Af Anders Lyck Fogh-Schultz
 | Chefkonsulent, Danish.Care – Branchen for hjælpemidler og velfærdsteknologi
Billede

Et teknoskelet uden på kroppen

Med forskellige former for robotteknologi er det i dag muligt for lamme at komme op og gå. Anders Lyck Fogh-Schultz præsenterer her nogle af mulighederne.

I Pinsen, da der blev løbet Royal Run med Kronprinsen i Aarhus, gennemførte den 24-årige Sofie Mikkelsen turen på 1,6 kilometer på gåben. Det bemærkelsesværdige ved den bedrift var ikke nødvendigvis den relativt korte afstand, men langt mere det personlige mål, der ligger bag. For Sofie var turen kulminationen på en lang personlig rejse, hvor det at gennemføre Royal Run blev et unikt statement på vilje og samspillet mellem menneske og teknologi. Sofie gennemførte nemlig turen ved hjælp af et stort personligt engagement, et par krykker og et såkaldt exoskelet. 

En teknologisk rejeskal
Et exoskelet er et mekanisk, stivgørende strukturelement, som sidder udenpå en organisme i stedet for indeni. Fra naturen kender vi betegnelsen fra insekter og krebsdyr. Rejen har eksempelvis ikke et indre skelet, men en skal udenpå.
Kunstige exoskeletter til mennesker, eller ‘robotben’, som de også kaldes, er kulminationen på den enorme teknologi- og robotudvikling, som vi har oplevet i de seneste mange år. Men grundideen er nøjagtig den samme, som vi kender fra naturen: Exoskelettet giver kroppen ekstra beskyttelse og hjælper, når det indre skelet ikke længere er funktionsdygtigt. I Sofies tilfælde på grund af en brækket ryg efter en ulykke for et par år siden.

Genoptræning i eget hjem
Jeg mødte Sofie Mikkelsen første gang i 2017 i forbindelse med en temadag i CareNet om Teknologiunderstøttet genoptræning og kropsbårne hjælpemidler, som blev lavet i samarbejde med en række eksperter på området, herunder Aarhus Kommune. Sofie blev udvalgt til et forskningsprojekt, hvor hun som en af de første i Danmark fik et exoskelet til hjemmebrug, så hendes genoptræning kunne foregå direkte i eget hjem. I forbindelse med temadagen, demonstrerede et par dygtige fysioterapeuter eksoskelet-teknologien for en række kommuner, og vi så blandt andet på parametre som livskvalitet og sundhedstilstand samt behovet for – eller rettere: det reducerede behov for - kommunale ydelser ved fuldt implementerede hjælpemiddler som eksoskelettet til borgere med rygmarvsskade. Men det, der virkelig gjorde udslaget på dagen, var naturligvis at se Sofie rejse sig ved hjælp af teknologien og gå gennem lokalet. Det var små skridt, men meget er sket på de to år, der er gået, og for Sofie er jeg sikker på, at turen gennem Aarhus for nylig var en vigtig milepæl. 

Den vigtige vægtbæring
I et interview med Sofie efter Royal Run fortalte hun til nyhederne, at hendes næste mål med exoskelettet er at have det med på arbejde og komme op og stå i stedet for at sidde i kørestol. Netop Aarhus Kommune har i øjeblikket et øget fokus på at give borgere i kørestol mulighed for at komme op og stå og derved få vægtbæring på benene. Vægtbæring og fysisk aktivitet er vigtige parametre for den samlede sundhedstilstand. Det at ’komme op og stå’ øger både funktionsevnen og giver bedre livskvalitet. 

Jeg var selv i Aarhus forleden, hvor jeg i DokkX deltog i en CareWare Præsentationsdag med temaet: Op at stå med teknologi. Her havde Aarhus Kommune inviteret fire virksomheder til at præsentere forskellige teknologiske løsninger, som kan få borgere med forskellige grader af funktionsniveau uden gang- eller stand-funktion op at stå og gå.
Teknologierne spænder i dag fra det direkte behandlende, over det kompenserende til det rehabiliterende:

Fire nye teknologier
Den første teknologi er exoskelettet, dog i en anden udgave end den, Sofie benytter, men i princippet samme grundlæggende funktion: Et avanceret robotteknologisk hjælpemiddel, der for eksempel efter en rygmarvsskade hjælper kroppens fysiologi.

Den anden er et såkaldt mobiliseringsvippeleje med indbygget neurologisk sensorvibrationsterapi. Teknologien tilbyder mulighed for genoptræning i forhold til neurologiske patienter (terapeutisk mobilisering). Sensorteknologi er med til at sikre korrekte mobiliseringsøvelser og giver mulighed for dataopsamling/registrering af bevægelser og belastninger i forbindelse med mobiliseringsøvelser.

Den tredje teknologi er en el-kørestol med ståfunktion, der muliggør, at borgeren kan komme fra siddende stilling til stående ved hjælp af den avancerede stol og derved sikre personlig mobilitet og transport. Kørestolen kører op til 12 kilometer i timen og kan benyttes både udendørs og indendørs.
 
Den fjerde teknologi er et motoriseret aktivitetshjælpemiddel, der giver borgeren mulighed for at lave stående fysisk aktivitet med vægtbæring. Hjælpemidlet, der kan benyttes af både børn og voksne, giver mulighed for assisteret bevægelse af benene i siddende og/eller stående position. Teknologien kan derved sikre behovet for både vægtbæring og bevægelse. 

På højkant i øjenhøjde
Noget af det, som er så utrolig vigtigt i forhold til at få nye teknologier i brug ude i landets kommuner, er kort og godt adgang til nyeste viden om den enkelte teknologis muligheder for  derigennem at skabe et nødvendigt teknologioverblik.
Mine teknologieksempler her er blot enkelte nedslag i en enorm række af innovationer på hjælpemiddel-området. Innovationer, som kombinerer traditionelle hjælpemidler til genoptræning og forbedret funktionsevne med avanceret robotteknologi og automation. Det, der kendetegner alle fire eksempler og som Sofies historie levendegør, er dog noget meget mere menneskeligt: Nemlig det, at man til trods for handicap eller nedsat funktionsevne kan gøre almindelige dagligdags ting:  Passe et arbejde, gå 1,6 kilometer og komme op og møde verden i øjenhøjde med andre mennesker.

Arbejdsmarked

Børn & unge

Indkøb

Innovation

Social & sundhed

Synspunkt

Tema: Velfærdsteknologi i virkeligheden

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet