Lederportræt. Kommunen.dk har interviewet en række offentlige ledere om, hvad god ledelse er.
Lederportræt. Kommunen.dk har interviewet en række offentlige ledere om, hvad god ledelse er.
Foto: kolding.dk

“Vi bliver nødt til at veje vores medarbejdere på en anden vægt”

Tilliden skal tilbage til medarbejderne, for nogle gange findes den bedste løsning uden for lovgivningen, mener Koldings kommunaldirektør.

Ledelse

Af Astrid Skov Andersen | [email protected]

Hvad er god ledelse?
Jeg tror, at vi skal kigge mod Sverige. De har givet råderummet og tilliden tilbage til medarbejderne. En uge før jul var en minister ude at sige, at der var en stribe sager med fejl i Ankenævnet. Hun ville nedsætte et rejsehold til at rejse rundt til kommunerne og fortælle, hvordan de skulle behandle sagerne. Det er ikke er god ledelse. Vores medarbejdere er superdygtige til deres arbejde. Hvis der er for mange fejl i sagerne, er det, fordi lovgivningen bag er så kompleks. Så måske den minister skulle bruge nogle ressourcer på at forenkle lovgivningen, så den var mere handy.

Blå bog

Thomas Boe
45 år
Kommunaldirektør i Kolding Kommune siden marts 2017
Uddannet skov- og landskabsingeniør

Hvis du ikke bare lægger ansvaret på ministerens bord, hvad kan DU så gøre?
Vi bliver nødt til at veje vores medarbejdere på en anden vægt. De skal ikke vejes på, hvor mange afgørelser de har i et klagenævn. Hvordan får vi målt vores medarbejdere på, hvor godt de lykkes med borgerne, og hvordan de lykkes med at se tingene på tværs? Det har vi ikke fundet løsningen på endnu.

Hvilken ledelsesopgave optager dig lige nu?
I Kolding Kommune har vi fokus på det, vi kalder “borgerens centrum”. Det handler om, at vi som fagpersoner danner et holistisk billede af, hvad en borger har brug for. Løsningen findes nogle gange helt andre steder end i lovgivningen. Et godt eksempel: På Facebook i sommer var der et billede af en døende mand, der var blevet kørt ud på hospitalets altan, hvor han lå med en smøg og et glas vin i hånden. Den sygeplejerske, der gjorde det, overtrådte samtlige regler. Jeg vil gætte på, at der er alkohol- og rygeforbud på sygehuset, men hun blev tiljublet som en helt. Hun forstod at sætte sig ind i den her mands liv. Det betød ikke så meget, om han fik en smøg eller ej, for livet var ved at ebbe ud, og der var ikke mere at gøre, lidt hårdt sagt. Hvordan arbejder vi med ledelse i det spænd, hvor løsningen nogle gange ligger uden for lovgivningen? Ledelsesopgaven handler om at turde stå ved sine medarbejdere og være i dialog med dem om rammerne.

   Vores medarbejdere er super dygtige til deres arbejde. Hvis der er for mange fejl i sagerne, er det fordi, at lovgivningen bag er så kompleks. Så måske den minister skulle bruge nogle ressourcer på at forenkle lovgivningen, så den var mere handy.

Var det din drengedrøm at blive offentlig leder?
Haha. Nej, det var det ikke. Min drengedrøm var at blive skovfoged, og så fandt jeg ud af, at det hele flyder sammen, når ens fritid og arbejde er det samme. Jeg skiftede fra skovfoged til Slagelse Kommune, og så fandt jeg interesse i at arbejde med ledelse og mennesker. Jeg synes, at det er super sjovt at arbejde med ledelse i den offentlige sektor og spille op imod det politiske og det borgernære og hele den kompleksitet, der ligger i at navigere i det.

Hvad har du - belært af erfaring - opdaget ikke en god ledelsesstil?
Jeg har været i flere kommuner, hvor man ledelsesmæssigt har indført et ledelsesgrundlag fra toppen og ned. Men ledelsen skal ikke bare komme med den sandfærdige sandhed. Vi indarbejder strategien om “borgerens centrum” via den gode fortælling, og så drøfter vi med medarbejderne, hvad det betyder for dem, så de selv danner de billeder, der er vigtige for dem. Ellers får du ikke skabt det ejerskab, der skal til.

Organisation & ledelse

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet