Billede
Foto: Foto: Lars Laursen / Ritzau Scanpix

Argo svarer på artikel

Affaldsselskabet Argo kritiserer en artikel i kommunen.dk om indkøbsrod. Redaktionen afviser kritikken.

udbud

Af redaktionen | [email protected]

ARGOs bestyrelsesformand Niels Hörup og direktør Trine Lindegaard Holmberg har bedt os bringe dette indlæg: 

Hvad er op og ned vedrørende ARGOs indkøb?


Kommunen.dk har gennem den senere tid skrevet en række artikler om ARGOs indkøb og udbud. Dem har vi løbende kommenteret og forholdt os til. Den seneste artikel (fra den 4.12.2018) indeholder dog en række misinformationer, som er værd at kommentere særskilt.

Fakta – som er mailet til kommunen.dk både den 20.11. 2018 og den 29. 11.2018 – er følgende:

  • ARGO har stor fokus på at sikre de bedst mulige priser i forbindelse med indkøb, via udbud og prisafprøvning i markedet, og det er naturligvis afgørende vigtigt, at alle gældende regler overholdes i den sammenhæng.
  • ARGO har igangsat en analyse af selskabets indkøb.
  • ARGO har konstateret, at der i forbindelse med en række indkøb burde have været foretaget EU-udbud, og ikke kun en prisafprøvning i markedet, som det har været tilfældet. Dette er en alvorlig fejl, hvorfor vi tager opgaven med at rette op på det meget seriøst.
  • Vi har derfor gennemgået vores samlede indkøb for at sikre, at de fremadrettet er i overensstemmelse med gældende regler.
  • ARGO har i den forbindelse allieret sig med ekstern advokatbistand.
  • ARGOs bestyrelse vil følge gennemførelsen af udbudsplanen tæt.

 Vi har således selv fra ARGOs side konstateret, at vi har noget, vi skal rette op på. Derfor er det fejlagtigt, når kommunen.dk skriver, at ARGOs bestyrelsesformand har afvist, at der har været problemer i 2018. Det har vi klart selv sagt.

Det er også forkert, når kommunen.dk skriver at ’årstallene på flere af kontrakterne samtidig tegner et andet billede end det, som selskabets direktion tidligere har tegnet over for offentligheden’. ARGO har netop konstateret og oplyst overfor kommunen.dk, at vi har flere forhold, som der skal rettes op på, og at selskabet er i gang med dette.

 Kommunen.dk skriver selv i artikel fra den 21.11.2018 følgende:

” - Vi henter den bistand fra advokaterne, der skal til, så vi kan få tilendebragt og gennemlyst det hele fuldstændigt. Vi kommer det hele igennem og får gennemført de EU-udbud, som vi ikke måtte have foretaget, forklarer bestyrelsesformand Niels Hörup (V), der også er borgmester i Solrød, til kommunen.dk.

Når alle selskabets ulovlige kontrakter er blevet identificeret med hjælp fra advokatfirmaet, skal opgaverne efterfølgende sendes i udbud - som reglerne foreskriver, forklarer Niels Hörup, der kalder sagen ‘beklagelig’.

Det er planen, at al oprydningsarbejdet skal være 100 pct. færdiggjort ved udgangen af andet kvartal 2019.”

Det fremgår således med al tydelighed, at det ikke fra ARGOs side har været fremført, at alt har været på plads siden 2016, og det fremgår også, at kommunen.dk er vidende om dette.

 Det kan ikke understreges nok, at indkøb er vigtige. Både for at sikre de bedste og billigste løsninger. Men selvfølgelig også for at sikre, at vi overholder alle love, regler og forpligtelser. Det er vi på plads med ved udgangen af andet kvartal 2019. Det håber vi vil afspejle sig i kommunen.dk’s artikler fremover.

Svar fra kommunen.dk:

Vi er uenige i, at artiklen indeholder misinformationer.

Som Argos bestyrelsesformand og direktør selv anfører, har kommunen.dk loyalt refereret, at Argos ledelse erkender selskabets overtrædelser af udbudsreglerne og har igangsat et større oprydningsarbejde med ekstern hjælp.

Vores formulering om, at bestyrelsesformanden har afvist, at problemerne går langt ind i 2018, baserer vi på et interview d. 16. november, hvor han blandt andet sagde:

“Det, I har kortlagt, det er jo historie.” (...) “Trine Lindegaard Holmberg blev ansat i april 2016 og har jo løst en række opgaver, og har identificeret - og sikret - at det er i orden. Jeg er betrygget i, at der er nogle fejl, som er afdækket, som går år tilbage.“

Vores formulering om, at årstallene på flere kontrakter tegner et andet billede end det, som selskabets direktion tidligere har tegnet over for offentligheden, baserer sig på et interview med direktøren 8. november om ordrer uden om udbudsreglerne for 66 mio. kr. til tre leverandører.

Trine Lindegaard Holmberg forklarer her, at det er hendes vurdering, at disse kontrakter er “de eneste”, som er indgået i strid med loven, men at hun ikke kan garantere, at der ikke findes andet “tilbage i fortiden”.

Spørgsmål: Er det her de eneste indkøb, ARGO har foretaget, som ikke har været i udbud, selvom indkøbene burde have været i udbud ifølge reglerne?

Svar: “Vi har gjort alt, hvad vi kan, for at finde de ting, hvor der skal rettes op, og det mener jeg også vi har identificeret. Om der i fortiden er sket fejl, vi ikke har set, det kan jeg ikke garantere, men vi har gjort alt, hvad vi kan for at finde dem.”

Senere har kommunen.dk afdækket, at der har været tale om yderligere brud på reglerne, men det har trods talrige henvendelser ikke været muligt at få et nyt interview med Trine Lindegaard Holmberg.

Venlig hilsen redaktionen

Indkøb

Teknik & miljø

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet