Tidligere finansminister Pia Gjellerup er i dag centerleder i Center for Offentlig Innovation, der netop har udsendt rapport med anbefalinger til lokal-politikere i innovationsprocesser.
Tidligere finansminister Pia Gjellerup er i dag centerleder i Center for Offentlig Innovation, der netop har udsendt rapport med anbefalinger til lokal-politikere i innovationsprocesser.
Foto: Finn Frandsen, Ritzau Scanpix

Fire bullets guider velfærds-innovative folkevalgte

COI udgiver rapport med anbefalinger til lokalpolitikere, der ønsker at blande sig ressourcebevidst og konstruktivt i udviklingen af fremtidens velfærd.

samspil

Af Karin Svennevig Hyldig | [email protected]

1. Læg strategien

2. Kend tidsplanen

3. Bevar overblikket

4. Del erfaringerne

Sådan lyder en stærkt forkortet version af den mini-guide, Center for Offentlig Innovation (COI) netop har dedikeret til landets kommunal- og regionspolitikere i sin seneste rapport; "Arena. Når politisk ledelse skaber offentlig innovation".

Allerede i 2018-2019 havde tre ud af fire, hvilket svarer til 2.000 af landets 2.500 folkevalgte kommunal- og regionspolitikere deltaget i en eller flere af de innovationsprocesser, der skal ruste velfærdssamfundet til fremtiden; flere ældre, stigende mangel på plejepersonale, flere børn, der skal passes, men mangel på institutionspladser for slet ikke at tale om klimaforandringerne og de stigende krav til behandling af stadig flere diagnoser.

Blandt andet.

  Politikerne er nysgerrige og oplever selv, at de gør en indsats. Men de er også tøvende og usikre over for at lede innovationsprocesser.

Udfordringer er der nok af og 85 procent af politikerne synes faktisk, samspillet med embedsværket fungerer godt og skaber plads til forbedringer og politisk nytænkning, fremgår det af COI-rapporten.

Politikerne bidrager blandt andet ved at sætte nye initiativer i gang, inddrage borgere i processerne og skabe fremdrift viste en særanalyse af politikernes rolle i offentlig innovation i 2017.

Dengang havde to ud af tre politikere deltaget i innovationsprocesser. Med skiftende held, konstaterer COI-centerleder Pia Gjellerup i forordet.

“Politikerne er nysgerrige og oplever selv, at de gør en indsats. Men de er også tøvende og usikre over for at lede innovationsprocesser,” skriver hun og efterlyser en mere strategisk ledelse af innovationsarbejdet.

Innovation kræver overblik

Politikerne skal først og fremmest bidrage med en strategisk retning. Ikke kun i begyndelsen, men også undervejs i processen, lyder anbefaling nummer et.

De skal forstå systematikken i processen. Vide, hvornår det giver mest mening at bidrage og hvornår det giver mest mening at holde sig på afstand.

Nummer tre anbefaling går ud på at bevare overblikket, så de mange forskellige udviklingsprojekter, der er i gang, ikke spænder ben for hinanden. 

Og nummer fire opfordrer til at bygge ovenpå erfaringerne fra tidligere innovationsprocesser fremfor at begynde fra nul hver gang.

Som Stephanie Lose (V) udtaler til rapporten:

“Undervurder heller ikke synliggørelse af resultater – det kan inspirere andre og resultere i nye samarbejder.

De fire anbefalinger og hele rapporten kan læses HER

 Arbejdsmarked

Børn & unge

Demokrati

Energi & forsyning

Innovation

Klima

Kommunikation

Land & by

Politikerliv

Social & sundhed

Undersøgelse

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet