i Fredericia

 Visionen for kanalbyen er at åbne den historiske fæstningsby mod vandet og skabe en ny bydel med 1.200 boliger og knap 3000 arbejdspladser. Fredericia Kommune og Realdania By & Byg er fælles om projektet, som blev indledt i 2003,

Fuldt udbygget vil Kanalbyen rumme en blanding af boliger (50 pct.), erhverv og detailhandel (40 pct.) og kulturtilbud/offentlige services (10 pct.). Udviklingen vil ske i fem etaper over 20-25 år, der første boliger er taget i brug.

Bæredygtighed indgår som gennemgående tema med fokus på bæredygtige løsninger i forhold til klima og energi på alle niveauer. Blandt andet tænkes der værn mod oversvømmelse ind i bydelen. Desuden skal den nye bydel ‘opfordre og indbyde til levemønstre, der styrker motion og bevægelse og samtidig bidrager til at skabe et godt socialt miljø’.

Foto: Nærheden

Nærheden

Byudviklingsprojektet udvikles i samarbejde mellem Høje-Taastrup Kommune og Realdania By & Byg, som sammen udvikler det 65 hektar store område syd for Hedehusene.

Partnerskabet blev indgået i 2013.  Nærheden skal rumme 3.000 boliger og bliver med tiden hjem for 8.000 mennesker fortrinsvis i rækkehuse, byvillaer og lejligheder. Desuden skal der bygges kontorerhverv, butikker, offentlig service mm. De første 1500 boliger er afsat.

Nærheden er ikke nogen almindelig forstad, men en ny forstadstype med bæredygtighed og fællesskab som overordnet tema, hedder det i RealDanias projektbeskrivelse:

‘Nærheden kombinerer byens tæthed og byliv med forstadens grønne kvaliteter og mulighed for at have sit eget private udeareal. Mens haverne bliver relativt små, gives fællesarealer og fællesfaciliteter særlig opmærksomhed i Nærheden, så beboerne har de bedste muligheder for at bruge byen og dyrke fælles interesser.

Kultur

Teknik & miljø


Kommentarer

Du skal enten være logget ind, eller tilknyttet en IP-aftale for at kunne kommentere.

Tilmeld dig kommunen.dks nyhedsbrev

Cookie- og privatlivspolitik


Afmeld nyhedsbrevet

Pressenævnet
© Kommunen ApS 2017  |  CVR: 31 88 59 57