Forringet postservice kan bringe brevstemmer i fare

21. juni 2017

Kommunerne overvejer at finde en anden løsning på levering af brevstemmer til efterårets kommunalvalg end Postnord. Årsag: Det er usikkert, om stemmerne kan nå frem i tide.

Mobile valgsteder og valgbusser har været med til at knække den nedadgående kurve for deltagelse i kommunalvalg. Foto: Jens Dresling / Ritzau Foto

Af Susanne Sayers
Journalist
Af Susanne Sayers
Journalist

Når 4,1 millioner danskere til efteråret kan stemme ved kommunalvalget, er succesen med brevstemmer og mobile valgsteder, hvor man kan brevstemme, i fare.

Årsagen er Transportministeriets aftale med Postnord om serviceniveauet fra sidste år. Med almindelig post har Postnord fem dage til at få et brev frem, ligesom der er flere dage, hvor der ikke bringes post ud.

Men det giver problemer i forhold til kommunalvalget, for her er sidste frist for at brevstemme fastsat til den 17. november, og selve valgdagen er den 21. november, altså fire dage senere.

Samtidig har Folketinget besluttet, at valgstederne som en service til borgerne skal åbne allerede klokken otte og ikke som hidtil klokken ni. Men valgstederne må ikke åbne, før alle brevstemmer er talt op for at sikre, at ingen stemmer to gange. Det betyder, at morgenposten ikke vil være tidligt nok fremme, og det øger yderligere risikoen for, at brevstemmerne ikke når frem i tide.

Derfor vil KL have Indenrigsministeriet til at åbne op for, at kommunerne kan benytte andre løsninger end Postnord. Det er Indenrigsministeriet, som fastlægger den præcise “valgmanual”, og her har det hidtil været fast praksis, at brevstemmer skal sendes med postvæsnet.

KL ønsker derfor mulighed for at forhandle med andre virksomheder om at få brevstemmerne frem i tide, og sekretariatschef Solvejg Schultz-Jakobsen oplyser, at der er en ‘god dialog’ med ministeriet.

– Kommunerne kunne selvfølgelig sende brevstemmerne som quickpost, men det koster 27 kroner per brev. Samtidig sker det også, at quickbreve ikke når frem til tiden. Postnord har oplyst, at det drejer sig om omkring 10 procent. Og i kommunerne kan det være ganske få stemmer, som bliver afgørende, siger hun.

I 2013 blev der sendt flere end 130.000 brevstemmer, og skulle de alle sendes med quickpost, ville det blive en udgift på over 3,5 millioner kroner.  Erfaringen viser samtidig, at langt hovedparten af brevstemmerne først bliver afgivet i den sidste uge op til valget.

Valgforsker: Et problem

Ved kommunalvalget i 2013 lykkedes det kommunerne at bryde den nedadgående kurve for valg-deltagelse ved kommunalvalgene. Valgdeltagelsen steg i samtlige kommuner, og en af metoderne var at benytte sig af mobile valgsteder og valgbusser, hvor borgerne kunne stemme.

KL vil sammen med Danske Regioner og Økonomi- og Indenrigsministeriet igen lave en kampagne for en højere valgdeltagelse, men skriver i sit inspirationskatalog til kommunerne, at mobile valgsteder ikke længere er med i overvejelserne med henvisning til usikkerheden om brevstemmerne.

KL tilføjer, at den  løsning, som mange kommuner brugte sidst, nemlig at rykke brevstemmesteder ud, var dyr, men til gengæld skabte stor opmærksomhed. Samtidig brugte kommunerne de mobile valgsteder til at kompensere for nedgangen i antallet af faste afstemningssteder. Hvor borgerne i 2005 havde 1.831 valgsteder, var det i 2013 skrumpet til 1.418 valgsteder, en nedgang på næsten 25 procent og dermed altså for mange borgere længere afstand til stemmeboksen.

En af de kommuner, som benyttede sig af mobile valg-steder, var Ishøj, og her siger borgmester Ole Bjørstorp (S), at kommunen endnu ikke har overvejet, om den vil bruge metoden igen.

– Men det skabte stor opmærksomhed, når vi kørte ud til uddannelserne og i bebyggelser, og det vil vi helt sikkert gerne følge op på, siger Ole Bjørstorp.

Professor Rune Stubager fra Institut for Statskundskab på  Aarhus Universitet mener, at det kan få negativ betydning for stemmedeltagelsen, hvis det ikke gøres let for borgerne at stemme.

– Det er en oplagt forventning, at stemmeprocenten vil gå ned, hvis mulighederne for at stemme bliver færre, siger han og tilføjer, at det bør være muligt at skabe en løsning, hvor brevstemmerne ikke bringes i fare af Postnords serviceniveau.

Udover brevstemmerne er fremsendelse af valgkort et selvstændigt problem. Også her er der præcise frister, som skal overholdes, ligesom de forhøjede priser hos Postnord gør det dyrere at få valgkortene frem.

Chef til ny benchmarkingenhed

Økonomi- og Indenrigsministeriet søger en engageret og analytisk stærk leder med samfundsvidenskabelig baggrund til kommende benchmarkingenhed.

Teamleder med psykologfaglig baggrund til Sundhed og Forebyggelse

Har du lyst til og erfaring med ledelse? Er du klar til at være ny kollega i ledelsesteamet i Sundhed og Forebyggelse (SoF)?

Sekretariatsleder i Direktionssekretariatet

Stærk ledelsesprofil til at stå i spidsen for Direktionssekretariatet i Faxe Kommune

Leder til Budget og Analyse

Kan du lede drift og udvikling af fremtidens kommunale økonomistyring? I Fredericia Kommune er vi overbeviste om, at god økonomistyring er afgørende for kommunal vækst og velfærd, og det står derfor højt på den lokalpolitiske dagsorden. Vi har styr på økonomien, og det er også lykkedes os at skabe et økonomisk råderum til politisk prioritering ... Læs mere

Centerleder til Misbrug & Udsatte området

Center for Misbrug & Udsatte området i Esbjerg Kommune søger ny centerleder pr. 1. november 2017

Leder til Byggesag og ejendomsskat

Vi har travlt og er i centrum af udviklingen. Vi har brug for den helt rigtige leder til at stå i spidsen for vores hold af dygtige og engagerede medarbejdere

Analysestærk økonomikonsulent

Solrød Kommune skal stå stærkere på effektiviserings- og styringsdagsordenen, og vi har derfor brug for en økonomikonsulent mere. Kan du lide at udvikle økonomisk styring, men samtidig være forankret i den normale drift, så vil du være et godt bud på vores nye økonomikonsulent

Konsulent til kontrolenhed

Kan du acceptere snyd med sociale ydelser?

2 Økonomikonsulenter

Esbjerg Kommune søger 1 økonomikonsulent der brænder for: Budgetlægning og økonomistyring Regnskab og økonomistyring

Stabschef til Ældre- og Handicapforvaltningen

Har du mod på faglig udvikling uden at gå på kompromis med sikker drift? Er dit perspektiv strategisk og helhedsorienteret? Vil du arbejde med politisk effektstyring? Så er du måske Ældre- og Handicapforvaltningens (ÆHF) nye stabschef for økonomi og HR!
Share6
Tweet3
Share2
+1
Email