Siden maj har kommunen.dk kortlagt, hvordan både kommuner og flere af de absolut største offentlige selskaber inden for den danske forsyningssektor i årevis har brudt dansk og europæisk udbudslovgivning ved at købe ulovligt ind for mere end 500 mio. kr. hos private leverandører uden udbud.
Siden maj har kommunen.dk kortlagt, hvordan både kommuner og flere af de absolut største offentlige selskaber inden for den danske forsyningssektor i årevis har brudt dansk og europæisk udbudslovgivning ved at købe ulovligt ind for mere end 500 mio. kr. hos private leverandører uden udbud.

Interaktivt kort: Her er der købt ulovligt ind for mere end en halv milliard kr.

Flere danske kommuner og kommunalt ejede selskaber har i årevis brudt udbudsloven. Få overblikket over sagen her.

De ulovlige indkøb

Af Tobias Hansen Bødker og Jens Holm | [email protected] [email protected]

Store pengestrømme er i årevis flydt fra flere danske kommuner og offentligt ejede selskaber, uden om reglerne og direkte videre til en lang række private virksomheder.

I strid med både den danske og den europæiske udbudslovgivning har kommunale repræsentanter år efter år skrevet under på ulovlige millionkontrakter og forlænget store indkøbsaftaler uden udbud. I alt er over en halv milliard kr. strømmet fra det offentlige til det private i strid med loven.

Siden maj i år har kommunen.dk afsløret, hvordan flere af landets absolut største kommunalt ejede selskaber og kommuner gang på gang har brudt de regelsæt, der skal sikre, at de offentlige indkøbere får den bedste kvalitet til den billigste pris - og at der sker en “ligelig og fair behandling” for de private virksomheder, der hvert år kæmper for at få adgang til de offentlige kontrakter.

Men det er langtfra en selvfølge, at virksomhederne får mulighed for at byde på opgaverne.

Alene hos to af landets største kommunalt ejede affaldsselskaber er der de seneste år indgået ulovlige kontrakter for hundredvis af millioner. Hos ét tredje affaldsselskab har der samtidig været så meget rod i kontrakterne, at selskabet slet ikke er i stand til at dokumentere, om indkøb til mere end én milliard kroner blev sendt i udbud eller ej.

I september førte afsløringerne til, at affaldsselskabet Amager Ressource Center (ARC) fyrede selskabets tidligere direktør og mangeårig energichef, Dan Fredskov, der indtil da havde været et af selskabets højest placerede topchefer.

I foråret betød afsløringerne også, at Norddjurs Kommune indgik en fratrædelsesaftale med lederen af værestedet for udviklingshæmmede, Nærheden, som konsekvens af en sag om ulovlige indkøb og rod i bilagene. Efterfølgende har politiet sigtet en tidligere kommunalt ansat for underslæb.

Siden er omfanget af udbudsproblemerne vokset. Du kan herunder læse en kort gennemgang af en række af de historier, som kommunen.dk indtil videre har publiceret om de ulovlige, offentlige millionindkøb og få et indblik i omfanget af de lovstridige kontrakter via det interaktive kort herunder.

Kortet viser også, hvordan de ulovlige kontrakter - der sammenlagt løber op i mere end 678 mio. kr. - i et stort omfang er havnet i hænderne på lokale virksomheder, der ofte holder til i en omkreds af få kilometer fra selskaberne og kommunerne.

Det er på trods af, at de europæiske udbudsregler netop dikterer, at store millionkontrakter skal gøres tilgængelige på hele det europæiske marked.

Pengene fossede ud til lokale

En af de største kendte danske sager om brud på udbudsregler har et af landets største kommunalt ejede affaldsselskaber stået for. I årevis har Amager Ressource Center (ARC) købt ulovligt ind for mere end 300 mio. kr., uden at opgaverne blev sendt i udbud. Samtidig har selskabets direktion brugt over 2,4 mio. kr. på rejser, mere end 1.400 flasker vin, julefrokoster, vin og lederseminarer på danske slotte og godser siden 2011.

Allerede i maj erkendte selskabets direktion, at ARC havde brudt loven, og derfor blev advokatfirmaet Bech-Bruun hyret ind til at lave en uvildig undersøgelse af sagen. Rapporten konkluderede, at 59 pct. af de millionaftaler, som advokaterne havde undersøgt, var ulovlige, og problemerne viste sig at være så store, at selskabets direktion helt opgav at undersøge det fulde omfang af regelbrud. Ledelsen forventede, at stort set alle selskabets millionkontrakter er ulovlige, og derfor vurderede direktionen, at en undersøgelse ikke gav mening.

En stor del af de ulovlige aftaler er gået til virksomheder i lokalområdet tæt på ARC’s adresse i København, selvom lokalitet og geografi ifølge en ekspert i udbudsret "lige præcis er noget, man som udgangspunkt ikke må tage hensyn til," når et selskab skal vælge leverandører.

Sagen har kostet den nu forhenværende energichef og tidligere konstituerede direktør, Dan Fredskov, jobbet. En lang række af de ulovlige indkøb er foretaget i selskabets Energi-afdeling, hvor Dan Fredskov har været den øverste chef siden 2007.
Sagen har kostet den nu forhenværende energichef og tidligere konstituerede direktør, Dan Fredskov, jobbet. En lang række af de ulovlige indkøb er foretaget i selskabets Energi-afdeling, hvor Dan Fredskov har været den øverste chef siden 2007. Foto: Linda Kastrup/Ritzau Scanpix.

Senere viste en fortrolig undersøgelse fra advokatfirmaet Bech-Bruun og revisionsvirksomheden Deloitte, at ledelsen på direktørgangene hos ARC i årevis har haft et så ‘lemfældigt’ forhold til udbudsreglerne, at der ifølge rapporten opstod en kultur, hvor det endte som en helt normal praksis, at ulovlige millionkontrakter blev underskrevet, godkendt og forlænget i strid med udbudsreglerne.

- Der er nogen i ledelsen, som med åbne øjne har brudt loven, og det har de gjort igen og igen, konkluderede et af selskabets bestyrelsesmedlemmer, Ulrik Kohl (EL), der også er medlem af Borgerrepræsentationen i København, da rapporten blev offentliggjort.

Det førte samtidig til den foreløbige kulmination på afsløringerne om ARC’s ulovlige indkøbspraksis, da selskabet valgte at skille sig af med den forhenværende konstituerede direktør og mangeårig energichef, Dan Fredskov.

Siden har ARC ophævet en lang række kontrakter, skærpet reglerne og erkendt, at selskabet har haft omfattende rod i dokumentationen bag store millionaftaler. Dokumenter viser også, at ARC samtidig har givet urigtige oplysninger om flere ulovlige kontrakter.

Indkøb hos bekendte og mistanke om underslæb

I begyndelsen af juli beskrev kommunen.dk, hvordan et beskyttet værested for udviklingshæmmede og personer med et psykisk handicap under Norddjurs Kommune i årevis har haft et omfattende rod i bilagene og flere gange har handlet i strid med reglerne.

Den daværende leder af værestedet Nærheden hyrede bl.a. en bekendt, som lederen har haft en privat virksomhed med. Den bekendte fik i løbet af årene udbetalt 1,3 mio. kr. af kommunen i strid med reglerne. Også et lokalt værksted har modtaget ulovlige kontrakter af kommunen til i alt 2,5 mio. kr.

En fratrådt leder i Norddjurs Kommune har handlet hos endnu en forretningspartner, viser bilag. Direktionen har nu påpeget overfor kommunens ledere, at den slags ikke er i orden, når indkøbene ikke har været konkurrenceudsat.
En fratrådt leder i Norddjurs Kommune har handlet hos flere bekendte og forretningspartnere, viser bilag. Direktionen har påpeget overfor kommunens ledere, at den slags ikke er i orden, når indkøbene ikke har været konkurrenceudsat. Foto: kommunen.dk

Sagen førte til, at kommunen indgik en fratrædelsesaftale med værestedets leder og bestilte en uvildig advokatundersøgelse af forholdene. Efterfølgende valgte kommunen at politianmelde sagen, som indtil videre har ført til, at politiet har sigtet en tidligere kommunalt ansat for underslæb, mens Norddjurs også har indskærpet reglerne over for kommunens medarbejdere.

Senere kunne kommunen.dk fortælle, at Norddjurs Kommunes udbudsrod ikke kun var begrænset til værestedet. To rengøringsfirmaer har i årevis – i strid med reglerne – modtaget mere end 17 mio. kr. uden udbud fra kommunen, selvom kontrakterne hvert år har oversteget de lovpligtige tærskelværdier for, hvornår en opgave skal sendes i offentligt udbud. Borgmesteren i Norddjurs, Jan Petersen (S), mente dog, at sagen var et eksempel på, at udbudsloven generer “de almindelige sund fornuft-betragtninger.”

Intet overblik over milliardindkøb

Også hos landets største kommunalt ejede affaldsselskab, Vestforbrænding, har der i en lang årrække været omfattende rod i dokumentationen. Selskabet kan slet ikke redegøre for, om indkøb til en samlet værdi af mere end 1 mia. kr. har været sendt i udbud eller ej.

Sådan lød beskeden fra selskabet næsten et år efter, at kommunen.dk søgte aktindsigt i selskabets betalinger til de største leverandører, og Vestforbrændings manglende evne til at redegøre for udbud af millionkontrakterne fik flere af landets førende udbudsretseksperter til at betegne sagen som “vanvittig”, “bekymrende”, “bemærkelsesværdig” og et udtryk for “mangel på respekt for udbudsloven.”

kommunen.dk har forelagt direktørens argumentation for juraprofessor med speciale i udbudsret Michael Steinicke. Også han undrer sig over, at det ikke er muligt for Vestforbrænding at redegøre for indkøbene.
- Hvis Vestforbrænding ikke har styr på det her, så kan de jo per definition ikke overholde reglerne. Det er simpelthen umuligt, sagde Jacob Georg Naur, advokat med speciale i udbudsret og partner hos Hejm Advokater. Foto: Sigrid Nygaard / Ritzau Scanpix

Selskabets direktør, Peter Basland, mente derimod, at det var "groft misvisende", "injurierende" og "faktuelt forkert", at Vestforbrænding ikke kan redegøre for, om indkøbene til 1 mia. kr. blev sendt i udbud. Direktøren kunne dog ikke fremlægge dokumentationen.

Senere viste det sig også, at selskabet heller ikke kunne redegøre for, om kontrakterne til 1 mia. kr. var indgået efter udbud, da selskabets største ejerkommune, Københavns Kommune, bad om en redegørelse.

Satte advokater på sagen

I begyndelsen af november afslørede kommunen.dk, at der også hos landets tredjestørste affaldsselskab, Argo, i årevis er flydt store pengestrømme direkte videre til private leverandører uden om reglerne. Selskabet, der har hovedsæde i Roskilde, har i årevis indgået ulovlige millionkontrakter uden udbud, selvom kontrakterne har haft en så høj værdi, at de ifølge reglerne skulle have været udbudt i hele EU.

- Der har simpelthen ikke været nok opmærksomhed på, hvad der gjaldt af regler, erkendte selskabets direktør, Trine Lindegaard Holmberg, da kommunen.dk beskrev, at selskabet havde handlet ulovligt for 94 mio. kr.

Landets tredjestørste kommunalt ejede affaldsselskab, Argo, har brudt udbudsreglerne i et større omfang, end selskabets direktion hidtil har erkendt. Direktøren afviser at stille op til et interview, men konstaterer, at Argo har haft problemer med at overholde loven.
Landets tredjestørste kommunalt ejede affaldsselskab, Argo, har brudt udbudsreglerne i en lang årrække. Selskabet har indgået ulovlige kontrakter til mindst 158 mio. kr. Direktøren afviser at stille op til et interview, men konstaterer, at Argo har haft problemer med at overholde loven. Foto: Lars Laursen / Ritzau Scanpix.

Efterfølgende besluttede Argo at hyre eksterne advokater fra Bech-Bruun til at gennemgå selskabets indkøb i jagten på at finde ud af, hvor gennemgående problemerne er.

Mens problemerne voksede - og selskabets direktør afviste at stille op til et interview - understregede Argos bestyrelsesformand, Niels Hörup, at Trine Lindegaard Holmberg kun har siddet i direktørsæddet i to år, og at selskabet er i færd med at rydde op.

- Og det er jo forbrugerne, der betaler, og på den måde kan og skal vi sikre, at vi alt andet lige får prisafprøvet markedet, sagde bestyrelsesformanden.

Dokumenter viste dog, at en stor del af indkøbene er fortsat langt ind i 2018 - mere end to år efter, at Trine Lindegaard Holmberg blev direktør. 

Siden voksede omfanget af Argos ulovlige indkøb til mere end 237 mio. kr. og det sendte samtidig Argo op blandt de hidtil største kendte sager om ulovlige indkøb uden udbud. Materialet viste bl.a., at Argo har sendt millioner af kroner videre til et lokalt smedefirma, der har adresse blot 15 meter fra porten til Argos hovedkontor.

Mere end hver tredje topleverandør fik ulovlige kontrakter

Det er dog ikke kun på Sjælland, at kommunalt ejede affaldsselskaber har brudt lovgivningen på indkøbsområdet. Også i Nordjylland er der blevet tegnet store millionkontrakter med private leverandører i strid med udbudsreglerne.

Siden 2013 til og med i år har det fælleskommunale selskab Reno Nord købt ulovligt ind for sammenlagt 99 mio. kr., selvom kontrakterne ifølge eksperter burde have været konkurrenceudsat.

Selvom udbudslovgivningen fastsætter, at store kontrakter skal konkurrenceudsættes, har ledelsen i Reno Nord i flere tilfælde valgt en anden vej frem. I stedet for at prisafprøve indkøbene i hele Danmark eller Europa har Reno Nord i mange tilfælde valgt at købe ind direkte hos en række nabovirksomheder. Foto: Pressefoto.

Problemerne med at overholde reglerne har været så store i selskabet, at mere end hver tredje af Reno Nords absolut største private leverandører har fået kontrakter uden om udbudsreglerne.

I flere tilfælde har Reno Nord slet ingen dokumentation for, at selskabet har vurderet udbudspligten af kontrakter. Eksperter pegede samtidig på, at en af de begrundelser, som Reno Nord brugte som forklaring på de manglende udbud, slet ikke kan lade sig gøre inden for lovens rammer.

Selskabets direktør, Thomas Lyngholm, afviste at stille op til interview, men efterfølgende erkendte Reno Nord gennem bestyrelsesformand Kristoffer Hjort Storm (DF), der også er 1. viceborgmester i Aalborg Kommune, at selskabet havde brudt loven.

Derfor valgte Reno Nord at hyre eksterne advokater fra Bech-Bruun, der fik til opgave at finkæmme alle selskabets indkøb for udbudsrod, ligesom selskabet også ville have svar på, hvem der har det personlige ansvar for handlerne.

- Vi skal have kigget på præcis, hvem der er skyld i fejlene, og hvordan det kan stå så galt til i så mange år. For det er jo ikke småpenge, det drejer sig om, sagde Kristoffer Hjort Storm.

Indkøb

Undersøgelse

Økonomi

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet