Social & sundhed

Hvor mange dage må man gå med de samme underbukser?

Selvom Simon, Kasper og Christian kun er 16 år, har de oplevet flere nederlag, end de fleste mennesker får i et helt liv. Efter en opvækst med omsorgssvigt og misbrug er de nu ombord på ’Edukat’, et sejlende socialpædagogisk opholdssted, der skal hjælpe drengene gennem folkeskolens 9. klasses afgangsprøve og samtidig lære dem at tro på sig selv, samfundet og fremtiden. I to dage var Kommunen med, mens Edukat lå i havn syd for Napoli.

21. maj 2017 | Af Mads Westermann

diskvalificeret

Kommuner dropper succesfulde skibsprojekter efter mediestorm

Trods gode resultater og gunstig økonomi fik en mediestorm i sommeren 2015 flere kommuner til at holde op med at sende socialt udsatte unge afsted på skibsprojekter.

21. maj 2017 | Af Mads Westermann
Samskabelse kan være et meningsfuldt og virksomt værktøj inden for det boligsociale arbejde, men der er udfordringer, som skal overvindes først, skriver kronikøren.

Samskabelse kan være et fantastisk redskab.

Men det kræver øgede ressourcer og at man undgår silotænkning i praksis.

30. april 2017 | Af Anne-Lene Wähling

sammenhængsreform

Herning: Gode takter fra regeringen, men her halter lovgivningen

Herning har i flere år presset på for at få private til at investere i kernevelfærd, men incitamenterne er små, når regionerne og staten tager gevinsten.

9. april 2017 | Af Anders Kjøller

Undersøgelse

Flere end forventet genindlægges i hver tredje kommune

Psykiatriske patienter bliver i 33 kommuner genindlagt oftere, end man kunne forvente. I 60 kommuner står det modsat til. Godt samarbejde med psykiatrien er en af opskrifterne på få genindlæggelser, lyder det fra flere sider.

9. april 2017 | Af Rikke Gundersen

regning

Lolland i åbent oprør

Byrådet i Lolland har i protest vedtaget budgetramme med stort underskud, der allerede i 2018 kan tvinge indenrigsministeren til at sætte kommunen under administration.

9. april 2017 | Af Arne Ullum 2

sammenhængsreform

Velfærd med privat investeringskapital – i Sverige er de i fuld gang

Regeringen vil have private investorer til at skyde penge i sociale indsatser under forudsætningen “ingen resultater, ingen løn”. I Sverige er det første projekt allerede i gang.

9. april 2017 | Af Anders Kjøller

Tidsfrister

Viborg dropper pulje til plejehjemskøkkener på grund af tidspres

”Der er meget langt fra gode tanker på Christiansborg til virkeligheden ude i kommunerne,” lyder det fra Viborg, der opfordrer ældreminister Thyra Frank til at sikre bedre tid til ansøgninger.

30. marts 2017 | Af Arne Ullum

Strategisk sundhedskonsulent

Vi søger en strategisk sundhedskonsulent, som får en nøglerolle i strategisk planlægning og understøttelse af kommunernes målsætninger og prioriteringer på det kommunale sundhedsområde.

Afdelingsleder til unikt Børne- og ungetilbud

Brænder du for at gøre en forskel, og kan du konsolidere og videreudvikle et unikt tilbud for børn og unge med alvorlige synsnedsættelser i tæt samspil med dedikerede og dygtige medarbejdere?

Administrations- og kvalitetsleder til Bo- og Rehabiliteringstilbuddet Orion

Du vil blive en del af Orions ledergruppe, der i dag består af tre rehabiliteringsledere, café-leder, ejendomsservice-leder og forstander.

Ny sektionsleder til Familiesektionen

Vil du være med til at implementere og styrke en ny ledelsesstruktur i Skive Kommunes Familiesektion? Så har vi en spændende sektionslederstilling til dig

To direktører

Vi søger to direktører. Det ene direktørområde omfatter i udgangspunktet dagtilbud, skole, kultur og borgerservice. Det andet direktørområde omfatter sundhed og ældre, handicap og psykiatri samt arbejdsmarked

Konsulent til Sygeplejestuderendes Landssammenslutning

Kan du skabe fællesskab, begejstring og engagere unge? Har du masser af initiativ og gå-på-mod og kender de unges behov og interesse? Kan du formidle den grundlæggende idé om fagbevægelsen og fordelene ved at være medlem? Så er du måske den konsulent, vi søger?

Børnecenterchef

Vi søger en chef, der evner at indgå i den konstruktive, værdiskabende og forventningsafstemmende dialog med politikere, direktion, centerchefkolleger, borgere, virksomheder og ikke mindst centrets ledere og medarbejdere.

Skolecenterchef

Vi søger en chef, der evner at indgå i den konstruktive, værdiskabende og forventningsafstemmende dialog med politikere, direktion, centerchefkolleger, borgere, virksomheder, faglige organisationer og ikke mindst centrets ledere og medarbejdere.

Kommunikationschef

Kan du sætte retning for kommunikationen i en kommune med 61.000 borgere og 5.000 ansatte? Er du en inspirerende leder, der tænker strategisk og tør udfordre? Forstår du at navigere i en politisk styret organisation? Har du næse for de gode historier – og kan du få Guldborgsund Kommune på landkortet? Så er du måske ... Læs mere
Skriv dig op til vores
GRATIS NYHEDSBREV
hver uge gør vi et par artikler gratis
JA TAK
Kan afmeldes med et knaptryk
– men det tror vi ikke, du får lyst til