Affaldsselskabet Argo, som har hovedsæde i Roskilde, erkender at have indgået ulovlige kontrakter til en sammenlagt værdi af mere end 94 mio. kr.
Affaldsselskabet Argo, som har hovedsæde i Roskilde, erkender at have indgået ulovlige kontrakter til en sammenlagt værdi af mere end 94 mio. kr.
Foto: Lars Laursen / Ritzau Scanpix

Danmarks tredjestørste affaldsselskab erkender ulovlige indkøb for 94 mio. kr.

Landets tredjestørste kommunalt ejede affaldsselskab har i en lang årrække handlet i strid med udbudsreglerne.

Indkøb

Af Tobias Hansen Bødker og Jens Holm | [email protected] ,[email protected]

Det er ikke kun hos det kommunalt ejede Amager Ressource Center (ARC), at et affaldsselskab i årevis har brudt udbudsreglerne og indgået en lang række ulovlige millionkontrakter.

Også hos landets tredjestørste affaldsselskab, Argo, er store pengestrømme år efter år flydt fra selskabet direkte videre til private leverandører udenom reglerne.

Igennem mindst syv år har selskabet, der har hovedsæde i Roskilde, indgået ulovlige kontrakter til en sammenlagt værdi af mere end 94 millioner kroner uden udbud, selvom kontrakterne har haft en så høj værdi, at de ifølge reglerne skulle have været udbudt i hele EU.

Det erkender selskabet, der er ejet af ni sjællandske kommuner, efter kommunen.dk har fået aktindsigt i dokumenter og materiale om Argos indkøb hos selskabets største leverandører.

- Der har simpelthen ikke været nok opmærksomhed på, hvad der gjaldt af regler, erkender selskabets direktør, Trine Lindegaard Holmberg.

Hun betegner regelbruddet som alvorligt og tager samtidig afstand fra den hidtidige, ulovlige praksis.

- Jeg lægger rigtig megen vægt på, at vi gør tingene ordentligt, at vi får de bedste priser, og at vi selvfølgelig overholder de regler, der gælder for indkøb og udbud. Derfor er det selvfølgelig ikke godt nok. Det er ikke i orden, at vi ikke har overholdt de her regler, siger direktøren.

Argo har fundet fejlene så alvorlige, at det kommunalt ejede selskab nu har valgt at bruge penge på eksterne advokater, der skal endevende kontraktbunkerne og hjælpe med at få sendt de udbudspligtige indkøb i udbud.

”En alvorlig overtrædelse”

Ifølge en række indkøbsoversigter fra Argo, som kommunen.dk har fået aktindsigt i, har affaldsselskabet i perioden fra 2012 til 2018 handlet ulovligt for lidt mere end 94 millioner kroner hos fire forskellige leverandører.

Oversigterne afslører, at de private firmaer har fået pengebeløb, der enten per år eller over en fireårig periode overskrider de lovbestemte tærskelværdier for, hvornår Argo burde have sendt handlerne i udbud.

Det drejer sig blandt andet om simple vareindkøb som eksempelvis af mineraluld, tegl, vinduer, jord, gips og trykimprægneret træ, men også om tjenesteydelser som rengøring og behandling af haveaffald.

 Det er selvfølgelig ikke godt nok. Det er ikke i orden, at vi ikke har overholdt de her regler.

Blandt andet har virksomheden RGS Nordic fået 51,3 millioner kroner af Argo i perioden 2012 til 2018, mens for eksempel Marius Pedersen har modtaget 13,2 millioner kroner.

- Det er en alvorlig overtrædelse af reglerne, og det er bemærkelsesværdigt, at der ikke er blevet taget hånd om det her tidligere, siger Jacob Georg Naur, advokat med speciale i udbudsret og partner hos Hejm Advokater.

- Når man over så mange år åbenbart ikke har kunnet finde ud af at lægge tallene sammen og samtidig holde de tal op imod, hvad der gælder i udbudsloven, så forekommer det temmelig besynderligt, siger han.

Hos Argo selv lyder forklaringen, at det kommunalt ejede selskab simpelthen ikke har haft ‘opmærksomhed’ på lovgivningen, der fastsætter, hvordan myndigheder må foretage indkøb som forvalter af skattekroner.

Samtidig forklarer direktør Trine Lindegaard Holmberg, at Argo særlig har haft svært ved at holde øje med, om indkøbene er nået op over tærskelværdierne for, hvornår opgaverne skulle have været udbudt i hele Europa.

Den forklaring skurrer i ørerne hos landets førende ekspert i udbudsjura, Michael Steinicke, juraprofessor med speciale i udbudsret ved Aarhus Universitet.

- Jeg har svært ved at forestille mig, at man har fejlvurderet samtlige betingelser i samtlige af de her sager, for så vanskeligt behøver det heller ikke at være. Der må ligge noget andet bag, og det synes jeg er problematisk. Det udtrykker måske, at man ikke har den nødvendige respekt for reglerne, vurderer Michael Steinicke.

Nu skal der udbydes

En tredje af de virksomheder, som de seneste mange år ulovligt har fået pengebeløb direkte fra Argo uden konkurrence fra andre europæiske firmaer, er Holst Gruppen. Virksomheden er hjemmehørende blot 16 kilometer fra Argos hovedkvarter i Roskilde og har siden 2012 modtaget 14,7 millioner kroner i betaling for at gøre rent hos det kommunalt ejede selskab.

Også her har Argos jurister haft svært ved at vurdere, om indkøbene var udbudspligtige.

 Jeg har svært ved at forestille mig, at man har fejlvurderet samtlige betingelser i samtlige af de her sager, for så vanskeligt behøver det heller ikke at være. Der må ligge noget andet bag, og det synes jeg er problematisk. Det udtrykker måske, at man ikke har den nødvendige respekt for reglerne.

 “Argo har ikke vurderet de forskellige indkøb og services som udbudspligtige,” oplyser Inge Banke, der er ansat som jurist hos Argo, i et skriftligt svar.

Argos vurdering er dog pludselig blevet støvet af, efter at kommunen.dk har søgt aktindsigt og stillet spørgsmål omkring selskabets indkøb hos Holst Gruppen.

Hovedrengøringen har nemlig resulteret i, at Argo nu vurderer, at indkøbene er så store og sammenhængende, at private firmaer i hele EU skal have muligheden for at byde på rengøringsopgaven.

”Fordi vi nu ‘puljer’ indkøbene, foretages der pt. et EU-udbud som nævnt,” forklarer Argos jurist, Inge Banke, om selskabets nye vurdering.

Svarene undrer udbudsretsekspert Jacob Georg Naur, der henviser til, at et selskab af Argos størrelse - som landets tredjestørste kommunalt ejede affaldsselskab - bør kunne “håndtere indkøb mere professionelt”.

- Argo afslører med svarene, at man i virkeligheden reelt ikke kan svare på jeres spørgsmål, og det peger jo i retning af, at man ikke har den kontrol med indkøbene, som der bør være. Det er katastrofalt, fordi Argo så ikke ved, om de betaler for meget, eller om Argo får det produkt, som de betaler for, siger han og tilføjer, at Argo med den manglende kontrol heller ikke kan vide, om selskabet bryder loven.

- Udbudsreglerne skal jo ikke bare følges én gang; det er jo også noget, der gælder i hele kontraktens løbetid, siger Jacob Georg Naur.

Han bakkes op af Steen Jensen, advokat med speciale i udbudsret og rådgiver i offentlige indkøb hos Steenjensen.com.

- Det er amatøragtigt. Det er det korte svar. Når du er offentligt ansat, så er du forpligtet til at overholde reglerne - i det her tilfælde udbudslovgivningen. Det kan ikke komme bag på offentligt ansatte, at når der foretages indkøb,  skal man have styr på, om de indkøb er omfattet af udbudsreglerne, konstaterer han.

Bestyrelsen orienteret 

Argo har dog langtfra haft styr på, hvornår indkøbene er omfattet af udbudsreglerne, og hvornår opgaver lovligt kan tildeles direkte uden konkurrence, viser materialet, som kommunen.dk har fået aktindsigt i.

I første omgang forklarede Argo, at opgaverne til de fire leverandører ikke blev sendt i udbud, fordi der var tale om indkøb til en lang række af affaldsselskabets forskellige afdelinger – bl.a. Argos mange genbrugspladser.

Med andre ord var der ifølge Argo gode grunde til, at de fire virksomheder havde fået kontrakter uden konkurrence fra andre firmaer.

Men i forbindelse med kommunen.dk’s anmodninger om aktindsigt blev Argos bestyrelse informeret om, at selskabets ledelse havde opdaget, at der var problemer med indkøbene.

Det viser et referat fra et bestyrelsesmøde den 18. september 2018, som kommunen.dk er i besiddelse af.

”Argos ledelse har foretaget et servicetjek af Argos indkøb,” lyder det i referatet, som viser, at bestyrelses-medlemmerne fra selskabets ni ejerkommuner blev orienteret om, at ”samtlige indkøb, hvor det er relevant, har været underlagt enten prisafprøvning eller egentligt EU-udbud.”

Bestyrelsen blev dog samtidig også af Argos ledelse orienteret om en række overtrædelser af udbudsreglerne.

”For så vidt angår afsætning af forskellige affaldsfraktioner, kan det vurderes, at der i flere tilfælde burde have været foretaget et egentligt EU-udbud, fremfor, som det har været tilfældet, en prisafprøvning i markedet,” lyder det i referatet.

Det er ikke kun de forkerte vurderinger, som ifølge eksperterne er problematiske. Særlig mængden af ulovlige kontrakter er usædvanlig, vurderer juraprofessor Michael Steinicke.

- Det er store beløb, men det værste er, at antallet af kontrakter i sagen er så højt, siger professoren, der betegner det som “betænkeligt”, at Argo “har ramt ved siden af så mange gange”.

For udbudsreglerne er ikke “supervanskelige”, forklarer Michael Steinicke, der har vurderet en del af materialet for kommunen.dk.

- Argo har pligt til at vurdere, om denne type opgaver skal sendes i udbud, og vurderingerne vil kunne foretages uden store problemer. Og så synes jeg, det er betænkeligt, at så mange indkøb alligevel er smuttet. Enten har man simpelthen set bort fra udbudslovgivningen, fordi man ikke ville, eller også er det her et udtryk for skødesløshed, siger han. 

Parallel til ARC

Argos primære årsagsforklaring på de ulovlige indkøb lyder, at mange indkøb hos det kommunalt ejede selskab foregår decentralt.

- Det fungerer på den måde, at de, der er ansvarlige for de enkelte områder, køber ind på deres områder, forklarer Argos direktør, Trine Lindegaard Holmberg.

De decentrale indkøb er ikke kun hverdag hos landets tredjestørste affaldsselskab, Argo. Også hos ARC, der som tidligere beskrevet af kommunen.dk har købt ind for mindst 306 millioner kroner i strid med udbudsreglerne, er indkøb i vidt omfang blevet godkendt og gennemført i de enkelte afdelinger.

Affaldsselskabernes ulovlige indkøb

Siden maj har kommunen.dk afdækket, hvordan tre af landets største kommunalt ejede selskaber har tilsidesat de danske og europæiske udbudsregler ved indkøb for millioner af kroner.

Det drejer sig blandt andet om affaldsselskabet Amager Ressource Center (ARC), der har foretaget ulovlige indkøb hos en lang stribe private virksomheder for mindst 306 mio. kr.

Siden kommunen.dk's første historie om sagen har selskabet skilt sig af med sin energichef og tidligere konstituerede direktør, Dan Fredskov.

Derudover har ARC betalt advokatfirmaet Bech-Bruun for at udarbejde en redegørelse over de ulovlige indkøb, ligesom ARC siden hyrede Bech-Bruun og revisionsfirmaet Deloitte til at udarbejde en årsagsrapport. En rapport, der dog ikke havde til hensigt at placere nogen form for personligt ansvar for det omfattende udbudsrod.

Få måneder efter sin fratrædelse er Dan Fredskov blevet ansat i en nyoprettet stilling som plan- og projektchef hos landets største offentlige spildevandsselskab, Biofos. Her får den tidligere ARC-topchef, der af flere bestyrelsesmedlemmer blev udpeget som den hovedansvarlige for ARC’s ulovlige indkøb, nu ansvaret for udbud og en investeringsplan til omkring 1,6 mia. kr.

Også hos landets største affaldsselskab, Vestforbrænding, er der problemer med at redegøre for, hvordan skatteborgernes penge er blevet brugt.

Her har det kommunalt ejede selskab, der er ejet af 19 kommuner i Københavnsområdet og Nordsjælland, intet overblik over, hvad der står på de udbudskontrakter, der er blevet underskrevet med leverandørerne.

Vestforbrændings direktør, Peter Baslund, har i en mail til kommunen.dk’s journalister, redaktør og ansvarshavende redaktør skrevet, at det både er "injurierende" og “misvisende”, når der blev stillet spørgsmål om, hvorvidt det kommunalt ejede selskab havde sendt indkøb for 1,05 mia. kr. hos 16 leverandører i udbud.

Siden kommunen.dk beskrev sagen, har selskabets største ejerkommune, København, også interesseret sig for værdierne af selskabets udbudskontrakter. Men også over- for sin største ejer har det været umuligt for Vestforbrænding at forklare, hvorvidt indkøbene er blevet foretaget via udbud eller ej.

Netop det forhold, at ARC ikke havde oprettet en central indkøbsfunktion, blev stærkt kritiseret i en undersøgelse af sagen, der blev foretaget af advokatfirmaet Bech-Bruun og revisionsfirmaet Deloitte. Ifølge rapporten var ARC’s indkøbsafdeling stort set sat ud af spil, mens ingen tilsyneladende fulgte med i omfanget af indkøb.

På den måde opstod der gradvis en “lemfældig indkøbskultur” hos ARC, konkluderede advokaterne og revisorerne i rapporten.

Derfor mener udbudsjurist Jacob Georg Naur fra Hejm Advokater, at der kan drages en direkte parallel mellem Argos ulovlige indkøb og ARC-sagen.

- Vi er klart ude over, hvad man ville kunne acceptere ud fra en betragtning om, at der skal kunne være en vis fejlmargin. Igen må man bare sige, at der ikke er tale om et enkeltstående forhold. Der er tale om en form for generel og forkert håndtering af udbudsloven, siger han.

Direktør: Ikke godt nok

Argos direktør, Trine Lindegaard Holmberg, lægger ikke skjul på, at indkøbsfunktionen er et område, som affaldsselskabet nu skal have kigget efter i sømmene.

- Vi er nødt til at kigge på det her på tværs for at se, om vi gør det på den rigtige måde. Vi har indkøbt et system, så vi får det digitaliseret og dokumenteret, så det kører efter de regler, der er, siger direktøren.

Ligesom affaldskollegerne hos ARC har Argo nu valgt at hyre advokatfirmaet Bech-Bruun til at hjælpe selskabet med at sende de kontrakter i udbud, som leverandører har fået i strid med reglerne. 

- Vi kommer i hvert fald til at afsætte flere ressourcer til opgaven. Det er helt sikkert - så vi sikrer, at det foregår rigtigt. Vi har også advokatbistand på, Bech-Bruun, som hjælper os med at sikre, at vi nu overholder alle de regler, vi skal, fortæller Trine Lindegaard Holmberg.

Direktøren forklarer til kommunen.dk, at der umiddelbart ikke findes flere ulovlige kontrakter i skufferne.

Er det her de eneste indkøb, ARGO har foretaget, som ikke har været i udbud, selvom indkøbene burde have været i udbud ifølge reglerne?

- Vi har gjort alt, hvad vi kan, for at finde de ting, hvor der skal rettes op, og det mener jeg også vi har identificeret. Om der i fortiden er sket fejl, vi ikke har set, kan jeg ikke garantere, men vi har gjort alt, hvad vi kan for at finde dem, og vi gør alt, hvad vi kan for at sikre, at det fremadrettet er, som det skal være, altså korrekt efter reglerne, siger Argos direktør.

Få timer efter direktørens udtalelser dukker der alligevel yderligere ulovlige kontrakter frem.

Da kommunen.dk i første omgang interviewer Trine Lindegaard Holmberg, har Argo erkendt, at indkøb for i alt 66 mio. kr. burde have været sendt i udbud, men efter at kommunen.dk spørger ind til flere indkøb, erkender Argo efterfølgende, at kontrakter for yderligere 28 mio. kr. også er indgået ulovligt - uden udbud.

Det samlede beløb er dermed på i alt 94 mio. kr.

 Hvis det tager direktøren nogle få timer at finde fejl for 30 mio. kr., så må man jo nok sige, at direktøren bør sætte sig ned og bruge lidt mere tid på at gennemgå sin forretning.

De ulovlige kontrakter, der i første omgang fløj under radaren, drejer sig bl.a. om behandling af haveaffald - en opgave, som Solum Roskilde 2012-2018 fik 14,8 mio. kr. for i strid med udbudsreglerne.

Svarene fra Argo viser, at selskabet tilsyneladende ikke vidste, at opgaverne var udbudspligtige, men få timer efter direktørens første udtalelser erkender Argo, at “det er korrekt, at ARGO nu vurderer, at behandlingen burde have været sendt i EU-udbud inden hjemtagningen.”

De nye svar betegnes af eksperter som værende “tankevækkende”.

- Hvis det tager direktøren nogle få timer at finde fejl for 30 mio. kr., så må man jo nok sige, at direktøren bør sætte sig ned og bruge lidt mere tid på at gennemgå sin forretning med henblik på at få et fuldt billede af, i hvor høj grad der faktisk er blevet overtrådt regler, og i hvilket omfang man reelt set har trådt ved siden af, siger udbudsretsekspert Jacob Georg Naur.

Ifølge selskabets direktør, Trine Lindegaard Holmberg, har Argo dog ingen planer om at få de eksterne advokater fra Bech-Bruun til at gennemgå kontrakter for andre leverandører end de fire beskrevet i denne artikel.

Energi & forsyning

Indkøb

Teknik & miljø

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet