- Det er ikke bare et ledelsessvigt, men et kollektivt ledelsessvigt, siger Anders Drejer, professor ved Institut for Økonomi og Ledelse, Aalborg Universitet, om Amager Ressource Centers årelange brud på udbudsregler. Ifølge professoren har både direktionen og bestyrelsen et ansvar i sagen.
- Det er ikke bare et ledelsessvigt, men et kollektivt ledelsessvigt, siger Anders Drejer, professor ved Institut for Økonomi og Ledelse, Aalborg Universitet, om Amager Ressource Centers årelange brud på udbudsregler. Ifølge professoren har både direktionen og bestyrelsen et ansvar i sagen.
Foto: Linda Kastrup / Ritzau Scanpix.

Nuværende topdirektør havde selv chefansvaret for affaldsselskabs ulovlige indkøb til 121 mio. kr.

Den nuværende direktør i Amager Ressource Center havde chefansvaret for indkøb samtidig med, at affaldsselskabet i årevis købte ulovligt ind for 121,3 mio. kr. Et klart ledelsessvigt, siger eksperter.

de ulovlige indkøb

Af Tobias Hansen Bødker og Jens Holm | [email protected] [email protected]

Mens Amager Ressource Center i årevis indgik store millionkontrakter i strid med reglerne, var selskabets nuværende konstituerede direktør, Dan Fredskov, den ansvarlige chef for de ulovlige indkøb.

Som tidligere beskrevet af kommunen.dk har det kommunalt ejede affaldsselskab siden 2010 købt ind for mindst 121,3 mio. kr. hos tre private leverandører uden at sende opgaverne i offentlige udbud.

I den samme periode har Dan Fredskov været selskabets tekniske chef.

Direktøren bekræfter, at det var hans afdeling, som havde ansvaret for indkøbene af blandt andet kalk, kedelmurværk og servicearbejde - kontrakter, som selskabet i strid med reglerne har tildelt direkte uden udbud til de tre virksomheder Faxe Kalk, Calderys Danmark og Lindpro.

- I det tidsrum, hvor jeg var teknisk chef, havde jeg ansvaret for det område, siger Dan Fredskov, der henviser til, at det overordnede administrative ansvar lå hos den daværende direktør, Ulla Röttger, som forlod stillingen i april 2017 efter intern uro.

Afviser kendskab til regelbrud

Flere eksperter har overfor kommunen.dk betegnet de ulovlige indkøb som et klart ledelsessvigt og "langt over, hvad man kan påstå er forglemmelser og detaljer".

- Det virker systematisk, har Janne Kristine Laursen, advokat med speciale i udbudsret hos Dejure, forklaret om de ulovlige indkøb.

Dan Fredskov afviser, at han har haft kendskab til, at kontrakterne burde være sendt i udbud.

- Jeg har som teknisk chef haft det overordnede ansvar for hele området, men jeg er jo ikke blevet individuelt orienteret eller været involveret i de enkelte kontrakters indgåelse. Jeg har haft det overordnede ansvar, siger han.

Hvem har så haft ansvaret for at lave aftalerne - og underskrive kontrakterne - med de pågældende leverandører?

- Det vil fremgå af den redegørelse, som vi er i gang med at udarbejde til bestyrelsen, altså hvem der har ansvaret for de enkelte indkøb, siger Dan Fredskov, der har været teknisk chef siden 2007 og konstitueret direktør siden april 2017.

Han er ikke selv klar over, hvilke medarbejdere, der har skrevet under på de ulovlige kontrakter.

- Vi er mere end 200 ansatte på ARC, og hvem der har haft ansvaret for enkeltindkøb, det kan jeg simpelthen ikke erindre, siger Dan Fredskov.

I et politikersvar fra Københavns Kommunes økonomiforvaltning fremgår det, at afdelingsledere - som f.eks. den tekniske chef - har pligt til at spørge om bistand ved tvivlsspørgsmål. 

"Det er lederen af den indkøbende afdeling, der har ansvaret for at trække på bistand fra indkøbsfunktionen og sikre, at indkøb sker på de bedst mulige betingelser og i henhold til gældende regler om f.eks. EU-udbud," lyder det i svaret.

Udstiller ledelsen

Ifølge Steen Jensen, ekspert i udbudsret og selvstændig rådgiver i offentlige indkøb hos Steenjensen.com, er det alvorligt, at Dan Fredskov som teknisk chef ikke har opdaget de ulovlige kontrakter.

- Det er klart, at når man er teknisk chef og har et ansvar for indkøb, så er det helt banal viden, at indkøb skal i udbud, når man bruger så mange penge på indkøb, og når det kommer over tærskelværdierne. For mig er det da yderst overraskende, at en konstitueret direktør næsten er overrasket over det, der er sket, siger Steen Jensen.

Han mener, at "det udstiller ledelsen endnu mere", at direktøren selv har haft det nærmeste ledelsesansvar for det årlange brud på udbudsregler.

- Ledelsen ved godt, at man er reguleret af EU-udbudsreglerne, og derfor er man forpligtet til at oplyse medarbejderne om, at her har vi et område, der er reguleret af nogle EU-regler, og at det betyder, at når vi er over tærskelværdierne skal det konkurrenceudsættes.

Et kollektivt svigt

I første omgang forklarede Amager Ressource Center til kommunen.dk, at det blot var én enkelt af de tre millionkontrakter - den mindste til 11,7 mio. kr. - som burde have været sendt i udbud.

I forbindelse med kommunen.dk's anmodninger om aktindsigt gik det dog op for selskabet, at alle tre millionkontrakter skulle have været i offentlige udbud. Dengang forklarede Dan Fredskov, at "ansvaret ligger alene hos direktionen og i sidste ende direktøren."

Den vurdering er Anders Drejer, professor ved Institut for Økonomi og Ledelse, Aalborg Universitet, ikke enig i. 

- Det er ikke bare et ledelsessvigt, men et kollektivt ledelsessvigt. Når man forvalter offentlige midler, har man et særligt ansvar for at sikre, at man overholder de gældende regler. Det her understreger, at ledelsen ikke har været deres opgave voksen, siger Anders Drejer, der vurderer, at Dan Fredskov "selvfølgelig har et ansvar", men at han langt fra er ene om at have et ansvar i sagen om de manglende udbud.

Ifølge professoren ligger ansvaret ikke alene hos den konstituerede direktør - eller hos den tidligere direktør Ulla Röttger - men også hos bestyrelsen, der består af fem kommunalt udvalgte byrådsmedlemmer og en enkelt medarbejderrepræsentant.

- Det er helt, helt basal viden, når man har indkøbsansvar, at ting skal i udbud. Derfor bør det ikke komme som en overraskelse for hverken den tekniske chef, direktøren eller bestyrelsen. Man kan ikke rigtigt komme uden om ansvaret. Det er rigtig fint at sige pænt undskyld bagefter, men skaden er jo sket, og det er foregået over mange år, siger professoren.

Anders Drejer mener, at bestyrelsen burde have sikret, at selskabet havde en klar procedure for, hvordan der købes ind, og at proceduren blev overholdt.

Han henviser til, at det i ledelseslaget bør være almindeligt kendt, at offentlige myndigheder og kommunalt ejede selskaber som Amager Ressource Center skal udbyde store millionkontrakter.

- Bestyrelsen kan ikke sige, at den ikke vidste, at der skulle være en procedure for indkøb - medmindre bestyrelsesmedlemmerne ikke har åbnet en avis eller forholdt sig til noget som helst de seneste 10 år. Der har været så mange sager, at de har et ansvar for at sige, at nu skal vi have en procedure, som vi skal følge, siger professoren.

Bestyrelsesmedlemmer: Vi har ikke et ansvar

I bestyrelsen for det kommunalt ejede selskab mener tre af de medlemmer, der har villet udtale sig til kommunen.dk, dog ikke, at ansvaret kan placeres hos dem.

Lars Weiss (S), bestyrelsesformand og medlem af borgerrepræsentationen i Københavns Kommune, siger, at ansvaret ligger hos direktionen.

- Det her er inde i driften af anlægget, og det er ikke bestyrelsens opgave at gå ind og drive virksomheden. Det er ene og alene direktionen. Det er køb af hjælpestoffer og reparationer på det gamle anlæg, og det hverken kan eller skal vi ind og overtage som bestyrelse, siger han.

Han understreger, at et selskab som Amager Ressource Center har pligt til at overholde dansk og europæisk lovgivning.

Får det her nogle konsekvenser? 

- Nu afventer vi redegørelsen.

Har du stadig tillid til Dan Fredskov som direktør?

- Nu afventer vi redegørelsen, siger Lars Weiss.

En stor butik

Steen Ørskov Larsen (K), en af bestyrelsens to næstformænd, "tvivler på", at ansvaret kan placeres hos bestyrelsen, fordi selskabet "er så stor en butik". Han henviser til, at det forsinkede milliardprojekt Amager Bakke - et nyt forbrændingsanlæg - "har været så omfattende" og fyldt en stor del af bestyrelsesarbejdet de seneste år.

- At vi (bestyrelsen, red.) af egen drift selv skulle snuse det op, det tror jeg simpelthen ikke, at man kan laste en læmand og et bestyrelsesmedlem for, på trods af bestyrelsesansvaret, det er jeg fuldstændig rolig ved udsigten til, vil jeg sige,

Bestyrelsesmedlemmet Morten Dreyer (DF) nøjes dog blot med at konkludere, at selskabet - sandsynligvis - har fået styr på udbudsreglerne.

- Jeg kan sige så meget, at med det nye anlæg, der har vi tjek på det, siger næstformanden til spørgsmålet, om bestyrelsen har et ansvar.

Er det noget, du tror, eller er det noget, du ved? 

- Det er noget, jeg tror ret kraftigt, fordi vi har bedt om at få økonomien belyst meget præcist, siger han.

Direktør Dan Fredskov oplyser, at den kommende redegørelse efter planen skal være klar i september.

- Samlet set skal vi alle indkøb igennem, og vi laver jo over 2.000 indkøb om året, så det er rigtig, rigtig mange indkøb, vi skal igennem. Det er noget, der tager tid, siger direktøren.

Indkøb

Teknik & miljø

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet