Nye veje

Lyt til gadehjørnerne i alle lokale afkroge

11. december 2016

Af Uffe Elbæk
Politisk leder Alternativet

Socialpædagog, forfatter, iværksætter inden for kultur og uddannelsesverdenen. Politiker og politisk leder af partiet Alternativet. Tidligere dansk kulturminister for Radikale Venstre.

Af Torsten Gejl
social-, handicap- og indenrigsordfører Alternativet

Medforfatter: Roger Matthisen, ordfører for et sammenhængende Danmark, Alternativet.

Det kommende kommunalvalg skal vende den udvikling, der alt for længe er forløbet ensidigt fra land til by. Vi skal skabe et sammenhængende Danmark, og her er der brug for en omfattende revitalisering af den demokratiske samtale.

Da Alternativet blev grundlagt for snart tre år siden, begyndte det hele med en samtale på et gadehjørne mellem tre personer, der ville noget andet. Tre personer, der troede på, at der var et alternativ. I dag er vi 10 medlemmer i Folketinget og 11.000 medlemmer rundtomkring i hele landet – fra over 3000 i København til fem seje alternativister på Fanø, der godt kunne bruge lidt mere selskab. Vi er på kort tid blevet Danmarks fjerdestørste medlemsparti.

”Danmark har en stolt tradition for kollektiv selvorganisering og selvforvaltning i lokalsamfundene. Det er som om, vi har glemt, at lokalsamfund og det civile samfund er et reservoir af innovation og virkelyst.”

Det er vi selvfølgelig glade for, men vores pointe er en anden: Tænk, engang hvor mange gadehjørner der er i Danmark. Tænk hvor stor forandring vi sammen kan skabe, hvis vi handler på de ting, vi diskuterer på gadehjørnerne. Tænk på alt det gode, der kan strømme nedefra og op – indefra og ud.

Der er nu mindre end et år til kommunalvalget, der finder sted i november næste år. Det bliver Alternativets første kommunalvalg. Vi glæder os helt vildt. Den forandring, vi ønsker, det alternativ, vi vil formulere sammen med resten af Danmark, bliver kun muligt med forandring nedefra, fra byer, landsbyer, lokalsamfund overalt i landet. Det bliver kun muligt, når ildsjælene viser vej og tænker nyt, når vi hver især tager vores demokratiske autoritet til os, når vi selv agerer i tråd med den forandring, vi ønsker.

Flere gadehjørner i Danmark

Vi skal i overført betydning have mange flere gadehjørner i Danmark. For der er blevet for langt mellem dem. Eller der bliver i hvert fald ikke lyttet nok til, hvad der sker på gadehjørnerne. Efterhånden som kommunekontorerne er blevet nedlagt, og de kommunale embedsmænd er flyttet stadig længere væk, er der blevet længere og længere mellem borgere og beslutningstagere.

Vi står i mindre grad til ansvar for hinanden, og de forpligtende fællesskaber er under pres overalt. Og når de gode ideer opstår, kommer de for sjældent ud at flyve. Når det lokale initiativ bliver taget, bliver det for sjældent foldet ud. Og det er da en skam.

Det vil vi gøre to ting ved i Alternativet:

For det første vil vi opfordre borgerne til at tage sagen i egen hånd. Det gør mange allerede. Og det er så positivt at opleve det lokale engagement og se, hvordan det kan rykke og inspirere resten af landet. For eksempel popper økosamfund op overalt, mosterier åbner på Bornholm, netværk for bæredygtig erhvervsudvikling i Nordjylland er blevet etableret, det er lykkedes lægehuse i Skjern at fastholde yngre læger, i Voldum har de lavet intelligente samkørselsordninger, i Trustrup-Lyngby på Norddjurs har de oprettet cykellandsbyer, landsbyer på Als er gået sammen om at købe en bus og drive en buslinje, friskoler bliver etableret overalt, når den lokale folkeskole bliver lukket, og der er blevet åbnet foreningsdrevne købmænd i Alken og Vrads. For nu blot at nævne nogle få af de gode initiativer, der har inspireret os. Det er den slags, der gør Danmark bedre.

Og for det andet vil vi sætte kommunerne fri til i langt højere grad at gøre, som de vil. Det skal være slut med dødssyg og unødvendig detailstyring fra Christiansborg. Vi har tillid til, at kommunerne bedst selv ved, hvordan de skal udføre deres opgaver. Vi har tillid til, at kommunerne og ikke mindst borgerne selv kan finde på de bedste løsninger.

Brug de lokales kreativitet

Vores vision i forbindelse med kommunalvalget er, at det skal være muligt at skabe sig et godt liv overalt i Danmark. Vi skal fremover tænke land og by som et sammenhængende hele, der bidrager med forskellige kvaliteter, og hvor forskelle betragtes som fordele. I Alternativet tror vi nemlig på, at mening, bæredygtighed og vækst findes både på landet og i byerne.

Vi lægger derfor op til at nytænke den måde,  offentlige myndigheder, virksomheder, uddannelsesinstitutioner og civilsamfund spiller sammen på, så vi kan sikre, at flere får en meningsfuld tilværelse. Vi ønsker, at de fællesskaber på tværs af landet, der gør tingene på nye måder, bliver rollemodeller for fællesskab, innovation og bæredygtig livsform.

Det er netop derfor, at vi skal give kommunerne autonomien tilbage. Danmark har en stolt tradition for kollektiv selvorganisering og selvforvaltning i lokalsamfundene. Det er, som om vi har glemt, at lokalsamfundet og det civile samfund er et reservoir af innovation og virkelyst.

Vi skal derfor også på Christiansborg lade os inspirere langt mere af den kreativitet, der findes overalt i landet – og som særlig på landet bliver overset. For én ting står i dag soleklart: Udviklingen af lokalsamfundene er afhængig af de lokales engagement og tilstedeværelsen af lokale ildsjæle.

Overskud på flere bundlinjer

Derfor skal vi gøre alt, hvad vi kan, for at understøtte en stærkere og mere entreprenant iværksætterkultur – i hver en lille flække, i hvert et boligområde, i hver en by. Det kan vi gøre ved at fremme og forbedre rammerne for socialt entreprenørskab, hvor forskellige aktører sammen skaber lokalt iværksætteri, og hvor overskuddet reinvesteres til videre udvikling i det lokale område på fællesskabsniveau.

Som vi ser det, handler værksætteri i landdistrikterne ofte om langt mere end blot økonomisk aktivitet og profit. Det er noget, som passer godt med Alternativets tilgang. Succesrigt iværksætteri søger i stedet overskud på flere bundlinjer. Vi drømmer om langt flere projekter som dem, vi beskrev tidligere, hvor landsbyfællesskaber, erhvervsliv, private og offentlige investeringskilder og kommunerne aktivt er gået sammen i nye utraditionelle samarbejder. En ny fjerde sektor, der kombinerer det bedste fra den offentlige, den private og den frivillige sektor.

Sådan lyder dele af vores vision for et sammenhængende Danmark. Men vi er først lige gået i gang. Det munder altsammen ud i en politik for et sammenhængende Danmark, som vi offentliggør næste år.

De, der fører ordet, ligner hinanden

Til gengæld er vi efterhånden ret langt med at finde kandidater til kommunalvalgene. De kandidater skal i gang med den lokale politikudvikling – og til den politikudvikling har vi brug for dig. For ligesom det gælder Alternativets partiprogram, der er blevet til gennem politiske laboratorier i hele landet, bliver vores politik i de forskellige kommuner også udviklet gennem politiske laboratorier, hvor alle – uanset partifarve – kan bidrage med viden, perspektiv og gode ideer. Vi skal i princippet have lige så mange lokale politikker, som der er kommuner: Altså 98 stykker. For selvom den bæredygtige omstilling og vores værdier vil være tydelige i alt, hvad vi gør, vil vores kommunalpolitik altid basere sig på de kendetegn og forhold, der gør hver eneste af landets kommuner til noget unikt.

Vi tror på, at flere ved mere. Vi har masser af, synes vi selv, gode ideer at gå i gang med, men det giver jo kun mening, hvis flere er enige om retningen og vi lærer af hinanden. Så kom og bidrag – uanset om du abonnerer på Alternativets synspunkter eller ej.

Det vil ikke kun være godt for udviklingen overalt i Danmark; det vil også styrke det civile engagement og bidrage til at løse den krise, som den demokratiske samtale befinder sig i i disse år. De, der fører ordet, ligner hinanden. De har den samme uddannelse, og bor tit de samme steder. Det giver ikke bare en demokratisk krise, men også en tillidskrise, hvor vi har mistet troen på de institutioner, der repræsenterer os.

Det ændrer vi kun ved selv at gøre, hvad vi kan. Ved at formulere det alternativ, der giver mening i vores egen kommune. På vores gadehjørne.

Har du en kommentar?

Send mig en mail
avatar
wpDiscuz

Strategisk konsulent – skarp på ledelses- og styringsdagsordenen

Vi søger en strategisk konsulent, der er skarp på ledelses- og styringsdagsordenen i fremtidens kommune. Du har bred indsigt i ledelses- og styringsdagsordenen og kan sætte din viden i spil, når det gælder de velfærdsudfordringer, som kommunale chefer og ledere står over for de kommende år. Du er stærk i udvikling af ledelsesstrategier og styringskoncepter, ... Læs mere

Strategisk konsulent og projektleder

Vi søger en strategisk konsulent og projektleder, der brænder for at udvikle bæredygtige løsninger

Engageret distriktsskoleleder til Fjordbakkeskolen

Fredericia Kommune har ambitioner – ikke mindst på børne-/ungeområdet. Vi vil lykkes med, at alle vores børn og unge lærer, trives og udvikler sig det bedste de kan. Vi vil være kendt for at skabe kvalitet og opnå gode resultater via en professionel engageret indsats; og via et tæt tillidsfuldt samarbejde, der omfatter alle interessenter ... Læs mere

Leder af ny Udførerenhed – udsatte børn og unge

Kan du skabe helhed og sammenhæng i tilbud til udsatte børn og unge? Så er du måske den kommende leder af vores nye Udførerenhed!

Stabschef for Politik og Analyse

Har du ambitioner om at være direktør i en dansk kommune om fem år? Og har du brug for en bane at spille på for at bringe dig i position hertil? Kunne du tænke dig at være med til at gentænke kommunen? Og er du ordentlig, værdiskabende og stærk?

Kommunalfaglig chefkonsulent til beskæftigelses- og socialområdet

Vil du være med til at styrke beskæftigelsesindsatsen gennem kompetenceudviklingsforløb for ledere og medarbejdere? Vi søger en fagligt stærk og forretningsorienteret chefkonsulent til vores kontor i Herlev

Planchef

Du bliver leder for flere fagområder – herunder kommune- og lokalplaner, bygge- og landzonesager og bliver i disse processer en helt central samarbejdspartner, når planerne realiseres.

Leder af Myndighedssektionen i Sundhed og Omsorg

Brænder du for at skabe gode og sammenhængende borgerforløb? Har du blik for de bedste tilbud til de mest svage? Og kan du holde balancen mellem ”sikker drift” i dag, og udviklingen af fremtidens grænseløse sundhedsvæsen? Så er det måske dig vi har brug for, som ny leder af Myndighedssektionen i Sundheds- og Omsorgsafdelingen i ... Læs mere

Kontorchef til Personaleadministration

Personaleadministrationen flytter til Augustenborg i Sønderjylland. Vi har brug for en skarp, forretningsorienteret profil, der kan sikre fortsat stabil drift i nye, smukke omgivelser.

Leder til Løn og Personale

Har du lyst og mod til at stille dig i spidsen for sikker drift og udvikling af løn- og personaleområdet i Fredericia Kommune?

Kunne du lide det, du læste?

Få vores gratis nyhedsbrev med nyheder, undersøgelser og opinion
Ja tak