eksil

”I Danmark er det normalt at gå til psykolog, men i Syrien er det kun for de meget sindssyge”

16. april 2017

Mange flygtninge går i årevis uden at tale om traumer eller psykiske problemer. I Holbæk har Khaial og Zeyneb fundet et trygt rum i netvæ­rk­s­programmet MindSpring.

Zeyneb Abdo (billedet) og Khaial Murad er flygtet fra det nordlige Syrien og bor i dag i Holbæk. De savner deres hjemland, men fremtiden ligger i Danmark, hvor der er fred. Foto: Kasper Kristoffersen / Das Büro

Af Anders Kjøller
Journalist
Af Anders Kjøller
Journalist

Reaktionen fra 25-årige Zeyneb Abdos veninder var chok og forundring. Zeyneb var gået til sin sagsbehandler og havde fortalt alt om flugten fra Syrien. Hun fortalte om de tyrkiske politimænd, der fæng-slede hende og hendes tre små børn i flere dage, og om det ulykkelige par, der måtte sænke deres dødfødte spædbarn i bølgerne under rejsen i den usikre gummibåd.

Minderne tyngede stadigvæk den unge syrer og gjorde familielivet svært, og hun ville derfor tale med en psykolog. Men for mange flygtninge er det utænkeligt at tale åbent om psykiske vanskeligheder.

– De gispede, da jeg fortalte om min snak med sagsbehandleren, for sådan noget siger man ikke til andre. De vil slet ikke tale om deres oplevelser, selvom nogle af dem har oplevet voldtægter og forfærdelige ting, fortæller hun og fortsætter:

– I Danmark er det normalt at gå til psykolog, men i Syrien er det kun for de meget sindssyge. Så man vil ikke fortælle om det, selvom man ved, at det hjælper.

Hvor Zeyneb sidder nu, er der langt til det krigshærgede Syrien. Uden for fælleshuset, hvor vi sidder, plasker vandet i et springvand, og bladene er ved at springe ud på træerne i det lille grønne område i Agervang i Holbæk.

”De vil slet ikke tale om deres oplevelser, selvom nogle af dem har oplevet voldtægter og forfærdelige ting.”

Zeyneb Abdo, 25 år, flygtet fra Syrien
 Fælleshuset i den sociale boligplan har dannet rammen om MindSpring-kurserne, som bliver tilbudt til flygtningekvinder i området. Her kan de tale om alt fra stress og traumer og børneopdragelse og den nye flygtningeidentitet i Danmark.

Konceptet er udviklet af Røde Kors og Dansk Flygtningehjælp og bygger på peer-to-peer-konceptet, hvor undervisningen bliver ledet af en kvinde med flygtningebaggrund, mens kommunen har en integrationsmedarbejder tilknyttet, som kan formidle kontakten, hvis deltagerne får brug for mere specialiseret støtte.

Traumer er som sten

En anden deltager på MindSpring-kurset var Khaial Murad, der er 55 år og faster til Zeynebs mand. Hun kommer ligesom Zeyneb fra det nordlige Syrien, hvor en stor del af befolkningen er kurdere, og hun måtte flere gange rykke familien op og flygte fra krigshandlingerne, før hun kom til Danmark.

– Det var et traume bare at flytte og forlade vores hjem og det sted, vi har boet hele livet. Men man bliver bange, når man har piger, og frygter, at der vil ske dem noget, så vi måtte flytte fra sted til sted, fortæller Khaial, som har boet i Danmark i fire år.

Hun startede først i MindSpring for at have et sted at komme efter danskundervisningen og for at danne sig et netværk. I dag taler hun dansk, er kommet i virksomhedspraktik og kalder Holbæk Kommune og medarbejderne for sin ‘bedste venner’.

”Det var et traume bare at flytte og forlade vores hjem og det sted, vi har boet hele livet.”

Khaial Murad, 55 år, flygtet fra Syrien
 Men der gik lang tid, før hun kom dertil, hvor hun kunne tale om sine oplevelser, for som så mange andre er hun opdraget med, at man holder sine problemer indenfor familien. Det var først, da kommunens integrationsmedarbejder foreslog at tage kvinderne med udenfor til en utraditionel øvelse, at forløbet blev til mere end en social forening for Khaial.

Hver især skulle kvinderne finde en tung sten og male den sort. Stenen skulle symbolisere, hvordan traumerne eller de svære oplevelser tynger dem i hverdagen, og for Khaial var den største sorg hendes datter Dilars dødsfald i december efter en række voldsomme epileptiske anfald.

Dilar havde haft anfald hele livet, men i Syrien blev det fortiet, fordi epilepsi blev sidestillet med sindssyge, og hvis det var blevet kendt, kunne det have lagt alvorlige forhindringer i vejen for den unge piges fremtid og været skamfuldt for familien.

Men mørklægningen betød, at hun aldrig fik den operation, som kunne have reddet hendes liv, og som hun uden tvivl ville være blevet tilbudt i Danmark, og derfor mener både Khaial og Zeyneb, at mange flygtninge har brug for at blive introduceret til sundhedssystemet og den danske sygdomsforståelse, når de kommer til Danmark.

I dag er deres sten ikke længere malet helt sort, som den ville have været, hvis de boede i Syrien, fortæller Khaial. Hun har malet sin egen grøn, hvid, rød og med en gul stjerne – farverne i det kurdiske flag, som hun forbinder med håb. Zeynebs sten lyser også op nu, der er igen kommet farver i hendes og familiens liv, efter at hun har været igennem MindSpring-forløbet, forklarer hun.

Lige nu forbereder den boligsociale helhedsplan i Vang et MindSpring-forløb for unge syriske og arabisk-talende kvinder, og planen er, at kvinderne helt selv skal drive kurserne i fremtiden. Der er også ambitioner om at gennemføre hold for mænd, men hidtil har interessen været for lav til, at det har kunnet lade sig gøre.

MindSpring

  • MindSpring er et gruppeforløb for flygtninge og skal forebygge psykisk og social mistrivsel. Forløbet er bygget op omkring otte temaer, herunder traumer, stress, danske normer og identiteten som flygtning.
  • Holdene bliver ledet af en frivillig, der selv har flygtningebaggrund, og som deler sprog, kultur og erfaringer med deltagerne.
  • Der er indtil nu gennemført 71 MindSpring-forløb i 32 kommuner for både forældre og unge.

Juridisk rådgiver og forhandler til IDA

Vil du være med til at udvikle og sikre IDAs medlemmers rammer og ansættelsesvilkår?

Dygtig og ambitiøs tilbudskonsulent

Brænder du for at beskæftige dig med rådgivning af virksomheder, og har du lyst til at arbejde med forretningsrådgivning, er stillingen som Business Development Consultant måske noget for dig

Kompetent chef for Sundhed, Pleje & Omsorg

Du får en central plads i indsatsen for sundhedsfremme, forebyggelse, pleje og omsorg, behandling og rehabilitering. Afsættet er en stærk vision, der skal styrke livsmod, ressourcer og nye muligheder

Bosætningskonsulent

Vi skal bruge en ny kollega, der kan være med til at skrive og derefter drive Vordingborg Kommunes bosætningsstrategi.

Skarp økonomikonsulent

Er du den skarpe økonomikonsulent, der kan understøtte det gode budget- og regnskabsarbejde? … så har vi en spændende stilling til dig, hvor du vil spille en vigtig rolle i udviklingen af økonomistyringen af området for pleje og visitation

Afdelingsleder til en datadreven Økonomistab

Vi søger en afdelingsleder til en ny afdeling, Budget & Data, som etableres ved at ændre på Økonomistabens nuværende interne organisation

Byg & Miljøchef

Afdelingschef til Byg og Miljø

Centerchef til Center for Sundhed og Velfærd

Har du visioner for fremtidens sundhed og pleje? Er du en erfaren chef, der kan vise vejen, omsætte strategi til praksis og understøtte samarbejde på tværs?
Share19
Tweet1
Share12
+1
Email