- Uanset, om man vurderer ud fra principperne om god ledelsesskik, eller om man kigger på selskabsloven, er jeg af den soleklare opfattelse, at det første, direktøren skulle have gjort, var at inddrage sin bestyrelse, siger Anders Drejer, professor i ledelse.
- Uanset, om man vurderer ud fra principperne om god ledelsesskik, eller om man kigger på selskabsloven, er jeg af den soleklare opfattelse, at det første, direktøren skulle have gjort, var at inddrage sin bestyrelse, siger Anders Drejer, professor i ledelse.
Foto: Linda Kastrup / Ritzau Scanpix

Affaldsdirektør tav i et halvt år om lovbrud: "Det læner sig op ad noget, man kan blive fyret for"

Det grænser til pligtforsømmelse, at direktøren for Amager Ressource Center ventede et halvt år med at orientere bestyrelsen om regelbrud, vurderer professor.

de ulovlige indkøb

Af Tobias Hansen Bødker og Jens Holm | [email protected] [email protected]

I et halvt år har den konstituerede direktør hos Amager Ressource Center (ARC), Dan Fredskov, været klar over, at det kommunalt ejede affaldsselskab har brudt udbudsloven.

Alligevel var det først den 16. maj i år, at direktøren orienterede bestyrelsen om regelbruddet.

Det viser en række interne mails, som kommunen.dk har fået aktindsigt i.

- Det er meget alvorligt. Ledelsen skal være orienteret, og især når der er tale om lovbrud. Det er væsentligt for bestyrelsen for at kunne agere, så det skal man orientere om hurtigst muligt, siger Sten Bønsing, professor i forvaltningsret ved Juridisk Institut, Aalborg Universitet.

Orienteringen af bestyrelsen skete først i forbindelse med, at kommunen.dk i maj fik svar på en række opklarende spørgsmål om selskabets millionaftaler med tre private virksomheder - aftaler, der blev tildelt uden offentlige udbud, og som løber op i mere end 121 mio. kr.

Da bestyrelsen efter et halvt år blev gjort bekendt med sagen, bad bestyrelsen i den forbindelse om en redegørelse af omfanget af ulovlige kontrakter fra ARC’s direktion.

Grænser til pligtforsømmelse

Da kommunen.dk i november 2017 første gang fik aktindsigt i udgifterne til ARC’s største leverandører, erkendte selskabet, at ARC i mindst ét tilfælde – ved en aftale til 11,7 mio. kr. - havde brudt udbudsreglerne.

"Her er der tale om løbende småarbejder, som ARC ikke har været opmærksom på burde udbydes", lød det i mailen dateret den 17. november 2017.

Mailen blev også sendt til direktør Dan Fredskov og selskabets kommunikationschef, Morten Kramer Nielsen.

   Det første, direktøren skulle have gjort, var at inddrage sin bestyrelse

Ifølge Anders Drejer, professor ved Institut for Økonomi og Ledelse, Aalborg Universitet, burde Dan Fredskov allerede i efteråret 2017 have orienteret bestyrelsen om problemerne med udbud.

- Jeg vil faktisk sige, at det læner sig op ad pligtforsømmelse. Det er den juridiske term. Det læner sig op ad noget, man kan blive fyret for, siger han.

Anders Drejer vurderer, at direktøren ifølge både styrelsesloven og de almene principper om god ledelsesskik allerede dengang skulle have igangsat en undersøgelse af omfanget af regelbrud.

- Uanset, om man vurderer ud fra principperne om god ledelsesskik, eller om man kigger på selskabsloven, er jeg af den soleklare opfattelse, at det første, direktøren skulle have gjort, var at inddrage sin bestyrelse, siger Anders Drejer.

Også professor i forvaltningsret Sten Bønsing vurderer, at direktionen skulle have reageret hurtigere.

- Det er alt for sent. Det er alt for sent, siger Sten Bønsing, der forklarer, at man som direktør har pligt til at orientere sin bestyrelse så tidligt som muligt.

- Så omfattende problemer skal den øverste ledelse gøres bekendt med ret hurtigt, siger han.

Regelbrud for millioner

Et af Danmarks største kommunalt ejede affaldsselskaber, Amager Ressource Center (ARC), har i årevis brudt udbudsloven. Det viser en række dokumenter, som kommunen.dk har fået aktindsigt i.

Selskabet har i strid med reglerne direkte tildelt opgaver, der samlet løber op på 121,3 mio. kr., til tre private virksomheder uden udbud.

