Morgendagens meningsdannere

Kulturen binder os sammen lokalt

3. september 2017

Af Sigrid Friis Proschowsky
Formand Radikal Ungdom

Det kulturelle er det, som binder os sammen som mennesker. Lokalt, regionalt og nationalt er den danske kultur – kunst, musik og foreningsliv – det, der karakteriserer os og vores måde at leve på. Kulturen har sit udgangspunkt i det nære – og derfor skal kulturen også meget tættere på lokalsamfundene. Et rigt kulturliv kan sikre grobund for et attraktivt bymiljø og styrke kommuner og byer – store som små – og ikke mindst deres evne til at tiltrække nye beboere. Og netop folks by- og boligpræferencer bliver kun mere relevante at debattere, fordi vi ser den stadig voksende urbanisering, hvor folk flytter fra landsbyerne og det lokale kulturliv falmer.

Et stærkt, lokalt kulturliv er ét, der inddrager borgerne – og kommunerne kunne i langt højere grad end i dag inddrage borgere og lokalsamfund i de demokratiske processer.  Det styrker alle, når der gives medindflydelse på den økonomi, der berører kulturen nær dem, og borgere til dels får lov til selv at beslutte, på hvad og hvordan der skal fokuseres. Besparelser rammer desværre ofte kulturområdet hårdt, og i dag har langt de færreste kommuner økonomisk råderum til selv at opretholde store kulturinstitutioner, men alle kommuner har brug for et rigt kulturliv. Det er en udfordring, vi står overfor – og jeg har et løsningforslag!

“Besparelser rammer desværre ofte kulturområdet hårdt, og i dag har langt de færreste kommuner økonomisk råderum til selv at opretholde store kulturinstitutioner, men alle kommuner har brug for et rigt kulturliv.”

 Kommunerne kan i større grad sikre stærke, dygtige kulturinstitutioner, hvis der samarbejdes på tværs af kommunegrænserne. For at øge mulighederne for netop dette og sikre såvel nye som gamle kulturinitiativers stemme i den politiske debat, kan man oprette kulturråd i regionerne.

Disse kulturråd kan bestå af de enkelte kommuners kulturrådsformænd, de større kulturinstitutioner og medlemmer af kulturstyrelsen, idet de skal have mulighed for at inddrage relevante personer fra det regionale kulturliv. Ved at tænke regionalt kan vi i fællesskab sætte rammerne for et fortsat rigt kulturliv lokalt.

De små lokale kulturinstitutioner såsom spillesteder, teatre etcetera skal have større mulighed for at få bevilget økonomiske midler. Besparelser på kulturområdet rammer hårdt for et kulturliv, der allerede kører med et stramt budget. Besparelserne kommer specielt til at skade ydrekommunernes evne til udbyde en rig kultur og i sidste ende deres evne til at tiltrække nye borgere. Besparelser på kulturområdet får derved store konsekvenser for sammenhængskraften i samfundet.

For selvom vi ikke altid kan måle effekten af kultur i et excel-ark, så er kulturpolitik helt afgørende for at sikre udvikling i hele landet. Vi kan ikke ignorere den tendens, der gælder såvel internationalt som i Danmark, i retning af, at folk flytter fra land til by og arbejdspladserne koncentreres i vækstcentre omkring de større byer. Men vi kan tage tyren ved hornene og insistere på, at kulturlivet skaber fundamentet for det gode lokale liv. Det er derfor, at vi skal skabe fundamentet for det gode kulturliv.

 

Har du en kommentar?

avatar
wpDiscuz

Chef til ny benchmarkingenhed

Økonomi- og Indenrigsministeriet søger en engageret og analytisk stærk leder med samfundsvidenskabelig baggrund til kommende benchmarkingenhed.

Teamleder med psykologfaglig baggrund til Sundhed og Forebyggelse

Har du lyst til og erfaring med ledelse? Er du klar til at være ny kollega i ledelsesteamet i Sundhed og Forebyggelse (SoF)?

Sekretariatsleder i Direktionssekretariatet

Stærk ledelsesprofil til at stå i spidsen for Direktionssekretariatet i Faxe Kommune

Leder til Budget og Analyse

Kan du lede drift og udvikling af fremtidens kommunale økonomistyring? I Fredericia Kommune er vi overbeviste om, at god økonomistyring er afgørende for kommunal vækst og velfærd, og det står derfor højt på den lokalpolitiske dagsorden. Vi har styr på økonomien, og det er også lykkedes os at skabe et økonomisk råderum til politisk prioritering ... Læs mere

Centerleder til Misbrug & Udsatte området

Center for Misbrug & Udsatte området i Esbjerg Kommune søger ny centerleder pr. 1. november 2017

Leder til Byggesag og ejendomsskat

Vi har travlt og er i centrum af udviklingen. Vi har brug for den helt rigtige leder til at stå i spidsen for vores hold af dygtige og engagerede medarbejdere

Analysestærk økonomikonsulent

Solrød Kommune skal stå stærkere på effektiviserings- og styringsdagsordenen, og vi har derfor brug for en økonomikonsulent mere. Kan du lide at udvikle økonomisk styring, men samtidig være forankret i den normale drift, så vil du være et godt bud på vores nye økonomikonsulent

Konsulent til kontrolenhed

Kan du acceptere snyd med sociale ydelser?

2 Økonomikonsulenter

Esbjerg Kommune søger 1 økonomikonsulent der brænder for: Budgetlægning og økonomistyring Regnskab og økonomistyring

Stabschef til Ældre- og Handicapforvaltningen

Har du mod på faglig udvikling uden at gå på kompromis med sikker drift? Er dit perspektiv strategisk og helhedsorienteret? Vil du arbejde med politisk effektstyring? Så er du måske Ældre- og Handicapforvaltningens (ÆHF) nye stabschef for økonomi og HR!
Share
Tweet
Share
+1
Email