kronik

Konstante udfordringer betyder, at kommunalpolitikere aldrig “færdiguddannes.”

Det er en styrke for lokaldemokratiet.

7. maj 2017

Af Thomas Nymann Nielsen
Chefkonsulent COK

Thomas Nymann Nielsen har ansvar for Politiker-akademiet hos COK.

Der skal langt mere end én valgperiode til for at “færdiguddanne” kommunalpolitikere, og egentlig færdiguddannet bliver man aldrig, viser COK’s undersøgelse. Her er det nyvalgte, der hilser på nogle af deres byrådskolleger i Aarhus. Foto: Charlotte de la Fuente, Polfoto arkiv.

COK har netop gennemført undersøgelsen ”Politiker-undersøgelse 2017 – udfordringer og kompetencebehov”. Undersøgelsen viser, at der skal langt mere end én valgperiode til at ”færdiguddanne” landets kommunalpolitikere. Det centrale spørgsmål er, om kommunalpolitikerne nogensinde bliver – eller skal blive – ”færdiguddannet”?

Lidt over halvdelen af de kommunalpolitikere, som medvirker i undersøgelsen, svarer, at deres største udfordring som kommunalpolitiker er at håndtere komplekse problemstillinger på tværs af fagudvalg og -områder.

I landets 98 kommuner er både den politiske og administrative organisation bygget op omkring fagområderne. Det giver god mening i forhold til solid faglig specialisering, overblik over løsning af opgaverne og entydig placering af det økonomiske ansvar. En organisering, der traditionelt er blevet kaldt silotænkning. Et eksempel er beskæftigelsesområdet, som politisk er placeret i arbejdsmarked- og beskæftigelsesudvalget og administrativt i arbejdsmarkedsforvaltningen eller -centret.

”Med de konstante forandringer der sker i vores velfærdssamfund, og som undersøgelsen viser, vil selv den mest garvede kommunalpolitiker med mange års erfaring aldrig kunne undgå de nuværende og kommende udfordringer ved at uddanne sig som politiker. Og det er godt for lokaldemokratiet.”

I den kommunale opgaveløsning er der bred enighed om, at borgerne og virksomhederne skal være i centrum. Uafhængigt af, hvor mange år kommunalpolitikerne har på bagen, viser COKs undersøgelse, at det er en permanent udfordring for kommunalpolitikerne at håndtere virkelighedens komplekse problemer – hvor borgerne og virksomhederne er i centrum – indenfor siloorganiseringen.

Alle kommuner arbejder ihærdigt med at imødegå udfordringen, så helhedssynet fremmes samtidig med, at specialiseringen ikke går fløjten.

På det politiske niveau bliver der for eksempel arbejdet med færre udvalg, flere fællesmøder mellem fagudvalgene, flere fælles sager i fagudvalgene og nedsættelse af §17, stk. 4-udvalg.

Og på det administrative niveau organiserer kommunerne sig ud af udfordringen ved at forsøge at lægge så mange opgaver som muligt indenfor det samme fagcenter – og ved at reducere antallet af centre.

Som noget relativt nyt er nogle kommuner også begyndt at organisere sig i forhold til den enkelte borger eller familie. Det ser vi eksempler på i forhold til socialt udsatte familier, hvor problemerne typisk spænder fra børnenes problemer i børnehaven og skolen – til forældrenes manglende tilknytning til arbejdsmarkedet, som måske skyldes manglende uddannelse, misbrug eller en psykisk diagnose. Alle udfordringer, som traditionelt er blevet løst i forskellige politiske, administrative og specialiserede siloer.

Store mængder materiale

COKs undersøgelse viser også, at kommunalpolitikerne er udfordret af at skulle håndtere store mængder materiale. 40 procent af de nyvalgte kommunalpolitikere svarer, at mængden af materiale er en udfordring, mens andelen falder til 30 procent for de kommunalpolitikere, som har været med i to eller flere valgperioder.

Der eksisterer mange forklaringer på netop denne udfordring. Dog er det et faktum, at kommunerne – med undtagelse af det specialiserede sygehusvæsen – står for alle de borger- og virksomhedsnære områder, at kommunerne er større i dag end for 10 år siden, at fagligheden hele tiden udvikles, og at forventningerne fra borgerne og virksomhederne ikke bliver mindre.

Lidt frækt kunne man sige, at de sidste reminiscenser af sognekommunerne fra den sidste strukturreform nu er helt væk. Professionalismen er steget i alle kommuner, hvilket igen medfører en øget sagsmængde.

Gennem mine mange år i flere kommuner og KL har jeg været med til arbejde for, at vi som embedsmænd skal forstå at dosere den rette mængde materiale til vores kommunalpolitikere, men uden at forholde dem vigtig viden for at kunne træffe de rigtige politiske beslutninger. Igennem tiden er min erfaring, at vi langt henad vejen har formået at finde den rigtige balance mellem de forskellige hensyn i betjeningen af kommunalpolitikerne.

I samarbejde med Aalborg, Kolding og Københavns Kommune har COK udviklet forløbet ”Fremtidens politikerbetjening”, hvor fokus netop er på at træne embedsværket i politisk sekretariatsbetjening. På baggrund af eksisterende praksis og konkret viden fra de tre kommuner bliver medarbejdernes kendskab til det politiske håndværk og rollen som embedsmand understøttet.

Erfaringer fremfor uddannelse

Overordnet viser COKs undersøgelse, at politikerne har brug for konkrete værktøjer, når arbejdet i kommunalbestyrelsen skal passes – og politikerrollen styrkes. Med de rigtige værktøjer bliver kommunalpolitikerne bedre i stand til at løse udfordringerne, og de får bedre vilkår for at udvikle politik.

Som ansvarlig for COK’s Politiker-akademi er jeg af den overbevisning, at vi ikke kan eller skal uddanne vores kommunalpolitikere – så de bliver lige så ”gode” som eller kan ”matche” embedsværket. Politikerne er valgt til at føre politik og skal efter min mening ikke være faglige specialister.

Et eksempel på, hvordan vi i COK arbejder med at give politikerne konkrete værktøjer og nogle trædesten til at føre politik, er de tilbagevendende Kattegatkurser for nyvalgte kommunalpolitikere.

Hovedformålet med Kattegatkurserne er at bidrage til, at de nyvalgte kommunalpolitikere kommer godt fra start og bliver introduceret til, hvad det politiske arbejde i kommunalbestyrelsen går ud på – hvordan man kan arbejde med sin politik, og hvilke ”spilleregler” man som politiker skal kende.

COK uddanner ikke kommunalpolitikere. Vores forløb for kommunalpolitikere er ikke uddannelse, men praksisnær erfaringsudveksling og -opbygning, hvor vi tager afsæt i cases, der til forveksling ligner arbejdet ude i landets kommunalbestyrelser. COK’s fornemste opgave er at understøtte det lokale demokrati gennem udveksling af eksisterende praksis og nye tendenser.

Med de konstante forandringer, der sker i vores velfærdssamfund, og som undersøgelsen viser, vil selv den mest garvede kommunalpolitiker med mange års erfaring aldrig kunne undgå de nuværende og kommende udfordringer ved at uddanne sig som politiker. Og det er godt for lokaldemokratiet.

 

Har du en kommentar?

avatar
wpDiscuz

Strategisk sundhedskonsulent

Vi søger en strategisk sundhedskonsulent, som får en nøglerolle i strategisk planlægning og understøttelse af kommunernes målsætninger og prioriteringer på det kommunale sundhedsområde.

Afdelingsleder til unikt Børne- og ungetilbud

Brænder du for at gøre en forskel, og kan du konsolidere og videreudvikle et unikt tilbud for børn og unge med alvorlige synsnedsættelser i tæt samspil med dedikerede og dygtige medarbejdere?

Administrations- og kvalitetsleder til Bo- og Rehabiliteringstilbuddet Orion

Du vil blive en del af Orions ledergruppe, der i dag består af tre rehabiliteringsledere, café-leder, ejendomsservice-leder og forstander.

Ny sektionsleder til Familiesektionen

Vil du være med til at implementere og styrke en ny ledelsesstruktur i Skive Kommunes Familiesektion? Så har vi en spændende sektionslederstilling til dig

To direktører

Vi søger to direktører. Det ene direktørområde omfatter i udgangspunktet dagtilbud, skole, kultur og borgerservice. Det andet direktørområde omfatter sundhed og ældre, handicap og psykiatri samt arbejdsmarked

Konsulent til Sygeplejestuderendes Landssammenslutning

Kan du skabe fællesskab, begejstring og engagere unge? Har du masser af initiativ og gå-på-mod og kender de unges behov og interesse? Kan du formidle den grundlæggende idé om fagbevægelsen og fordelene ved at være medlem? Så er du måske den konsulent, vi søger?

Børnecenterchef

Vi søger en chef, der evner at indgå i den konstruktive, værdiskabende og forventningsafstemmende dialog med politikere, direktion, centerchefkolleger, borgere, virksomheder og ikke mindst centrets ledere og medarbejdere.

Skolecenterchef

Vi søger en chef, der evner at indgå i den konstruktive, værdiskabende og forventningsafstemmende dialog med politikere, direktion, centerchefkolleger, borgere, virksomheder, faglige organisationer og ikke mindst centrets ledere og medarbejdere.

Kommunikationschef

Kan du sætte retning for kommunikationen i en kommune med 61.000 borgere og 5.000 ansatte? Er du en inspirerende leder, der tænker strategisk og tør udfordre? Forstår du at navigere i en politisk styret organisation? Har du næse for de gode historier – og kan du få Guldborgsund Kommune på landkortet? Så er du måske ... Læs mere
Skriv dig op til vores
GRATIS NYHEDSBREV
hver uge gør vi et par artikler gratis
JA TAK
Kan afmeldes med et knaptryk
– men det tror vi ikke, du får lyst til
Share5
Tweet2
Share1
+1
Email