Det var februar-avisens tophistorie, Danva havde klaget til Pressenævnet over.
Det var februar-avisens tophistorie, Danva havde klaget til Pressenævnet over.

Pressenævnet giver kommunen.dk medhold

Interesseorganisationen Danva havde klaget til Pressenævnet over en artikel om mørklægning af ulovlige millionindkøb, men nævnet fandt ingen grund til kritik.

kendelse

Af Anni Kristensen | [email protected]

'Nævnet udtaler ikke kritik.'

Det blev konklusionen, da Pressenævnet tirsdag behandlede en klage fra vandsektorens interesseorganisation Danva over en artikel i kommunen.dk.

Danva havde klaget over, at kommunen.dk havde bragt 'ukorrekte, misvisende og skadelige oplysninger, som kommunen.dk efterfølgende har afvist at berigtige'.

Artiklen, som blev bragt 7. februar, var en del af en længere serie om ulovlige indkøb, og den beskrev, hvordan Danva havde rådgivet sine medlemmer til at afvise anmodninger om aktindsigter fra kommunen.dk, og at mindst et vandværk ved at følge rådet skjulte ulovlige indkøb for offentligheden.

Dækning for overskrift
Artiklen havde overskriften 'Interesseorganisation hjalp vandselskaber med mørklægning af ulovlige millionindkøb' og underrubrikken 'Kommunalt ejede vandselskaber har fået hjælp til at hemmeligholde oplysninger om indkøb og udbud af vandsektorens interesseorganisation, Danva. ’Skræmmende siger ekspert, der mener, at lukketheden skaber mistillid til vandsektoren.'

Danva mente, at overskrift og underrubrik indeholder beskyldninger, der fremstår som faktiske oplysninger, som der ikke er dækning for i artiklen eller i de faktiske forhold. Hertil lyder nævnets vurdering:

'Pressenævnet finder, at de påklagede udsagn i artiklens overskrift og underrubrik klart fremstår som kommunen.dks vurdering af den af Danva udsendte vejledning til vandselskaberne om besvarelse af anmodningen om aktindsigt fra kommunen.dk. Nævnet finder endvidere, at rubrikken og underrubrikken har dækning i artiklens brødtekst og i de faktiske forhold, som ikke er bestridt af Danva, og som er beskrevet i artiklen. Idet det samtidig klart fremgår af artiklen, at Danva afviser, at formålet med vejledningen har været at skjule oplysninger, finder nævnet ikke anledning til at udtale kritik af kommunen.dk for at have bragt udsagnene.'

Ok at udelade oplysning
Desuden havde Danva klaget over, at 'kommunen.dk bevidst havde udeladt en afgørende oplysning om, at Miljø- og Fødevareklagenævnet i sagen har afgjort, at vandselskaberne ikke har nogen forpligtelse til at sammenstille oplysninger i databaser.'

Til det lyder Pressenævnets kendelse:

'Idet nævnet bemærker, at det i artiklen korrekt er gengivet, at Miljø- og Fødevareklagenævnet i sine afgørelser har ophævet vandselskabernes afvisninger og hjemvist sagerne til fornyet behandling, finder nævnet herefter, at det ligger inden for redaktørens redigeringsret, at kommunen.dk ikke har omtalt, hvorvidt vandselskaberne er forpligtede til at foretage dataudtræk. Nævnet udtaler ikke kritik.'

Læs hele kendelsen fra Pressenævnet her.

Læs Pressenævnets resumé af sagen her.

Se den indklagede artikel her.

Energi & forsyning

Indkøb

Teknik & miljø

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet