Ifølge en pressemeddelelse fra Vestforbrændingen har den senere tids fokus på afholdelse af udbud og interne kontroller identificeret og adresseret systemfejl. Jura- og udbudschef, Jan Petersen, har overfor kommunen.dk forklaret, at fejlene beløber sig op mod 20 mio. kr.
Ifølge en pressemeddelelse fra Vestforbrændingen 'har den senere tids fokus på afholdelse af udbud og interne kontroller identificeret og adresseret systemfejl'. Jura- og udbudschef, Jan Petersen, har overfor kommunen.dk forklaret, at fejlene beløber sig op mod 20 mio. kr.
Foto: Peter Hove Olesen / Ritzau Scanpix

Vestforbrænding erkender 'systemfejl' for op mod 20 mio. kr.

Danmarks største kommunalt ejet affaldsselskab, Vestforbrænding, erkender, at der er sket en række 'systemfejl' i forbindelse med tillægsaftaler for et større millionbeløb.

Ulovlige indkøb

Af Tobias Hansen Bødker og Jens Holm | [email protected] ,[email protected]

'Vestforbrænding har styr på økonomistyring, udbud og indkøb.'

Under denne overskrift konstaterede affaldsselskabet Vestforbrænding i begyndelsen af oktober i en pressemeddelelse, at selskabet hverken har problemer med at overholde udbudsreglerne eller med at holde styr på pengestrømmene til den række af private leverandører, som affaldsselskabet hvert år handler hos.

Pressemeddelelsen blev offentliggjort som en reaktion på kommunen.dk's afdækning af, at selskabet ikke kan redegøre for, om indkøb til en samlet værdi af mere end 1 mia. kr. blev sendt i udbud eller ej.

Men af den selvsamme pressemeddelelse fremgår det dog også, at affaldsselskabet har fundet en række 'systemfejl' i forbindelse med en gennemgang af selskabets indkøb.

Nu viser det sig, at Vestforbrænding ikke har noget overblik over, hvor mange penge det helt konkret drejer sig om. Men selskabets jura- og udbudschef, Jan Petersen, skønner over for kommunen.dk, at det drejer sig om beløb, der løber op i ca. 20 mio. kr.

Udbudschefen kan dog ikke forklare, hvilke leverandører systemfejlene er relateret til, eller om indkøbene er foregået efter reglerne.

- Der gælder nogle juridiske rammer for de her tillægsarbejder - f.eks. hvor meget de kan udgøre, og om der skal laves notater osv. Det er der, vores bekymringer opstår, har Jan Petersen forklaret.

Vestforbrænding kan heller ikke udlevere nogen former for dokumenter, der beskriver detaljerne og omfanget af systemfejl. Ifølge affaldsselskabet er materialet nemlig ikke journaliseret.

I stedet oplyser selskabet i et skriftligt svar, at der har været en mundtlig 'drøftelse (...) internt hos I/S Vestforbrænding omkring systemfejlene,' som ifølge svaret 'har været baseret på en gennemgang af en kontrakt, indgået efter et miniudbud under en udbudt rammeaftale.'

Kan ikke afvise lovbrud

Selvom Vestforbrænding ikke har et nøjagtigt overblik over fejlene, så har det dog været muligt at spore problemerne tilbage til blikkenslager- og anlægsarbejde via såkaldte tillægsaftaler til indkøb, der er foregået i perioden 2014 til og med 2017, fremgår det af udbudsmateriale, som kommunen.dk har fået aktindsigt i.

Tillægsaftalerne er blevet indgået i forbindelse med, at Vestforbrænding har haft behov for ekstraarbejder, der er opstået efter indgåelsen af kontrakter med leverandører.

- Tillægsarbejdet har ikke været i udbud, men det har de underliggende kontrakter, har Jan Petersen forklaret.

Udbuds- og jurachefen kan ikke afvise, 'at der ikke på et tidspunkt er overskredet en regel i udbudsreglerne.' Det har selskabet 'ganske vanskeligt ved at oplyse,' konkluderer han.

I stedet konstaterer Vestforbrænding, at der har været tale om 'systemfejl', hvor det ikke har været muligt 'at vurdere, hvorvidt der skulle være sket en fornyet konkurrenceudsættelse af tillægsarbejdet.'

- Vi har fremadrettet implementeret processer, der også i forhold til tillægsarbejder sikrer den fornødne dokumentation på tidspunktet for indgåelse af aftalen om tillægsarbejdet, forsikrer selskabet i et skriftligt svar.

'Groft misvisende'

Vestforbrændings manglende evne til at forklare, hvorvidt private leverandører har fået penge uden om udbudsreglerne, har tidligere affødt massiv kritik mod det storkommunale selskab fra en stribe eksperter i udbudsret.

Det skete, efter at Vestforbrænding ikke kunne redegøre for, om indkøb til en samlet værdi af mere end 1 milliard kroner blev sendt i udbud eller ej.

Det blev dengang betegnet som opsigtsvækkende af en række af landets førende eksperter i udbudsjura.

- Medmindre man sletter alle dokumenter i forbindelse med en udbudsproces - hvilket ville undre mig lidt - så burde der være nogle forholdsvis lettilgængelige spor, som de kan se. Det her er jo ikke en mundtlig forhandling mellem to virksomheder, som de kan forhandle hjem over en telefon eller nede på en café. Det her er en procedure, som kræver dokumentation, dokumentation og dokumentation, sagde Michael Steinicke, juraprofessor med speciale i udbudsret ved Aarhus Universitet.

Det fik dengang Vestforbrændings største ejer, Københavns Kommune, til at undre sig, men Vestforbrænding forsikrede også sin ejer om, at 'der ikke er grund til at betvivle, at selskabets processer og systemer for indkøb og udbud ikke er fyldestgørende.'

- Idet der hos Vestforbrænding ikke er systemmæssig sammenhæng mellem afholdte udbud og hvor meget, der er købt ind for hos den enkelte leverandør, kan selskabet ikke direkte besvare spørgsmålet, oplyste Vestforbrænding i et skriftligt svar til Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune.

Direktør for Vestforbrænding Peter Basland har tidligere forklaret, at det ifølge ham var 'groft misvisende', 'injurierende' og 'faktuelt forkert', da kommunen.dk beskrev, at Vestforbrænding ikke kan redegøre for, om indkøbene til 1 mia. kr. blev sendt i udbud.

Topchefen forklarede, at et såkaldt kontrolregime sikrer, at alle affaldsselskabets 'indkøb sker på basis af et offentligt udbud eller dokumentation for, hvorfor det enkelte indkøb ikke er omfattet af et offentligt udbud, inden Vestforbrænding foretager et indkøb.'

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet