Ordførerne

Til Mars og tilbage igen

20. november 2016

Af Torsten Gejl
social-, handicap- og indenrigsordfører Alternativet

Det kan godt være, at Alternativet går for at være et meget kreativt parti. Ja, nogle hævder endda, at vi ikke bare er på månen, men helt oppe på Mars. Sandheden er dog, at vi ofte får inspiration fra nytænkende kommuner, der udfordrer de mere rutineprægede tankegange på Christiansborg.

Tag for eksempel kontanthjælp uden modkrav, som der foreløbig ikke er andre partier på Christiansborg, der støtter. Her har man i Kalundborg Kommune lavet et forsøg, hvor man ophævede tvangen for de mest udsatte ledige. De ledige fik lov til selv at vælge, om de ville deltage i møder og aktivering i kommunen. Og katastrofen udeblev.

”Resultatet er, at 65 procent af de udsatte borgere er i aktivering, mod godt 30 procent i resten af landet. Og at projektet har bidraget til at ledigheden i Kalundborg ligger under lands­gennemsnittet.”

De ledige satte sig ikke derhjemme for at fede den af på samfundets regning. De strømmede til møderne med sagsbehandlerne, som i øvrigt var gruppemøder med en blanding af borgere og sagsbehandlere, der var rykket ud af jobcentret til sportshaller og andre u-kommunale arenaer. Resultatet er, at 65 procent af de udsatte borgere er i aktivering mod godt 30 procent i resten af landet. Og at projektet har bidraget til, at ledigheden i Kalundborg ligger under landsgennemsnittet.

Projektet i Kalundborg har været en del af et empowerment-projekt organiseret af Beskæftigelsesministeriet. Så derfor har Alternativet forhandlet 10 millioner kroner hjem fra sats-midlerne i Beskæftigelsesministeriet til at samle knowhow fra Kalundborg og andre empowerment-kommuner, der kan implementeres af nye kommuner, der gerne vil gøre en individuel og helhedsorienteret indsats for de udsatte ledige, hvor man dealer med borgerens største problem først i et setup, der er flyttet væk fra et bord med en sagsbehandler på den ene side og en borger på den anden.

Et andet eksempel på kommunernes opfindsomhed er ideen om personlige budgetter til udsatte grupper. Her har vi for eksempel været inspireret af et forsøg i Aarhus, hvor et enigt byråd har besluttet, at langtidsledige skal mødes med et personligt budget på 50.000 kroner og en dygtig socialrådgiver, der kan sparres med. Ordningen giver mulighed for at involvere borgeren i at løse sine problemer og få mulighed for at kvalificere sig til arbejdsmarkedet. Uanset om det handler om at få nye tænder, fitnesskort, kørekort, et antal timers psykologhjælp eller faglige kurser. I Danmark kan den slags ellers ikke lade sig gøre indenfor Christiansborg-lovgivningen, og kommunen har derfor måttet samarbejde med private fonde og overvinde mange forhindringer for at få lov at tænke nyt og afprøve en metode, de tror på.

Med den inspiration fik vi også støtte i satspuljekredsen i Socialministeriet til at udbrede forsøg med personlige budgetter i Danmark. Det kræver lovændringer i tre ministerier, men nu sker der altså endelig noget.

Både ”personlige budgetter” og ”empowerment-metoder” handler om at forbedre syge og socialt udsattes borgeres mulighed for at komme ind i samfundets fællesskab og ind på arbejdsmarkedet. Det er baseret på kommunernes forsøg, og det tegner lovende. Den slags metoder kan hurtigt udløse overbærende smil på Borgen. Men i en tid, hvor det er så svært at få de udsatte ledige i sving, synes vi slet ikke, at det er helt på Mars at tænke nyt. Ja, måske knap nok på månen. :

 


Har du en kommentar?

Send mig en mail
avatar
wpDiscuz

Strategisk konsulent – skarp på ledelses- og styringsdagsordenen

Vi søger en strategisk konsulent, der er skarp på ledelses- og styringsdagsordenen i fremtidens kommune. Du har bred indsigt i ledelses- og styringsdagsordenen og kan sætte din viden i spil, når det gælder de velfærdsudfordringer, som kommunale chefer og ledere står over for de kommende år. Du er stærk i udvikling af ledelsesstrategier og styringskoncepter, ... Læs mere

Strategisk konsulent og projektleder

Vi søger en strategisk konsulent og projektleder, der brænder for at udvikle bæredygtige løsninger

Engageret distriktsskoleleder til Fjordbakkeskolen

Fredericia Kommune har ambitioner – ikke mindst på børne-/ungeområdet. Vi vil lykkes med, at alle vores børn og unge lærer, trives og udvikler sig det bedste de kan. Vi vil være kendt for at skabe kvalitet og opnå gode resultater via en professionel engageret indsats; og via et tæt tillidsfuldt samarbejde, der omfatter alle interessenter ... Læs mere

Leder af ny Udførerenhed – udsatte børn og unge

Kan du skabe helhed og sammenhæng i tilbud til udsatte børn og unge? Så er du måske den kommende leder af vores nye Udførerenhed!

Stabschef for Politik og Analyse

Har du ambitioner om at være direktør i en dansk kommune om fem år? Og har du brug for en bane at spille på for at bringe dig i position hertil? Kunne du tænke dig at være med til at gentænke kommunen? Og er du ordentlig, værdiskabende og stærk?

Kommunalfaglig chefkonsulent til beskæftigelses- og socialområdet

Vil du være med til at styrke beskæftigelsesindsatsen gennem kompetenceudviklingsforløb for ledere og medarbejdere? Vi søger en fagligt stærk og forretningsorienteret chefkonsulent til vores kontor i Herlev

Planchef

Du bliver leder for flere fagområder – herunder kommune- og lokalplaner, bygge- og landzonesager og bliver i disse processer en helt central samarbejdspartner, når planerne realiseres.

Leder af Myndighedssektionen i Sundhed og Omsorg

Brænder du for at skabe gode og sammenhængende borgerforløb? Har du blik for de bedste tilbud til de mest svage? Og kan du holde balancen mellem ”sikker drift” i dag, og udviklingen af fremtidens grænseløse sundhedsvæsen? Så er det måske dig vi har brug for, som ny leder af Myndighedssektionen i Sundheds- og Omsorgsafdelingen i ... Læs mere

Kontorchef til Personaleadministration

Personaleadministrationen flytter til Augustenborg i Sønderjylland. Vi har brug for en skarp, forretningsorienteret profil, der kan sikre fortsat stabil drift i nye, smukke omgivelser.

Leder til Løn og Personale

Har du lyst og mod til at stille dig i spidsen for sikker drift og udvikling af løn- og personaleområdet i Fredericia Kommune?

Kunne du lide det, du læste?

Få vores gratis nyhedsbrev med nyheder, undersøgelser og opinion
Ja tak