Ordførerne

Reel samskabelse er god politik

3. april 2016

Af Trine Torp
MF SF

Social- og kommunalordfører

Velfærdsstaten er under pres, og vi står med store sociale, sundhedsmæssige og miljømæssige udfordringer, ovenikøbet ulige fordelt mellem boligområder og mellem land og by.

Det står efterhånden mere og mere klart, at gold nedskæringspolitik og vedblivende effektiviseringer ikke løser vores problemer, men derimod skridt for skridt opløser den samfundsmæssige solidaritet mellem borgerne. Vi skal derfor bevæge os ad en helt anden vej:

I de fleste kommuner er ’samskabelse’ i dag blevet synonym med et nyt ligeværdigt samarbejde med civilsamfund og borgere. Når man ser på de nye samarbejder, er det dog i mine øjne ikke ligegyldigt, hvordan de bliver udfoldet, eller hvilken rolle kommunerne spiller. Det handler nemlig ikke om den konkrete opgavefordeling mellem civilsamfund og fagprofessionelle, men i højere grad om, hvordan vi skaber rammer for, at borgerne får de bedste muligheder for både støtte, omsorg og medvirken og dermed udfoldelse af egne interesser og værdier.

”At samskabe er at forhandle helt lokalt.”

Det er ikke kun dét råstof, et demokrati er skabt af – det er også nødvendige overvejelser, hvis vi vil opretholde et velfærdssamfund med lige adgang for alle. At samskabe er at forhandle helt lokalt. Når vi samskaber, er der værdier og politik på spil. Det gælder såvel for den frivillige organisation, kommunens medarbejdere, grupper af borgere som for virksomheder. Samskabelse kræver derfor først og fremmest en forholden sig til værdier og formål, inden der tænkes i opgaver. Hvis vi ønsker et velfærdssamfund med lige muligheder for alle, skal samskabelse bygge på værdier som demokrati, lighed og fællesskaber. Og ikke på den stærkestes ret.

 Når vi samskaber, skal vi derfor:

  1.  Sidestille borgernes erfaringsbaserede viden med den faglige viden. Civilsamfundet skal ikke erstatte den faglige medarbejder, men derimod arbejde sammen med socialrådgiveren, pædagogen og læreren om at skabe bedre løsninger. Når borgerens egen erfaringsbaserede viden og netværk sættes i centrum for løsninger, bliver vores samfund mere demokratisk. Når løsninger skabes sammen med borgerne fremfor til borgerne, får vi adgang til både viden og ressourcer, som gør det muligt at skabe mere effektive og bæredygtige løsninger. Professionelle skal ikke være mindre faglige; de skal blot bruge fagligheden i samarbejde med andre.
  2. Opbygge stærke, lokale infrastrukturer til netværk, dialog og samarbejde. Det er vigtigt, at der ikke kun samarbejdes med dem, ”der er ligesom os selv”, eller ”dem, vi lige kender”. Der skal derfor ikke kun samskabes på baggrund af kommunale effektivitetshensyn, men også på baggrund af værdier om demokratisk deltagelse og lighed.
  3.  Balancere mellem individuel og kollektiv samskabelse. Individuel samskabelse kan skabe værdi for den enkelte borger. Men med baggrund i de individuelle løsninger kan vi også tænke i organisatoriske løsninger på tværs i lokalområdet, der har en bredere betydning for flere borgere og borgergrupper – og på den måde skabe netværk på tværs af sociale skel. Dermed øges også den sociale mobilitet.
  4. Tage udgangspunkt i borgernes demokratiske rettigheder og interesser: Civilsamfundets mange foreninger og uorganiserede borgergrupper er baseret på interesse- og værdifællesskaber. Samskabelse skal derfor allerede ske ved planlægning og udfoldelse af løsninger og ikke alene på baggrund af forhåndsdefinerede kommunale fokusområder. Derved sikres på en og samme tid demokrati og effektivitet. Det er helt enkelt mere effektivt også at få kvalificeret sin indledende problemforståelse af borgere og interessenter samtidig med, at det skaber større medejerskab. Derudover sikres, at samskabelsen ikke reduceres til at handle om at få løst nogle kommunale opgaver, men om reel demokratisk deltagelse.

Har du en kommentar?

avatar
wpDiscuz

Sekretariatschef til Ledelsessekretariatet i Børn- og Ungeforvaltningen

Brænder du for at være tæt på beslutningsprocesserne på børn- og ungeområdet i Odense Kommune? Har du politisk tæft, solide lederegenskaber, og arbejder du struktureret? Så er du måske den rette til stillingen som sekretariatschef i Ledelsessekretariatet i Børn- og Ungeforvaltningen i Odense Kommune

Attraktiv chefstilling i Jobrehabilitering i Beskæftigelses- & Socialforvaltningen

Tør du tage udfordringen op og være med til at udvikle en virksomhedsrettet beskæftigelsesindsats for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere? Kan du se dig selv i spidsen for et område, hvor vi gør op med aktivering og i stedet sætter fokus på job og uddannelse? Og arbejder målrettet på at hjælpe borgerne til at overvinde de barrierer, der ... Læs mere

Teamleder med psykologfaglig baggrund til Sundhed og Forebyggelse

Har du lyst til og erfaring med ledelse? Er du klar til at være ny kollega i ledelsesteamet i Sundhed og Forebyggelse (SoF)?

Chef til ny benchmarkingenhed

Økonomi- og Indenrigsministeriet søger en engageret og analytisk stærk leder med samfundsvidenskabelig baggrund til kommende benchmarkingenhed.

Leder til Budget og Analyse

Kan du lede drift og udvikling af fremtidens kommunale økonomistyring? I Fredericia Kommune er vi overbeviste om, at god økonomistyring er afgørende for kommunal vækst og velfærd, og det står derfor højt på den lokalpolitiske dagsorden. Vi har styr på økonomien, og det er også lykkedes os at skabe et økonomisk råderum til politisk prioritering ... Læs mere

Sekretariatsleder i Direktionssekretariatet

Stærk ledelsesprofil til at stå i spidsen for Direktionssekretariatet i Faxe Kommune

Centerleder til Misbrug & Udsatte området

Center for Misbrug & Udsatte området i Esbjerg Kommune søger ny centerleder pr. 1. november 2017

Leder til Byggesag og ejendomsskat

Vi har travlt og er i centrum af udviklingen. Vi har brug for den helt rigtige leder til at stå i spidsen for vores hold af dygtige og engagerede medarbejdere

Analysestærk økonomikonsulent

Solrød Kommune skal stå stærkere på effektiviserings- og styringsdagsordenen, og vi har derfor brug for en økonomikonsulent mere. Kan du lide at udvikle økonomisk styring, men samtidig være forankret i den normale drift, så vil du være et godt bud på vores nye økonomikonsulent

Konsulent til kontrolenhed

Kan du acceptere snyd med sociale ydelser?
Share
Tweet
Share94
+1
Email