Den konstituerede direktør, Dan Fredskov, har haft det overordnede chefansvar for indkøbene, som ifølge seks eksperter burde have været sendt i udbud.

ARC har erkendt regelbruddet og undersøger i øjeblikket omfanget af brud på udbudsregler i en intern gennemgang af hele selskabets "aktuelle indkøbsportefølje".

Samtidig viser en gennemgang, at ARCs ledelse siden 2011 har brugt mere end 2,4 mio. kroner på rejser, julefrokoster, vin og lederseminarer på danske slotte og godser. Der er blandt købt mere end 1.400 flasker vin og betalt for julefrokoster med kuvertpriser langt over det tilladte.

Skal sikre gennemskuelighed

kommunen.dk har ad flere omgange spurgt Dan Fredskov, om han forinden den 16. maj i år har orienteret bestyrelsen om, at ARC har brudt udbudsreglerne.

Det har direktøren ikke svaret på. I stedet oplyser selskabet via sekretariatschef Peter Roulund, at bestyrelsen én gang forinden orienteringen den 16. maj fik at vide, at “der forelå en række anmodninger om aktindsigt."

Det skete ifølge selskabet på et bestyrelsesmøde den 3. maj i år.

"Der var tale om en mundtlig og overordnet orientering, hvor der ikke blev givet faktuelle oplysninger om de udbudsretslige forhold i relation til enkeltvirksomheder," lyder det i det skriftlige svar, hvori der er vedhæftet en kopi af protokollen for bestyrelsesmødet den 3. maj.

I dokumentet er punktet beskrevet som følgende: "Dan Fredskov orienterede om: diverse anmodninger om aktindsigt".

Det er problematisk, vurderer professor Anders Drejer.

- Uanset hvornår man opdager det, skal man selvfølgelig inddrage sin bestyrelse, også for at den ikke kommer til at se dum ud. Ifølge selskabslovens §117 har man som direktør en pligt til at orientere bestyrelsen, hvis der sker noget af afgørende betydning for selskabet, siger Anders Drejer, der tilføjer, at det kan variere, hvornår oplysninger bliver betragtet som "af afgørende betydning".

Her er det dog væsentligt, at Amager Ressource Center de seneste år er blevet kritiseret i medierne for det forsinkede og milliarddyre forbrændingsanlæg Amager Bakke, forklarer professoren.

- En bestyrelse vil nok være af den opfattelse, at det er afgørende for selskabet, at der tilsyneladende er sket brud på udbudsreglerne - og dermed loven - for bestyrelsen ser jo fuldstændig tåbelige ud her. God ledelsesskik handler netop om, at der skal være gennemskuelighed i den her slags, forklarer Anders Drejer.

Bagklogskabens lys

Ifølge ARC’s egne vedtægter er det selskabets direktør, som har ansvaret for at orientere bestyrelsen.

"Direktøren refererer til bestyrelsen og er ansvarlig for at sikre, at ARC's strategi, vision og mission efterleves i hele organisationen," står der blandt andet i vedtægterne.

I en intern mail, som direktøren har sendt til bestyrelsen den 16. maj i år, understreger Dan Fredskov, at affaldsselskabet – der er et af de største af slagsen i Danmark – "har ændret i procedurerne og indført skærpet opmærksomhed på udbudsreglerne og overholdelse af disse."

- Der har i de ansvarlige afdelinger ligget overvejelser til grund for ARC's manglende udbud, men det har set i bagklogskabens lys været fejlvurderinger, og opgaverne skulle formentlig have været sendt i udbud, skriver direktøren i mailen til bestyrelsen, der altså ifølge selskabet er den første gang, bestyrelsen får viden om regelbruddet.

I mailen tilføjer direktøren, at han skal "beklage," at selskabet har sendt opgaver videre til tre leverandører, "der desværre ikke har været EU udbudt iht. gældende regler."

"I alt drejer det sig om indkøb for lidt over 100 mio. kr. over en periode på 8 år (svarende til omkring 14 mio. kr. årligt i gennemsnit)," skriver Dan Fredskov med henvisning til det samlede beløb på 121,3 mio. kr. for opgaver, der burde være sendt i udbud.

kommunen.dk har ad flere omgange uden held forsøgt at få et interview med både Dan Fredskov og bestyrelsesformand Lars Weiss (S).

Indkøb

Organisation & ledelse

Teknik & miljø

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet