- Der er helt utvivlsomt sket en overtrædelse af de formelle regler for, hvad der skal være noteret, og at man skal vide, hvad pengene er brugt til. Det næste, som er endnu mere alvorligt, er, om pengene rent faktisk er gået til noget korrekt, siger Sten Bønsing, professor i forvaltningsret ved Juridisk Institut, Aalborg Universitet.
- Der er helt utvivlsomt sket en overtrædelse af de formelle regler for, hvad der skal være noteret, og at man skal vide, hvad pengene er brugt til. Det næste, som er endnu mere alvorligt, er, om pengene rent faktisk er gået til noget korrekt, siger Sten Bønsing, professor i forvaltningsret ved Juridisk Institut, Aalborg Universitet.

Bilagsrod og uklare regninger: Norddjurs Kommune betalte udgifter uden dokumentation

Gennem flere år har Norddjurs Kommune godkendt bilag uden dokumentation for, at der har været tale om lovlige udgifter. Kommunen har bedt politiet efterforske en række af indkøbene.

skattekroner i Nærheden

Af Tobias Hansen Bødker | [email protected]

I årevis har Norddjurs Kommune betalt for varer og ydelser til titusindvis af kroner uden at have styr på, hvad formålene med udgifterne har været, og i flere tilfælde uden at vide, hvad der er blevet betalt for.

Det afslører en gennemgang af en række bilag fra det kommunale værested for udviklingshæmmede og psykisk handicappede Nærheden, som kommunen.dk har fået aktindsigt i.

Der er bl.a. betalt værkstedsregninger og byggemateriale uden dokumentation for, at der har været tale om lovlige formål, som der skal ifølge reglerne.

Bilagsrodet er så omfattende, at Norddjurs Kommune i månedsvis har forsøgt at finde svar på, hvad formålene har været med tre indkøb, der samlet løber op på mere end 180.000 kroner.

Den manglende dokumentation rejser alvorlige spørgsmål, forklarer Sten Bønsing, professor i forvaltningsret ved Juridisk Institut, Aalborg Universitet.

- Der er helt utvivlsomt sket en overtrædelse af de formelle regler for, hvad der skal være noteret, og at man skal vide, hvad pengene er brugt til. Det næste, som er endnu mere alvorligt, er, om pengene rent faktisk er gået til noget korrekt, siger Sten Bønsing.

Hos Norddjurs Kommune har bilagsrodet som tidligere beskrevet af kommunen.dk skabt en så stærk mistanke om, at der kan være tale om strafbare forhold, at kommunen har bedt Østjyllands Politi efterforske en række af indkøbene.

- Vi har foretaget en politianmeldelse af en person på Socialområdet, fordi vi har en mistanke om, at der er nogle økonomiske uregelmæssigheder i en afdeling, siger Kenneth Koed Nielsen, velfærdsdirektør i Norddjurs Kommune, der ikke ønsker at gå mere i detaljer om politianmeldelsen.

Købte defekt bus

Bilagsmaterialet, som kommunen.dk har fået aktindsigt i, viser bl.a., at Norddjurs Kommune har betalt 108.000 kroner for en defekt bus, der ikke har kørt en kilometer, siden kommunen købte den.

Ifølge dokumenterne er det den nu tidligere leder af flere kommunale væresteder, heriblandt Nærheden, Dick Rønde, som har stået for indkøbet af bussen.

  Der er nogle særlige forhold omkring den her bus, som vi har bedt politiet om at se nærmere på

Den defekte bus - en Fiat Ducato fra 2003 – blev købt hos det lokale værksted Djurs Auto og Undervognscenter, hvor Norddjurs Kommune som tidligere beskrevet har handlet for 2,5 mio. kr. i strid med EU's udbudsregler.

Den over tolv år gamle bus var dog langt fra køreklar, da den blev købt i sommeren 2016. Allerede et år forinden var bussen blevet afmeldt i motorregistreret.

Ifølge Norddjurs var planen, at bussen ”skulle sættes i drift og anvendes til transport" af brugere af flere aktivitets- og uddannelsestilbud, men kommunen ved ikke, hvorfor bussen aldrig er taget i brug.

- Det er et forhold, som Norddjurs Kommune er i færd med at undersøge, da Norddjurs Kommune også ønsker svar herpå, skriver afdelingsleder Marianne Bach Hougård i et svar til kommunen.dk.

Velfærdsdirektør i Norddjurs Kenneth Koed Nielsen vil ikke kommentere indkøbet af bussen, fordi det er en del af det materiale, som Østjyllands Politi efterforsker.

- Der er nogle særlige forhold omkring den her bus, som vi har bedt politiet om at se nærmere på. Det er på nuværende tidspunkt det eneste, jeg kan sige i forhold til den bus, siger han.

Skattekroner i Nærheden

Det beskyttede værested og aktivitetscenter Nærheden, der ligger i Grenå, er et mere end 40 år gammelt kommunalt tilbud for udviklingshæmmede og personer med et psykisk handicap.

Det er Norddjurs Kommune, som driver og finansierer Nærheden, der af kommunen beskrives som ”en sund og effektiv base for mennesker med specielle behov.”

Men en gennemgang af udgiftsbilag fra Nærheden viser, at en del af pengene er blevet brugt i strid med reglerne.

Mens kommunen.dk har undersøgt sagen, er en kommunal leder fratrådt og Norddjurs Kommune har bedt politiet efterforske sagen.

kommunen.dk undersøger, hvordan udgifter uden dokumentation og indkøb i strid med lovgivningen i årevis er blevet godkendt og betalt med skattekroner i Nærheden.

Professor: Meget usædvanligt

Ifølge professor Sten Bønsing fra Aalborg Universitet er det meget usædvanligt, at Norddjurs Kommune tilsyneladende ikke kendte formålet med bussen på det tidspunkt, hvor kommunen betalte 108.000 kroner for den.

- Der er grundlæggende krav om, at man skal være sparsommelig og omhyggelig med offentlige midler. Der er selvfølgelig et krav om, at man kun kan indkøbe noget, man har behov for, og som man skal bruge til noget, siger Sten Bønsing.

Han betegner det som "helt usandsynligt", hvis ingen andre end værestedets tidligere leder har kendt til indkøbet af den defekte bus.

- Nogen ved forhåbentligt, hvorfor man har købt den her bus, og hvad man skulle bruge den til. For hvis der ellers opstår en antydning af, at man bare købte bussen for at støtte en lokal virksomhed, så er det meget alvorligt. Det er helt usandsynligt, at der ikke har været nogle samtaler eller e-mails med institutionen, bestillerfunktionen eller et eller andet, siger han.

kommunen.dk har bedt om aktindsigt i samtlige mails om købet af bussen. Norddjurs Kommune har ikke fundet den slags dokumenter, lyder det i et skriftligt svar.

Chef i mail: ”Hvad er der købt?”

Et andet sted i bunken af bilag ligger to regninger fra juli 2016 og 2017 for indkøb af byggemateriale, som den tidligere leder Dick Rønde har afhentet hos virksomheden Ican A/S.

Siden august sidste år har Norddjurs forsøgt at finde frem til, hvad materialerne, der samlet kostede 73.231 kroner, er brugt til. En intern mail viser samtidig, at kommunen betalte for materialet uden at vide, hvad der blev købt.

Allerede en måned efter, at kommunen havde godkendt Dick Røndes andet indkøb af byggemateriale – i august 2017 – skrev Socialområdets souschef, Bo Lindballe, således til Ican A/S, at han gerne ville have ”en forklaring på, hvad der er indkøbt.”

Regningen lød på 46.414 kroner og havde beskrivelsen ”Topforsegling efter aftale.” Der står på fakturaen, at ordren tilhører Dick Rønde, og at det indkøbte er blevet afhentet.

Efter to rykkere i september sidste år og igen i januar i år – uden at virksomheden havde svaret – skrev Bo Lindballe igen den 8. februar, at han havde brug for et svar fra Ican A/S.

”Jeg håber, at jeg på denne måde kan få en skriftlig tilbagemelding om indholdet i fakturaen. Hvad er der købt?,” spurgte chefen i mailen.

Det er kritisabelt, at Norddjurs Kommune på tidspunktet for indkøbet ikke var klar over, hvad kommunen betalte for, mener professor i forvaltningsret Sten Bønsing. Ifølge bogføringsreglerne skal en kommune kunne dokumentere både formål og modtagere ved indkøb.

- Det er selvfølgelig i sig selv en overtrædelse af reglerne, at man har en så dårlig registrering og bogføring, så man ikke er i stand til at vide, hvad pengene er brugt til. Det er i sig selv et problem, siger Sten Bønsing.

Hos Norddjurs Kommune erkender velfærdsdirektør Kenneth Koed Nielsen, at bilagsrodet er et problem. Han forklarer, at kommunen tager den manglende dokumentation alvorligt, men han henviser til, at kommunen i forvejen har retningslinjer for, at regninger skal være gennemskuelige.

- Det gælder generelt, at man naturligvis ud af en faktura skal kunne se, hvad det drejer sig om. Der skal være en gennemskuelighed i, hvad der er købt og leveret til Norddjurs Kommune. Det er et helt almindeligt standardkrav, at der skal være gennemskuelighed, siger han og tilføjer, at det er medarbejdernes ansvar at sikre, at bilag lever op til kravene.

- Det er til enhver tid problematisk, hvis der er bilag, hvor man ikke kan se, hvad der er købt. Det er en mangel ved det pågældende bilag, at den person, som godkender og foretager indkøbet, ikke sikrer sig, at der er gennemskuelighed i bilagene.

Grundige undersøgelser

I et skriftligt svar til kommunen.dk oplyser afdelingsleder Marianne Bach Hougård, at Norddjurs Kommune har været i færd med at undersøge, hvad produkterne fra Ican A/S er anvendt til.

Kommunen formoder, at byggematerialet købt i 2017 er brugt til at istandsætte taget og kælderen hos institutionen Nærheden, hvor der ifølge kommunen ”findes rester” af de indkøbte produkter.

Den samme forklaring lyder om det første indkøb af byggemateriale hos Ican A/S den 4. juli 2016, hvor Dick Rønde købte ”tagrens samt topforsegling” til 26.817 kroner. Materialet skulle tilsyneladende bruges i et maskinværksted og i en lagerhal.

Norddjurs Kommune kan ikke svare på, hvem der har repareret institutionens tag, kælder, maskinværksted og lagerhal.

- Vi har en formodning om, at arbejdet er udført af en medarbejder, men har ikke kunnet få dette bekræftet, skriver Marianne Bach Hougård, der oplyser, at ”de to indkøb er godkendt af tidligere aftaleholder Dick Rønde”.

Ifølge velfærdsdirektør Kenneth Koed Nielsen har bilagsrodet betydet, at kommunen har måttet hyre byggesagkyndige til at vurdere, om byggematerialet er anvendt på institutionen. Han vil dog ikke oplyse resultatet af vurderingen med henvisning til, at politiet er gået ind i sagen.

Han henviser samtidig til, at kommunen har fået advokatfirmaet Bech-Bruun til at udarbejde en undersøgelse af en række indkøb fra Nærheden.

- Vi foretager og har foretaget nogle meget grundige interne og eksterne undersøgelser af bl.a. bilregninger og regninger om malerarbejde, som er afholdt på Nærheden. Hvad der er omfattet af politianmeldelsen, og hvad der ikke er, kan jeg ikke fortælle, siger han.

Fruen – og de sure hoveder

Ifølge Kenneth Koed Nielsen har Bech-Bruun i advokatfirmaets undersøgelse af Socialområdet bl.a. undersøgt, om der har været private relationer mellem kommunalt ansatte og kommunale leverandører.

Velfærdsdirektøren afviser af hensyn til politiets efterforskning at oplyse, hvad undersøgelsen har vist.

En række interne mails viser dog, at den tidligere leder af Nærheden, Dick Rønde, flere gange har skrevet med Ican A/S’ direktør, Jan Erik Jensen og inviteret den kommunale leverandør til både havefester og musikfestivaler hos Nærheden samt til private arrangementer.

Eksempelvis inviterede Dick Rønde i april sidste år Jan Erik Jensen til havefest hos Nærheden og den 16. maj 2017 til et arrangement hos Business Club Aarhus, hvor den danske EU-konkurrencekommissær, Margrethe Vestager, skulle holde et foredrag.

Et år forinden arrangementet i Business Club Aarhus – den 11. april 2016 – sendte Dick Rønde en invitation til en musikfestival hos Nærheden til Ican A/S-ejeren.

”Det vil være dejligt, om du og fruen har tid, lyst og lejlighed til at være med igen… og måske Claus og frue kunne være interesserede i at se stedet :) Jeg giver Henning invitationerne til omdeling i torsdagsklubben :) Altså bortset fra de sure hovedet :),” lød det i mailen.

Samme dag svarede Jan Erik Jensen, at han ikke kunne deltage.

”Hej Dickson. Tak for invitationen til det super gode og glade festival arrangement. Kan du ikke flytte arrangementet til en anden dag? Jeg og fruen er i København den 26. maj,” skrev leverandøren i mailen, inden han kort efter fik et svar fra Dick Rønde:

”ØV, desværre ikke :) Men håber i må få en herlig Kjøvenhavnertur.”

Hverken den tidligere leder af Nærheden, Dick Rønde, ejeren af Djurs Auto, Carsten Nielsen eller ejeren af Ican A/S, Jan Erik Jensen, har ønsket at kommentere artiklen.

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet