Om handlen hos Alstom oplyste ARC i november sidste år til kommunen.dk, at opgaven blev sendt i prækvalifikation med henblik på at sikre flere tilbud på udførelsen. Men i redegørelsen fra juni skriver ARC til bestyrelsen, at der ingen skriftlig aftale er med Alstom.
Om handlen hos Alstom oplyste ARC i november sidste år til kommunen.dk, at opgaven blev sendt i prækvalifikation "med henblik på at sikre flere tilbud på udførelsen." Men i redegørelsen fra juni skriver ARC til bestyrelsen, at der "ingen skriftlig aftale" er med Alstom.
Foto: Skærmbillede fra redegørelsen.

Mørklagde millionkontrakter: Affaldsselskab vender på en tallerken i sag om ulovlige indkøb

Amager Ressource Center erkender nu, at en række mørklagte kontrakter blev indgået i strid med reglerne. Selskabet har ellers tidligere afvist, at kontrakterne var ulovlige.

de ulovlige indkøb

Af Tobias Hansen Bødker og Jens Holm | [email protected] [email protected]

Det kommunalt ejede affaldsselskab Amager Ressource Center (ARC) har givet urigtige oplysninger om flere ulovlige millionkontrakter, som selskabet har indgået med tre private virksomheder - uden offentlige udbud.

Det viser dokumenter, ARC har udarbejdet som led i en større intern undersøgelse af ulovlige indkøb.

Ifølge dokumenterne har ARC indgået kontrakter med de tre virksomheder DP Clean Tech, Alstom Danmark og ABB, uden at kontrakterne - i strid med reglerne - blev sendt i udbud.

Samlet løber kontrakterne op i 77,7 mio. kr. i årene fra 2010 til 2017.

Affaldsselskabet, der i perioden har begået stribevis af udbudsfejl og købt ulovligt ind for mere end 289 mio. kr., har ellers tidligere fortalt kommunen.dk, at al handel med de tre firmaer var fuldt ud lovlig.

Forkerte oplysninger

I november 2017 - og igen i maj i år - oplyste ARC til kommunen.dk, at aftalerne enten var indgået efter en “tilbudshentning” hos andre virksomheder, efter en såkaldt prækvalifikation eller indgået uden udbud, fordi der ifølge selskabet var en lovlig begrundelse for ikke at udbyde opgaverne.

Med andre ord var kontrakterne altså ifølge ARC indgået helt i tråd med reglerne.

Men nye oplysninger fra ARC’s interne redegørelse, som selskabets bestyrelse fik forelagt på et møde den 13. juni, viser, at dette ikke er korrekt. I stedet erkender ARC nu, at indkøbene burde have været sendt i udbud.

- Enten løj de dengang eller også har de bare troet, at det var virkeligheden, siger Sten Bønsing, professor i forvaltningsret ved Juridisk Institut, Aalborg Universitet.

ARC’s erkendelser kommer, efter at advokatfirmaet Bech-Bruun på foranledning af affaldsselskabets bestyrelse har bistået ARC’s direktion med at gennemtrævle selskabets kontrakter for ulovlige, direkte tildelinger uden udbud.

- Det er svært at se det anderledes, end at ARC enten har løjet, dengang de skrev til jer og til bestyrelsen, eller også er de bare blevet klogere, efter at Bech-Bruun er kommet ind over. Det er svært at vide, om de var klar over, at de skrev noget forkert til jer og til bestyrelsen, forklarer Sten Bønsing.

Vender på en tallerken

Materialet, som kommunen.dk har gennemgået, viser, at et af de tre firmaer, DP Clean Tech, i årene fra 2010 til 2012 modtog i alt 10,3 mio. kr. fra ARC uden udbud.

Da kommunen.dk i november 2017 fik aktindsigt i indkøbet, lød svaret, at ARC i 2010 havde indhentet tilbud fra flere leverandører og på den baggrund havde konkluderet, at DP Clean Tech var den billigste leverandør til "diverse arbejder på kedelanlæg og andet forefaldende arbejde."

Men ifølge den nye redegørelse har ARC været klar over, at indkøbet var ulovlig, selvom selskabet har afvist netop dette over for kommunen.dk.

I redegørelsen skriver ARC, at selskabets "oprindelige vurdering" var, at indkøbet skulle have været sendt i udbud.

“Der er ved gennemgangen ikke fundet nye oplysninger, der ændrer ved den oprindelige vurdering af, at arbejdet burde have været udbudt og dermed ikke har været håndteret korrekt”, står der i redegørelsen.

“Ikke andre muligheder”

Dokumenterne afslører også, at yderligere to millionkontrakter med Alstom og ABB også var ulovlige ifølge Bech-Bruun.

I advokatfirmaets gennemgang fremgår det, at det var "en overtrædelse af udbudsreglerne," da ARC i perioden 2013 til 2018 betalte 4,3 mio. kr. til Alstom for “specialist arbejde” uden udbud. Firmaet har adresse blot 2 km. fra affaldsselskabet.

Samme vurdering lyder om handlen med ABB for "i hvert fald" en del af handlen til en årlig værdi af 2 til 2,2 mio. kr. samt yderligere indkøb for 1,1 til 1,2 mio. kr. om året, skriver Bech-Bruun.

ARC’s egen opfattelse af lovligheden af indkøbene var dog helt anderledes, da kommunen.dk i afteråret 2017 modtog detaljerede begrundelser for, at netop disse indkøb var fuldt ud lovlige.

“Det kræver et indgående kendskab at servicere et kontrolanlæg og de forskellige leverandørers løsninger har ikke karakter af standardvarer, der kan vedligeholdes og serviceres af andre (konkurrerende leverandører),” skrev ARC, som forklarede, at ABB var den eneste mulige leverandør i forhold til indkøb, levering og udskiftning af produktionsanlæg:

“Da anlægget var leveret af ABB, var der ikke rigtigt andre muligheder.”

Men affaldsselskabets forklaring “kan ikke dokumenteres”, fremgår det af redegørelsen.

“Ingen skriftlig aftale”

Om handlen hos Alstom oplyste ARC i november sidste år til kommunen.dk, at opgaven blev sendt i prækvalifikation "med henblik på at sikre flere tilbud på udførelsen."

"Der var imidlertid ikke andre, der ønskede at blive prækvalificeret, hvorfor ordren blev tildelt Alstom," skrev ARC i svaret.

Men i redegørelsen fra juni skriver ARC til bestyrelsen, at der “ingen skriftlig aftale” er med Alstom.

Bech-Bruun konkluderer, at “der er tale om en fuldt udbudspligtig ydelse, og værdien af de indkøbte ydelser overstiger tærskelværdien i forsyningsvirksomhedsdirektivet."

kommunen.dk har flere gange forinden redegørelsen forsøgt at få aktindsigt i dokumentationen bag ARC’s oprindelige forklaringer til kommunen.dk og forsøgt at få selskabet til at forholde sig til, om indkøbene burde være sendt i udbud.

Det afviste selskabet.

kommunen.dk har uden held forsøgt at få et interview med selskabets konstituerede direktør, Dan Fredskov. Han henviser via sin pressechef til redegørelsen.

På kortet neden for kan du se, hvor ARC har valgt at foretage ulovlige, direkte handler med en stribe leverandører, der særligt er fra lokalområdet.

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet