Stigende mængder vand i Værebro Å er baggrund for et samarbejde mellem otte kommuner og tre forsyningsselskaber. 
Stigende mængder vand i Værebro Å er baggrund for et samarbejde mellem otte kommuner og tre forsyningsselskaber. 
Mik Eskestad (arkiv)

Værebro Å deler vandene - og samler kommuner i fælles projekt

Otte kommuner på Sjælland har sammen med tre forsyningsselskaber og Region Hovedstaden samarbejdet om klimatilpasning med udgangspunkt i åen, som binder dem sammen.

samarbejde

Af Morten Guldberg | [email protected]

I 2017 oplevede Danmark en af de tørreste somre nogensinde. Derfor undrede Bo Vesth (V), formand for Teknik og Miljø i Egedal Kommune, sig, da en lodsejer ringede til ham og klagede over oversvømmelse fra Værebro Å.

- Hvordan pokker kunne det hænge sammen? Det ved jeg stadig ikke, men det blev indledningen til samarbejdet på tværs af kommuneskellet. For det gav jo ikke megen mening for os at sætte noget i gang i det lave område i Egedal Kommune, når vandet kommer fra åens løb gennem de andre, fortæller Bo Vesth.

Værebro Å snor sig gennem ikke færre end otte kommuner og tre forsyningsselskabers distrikter, og udfordringerne med at håndtere oversvømmelser, når åen går over sine bredder, danner grundlag for et samarbejdsprojekt med alle berørte interessenter. På tværs af administrative grænser.

Hvordan håndterer man stigende mængder vand i ådalen? Det var udgangspunktet for samarbejdet, der siden 2018 først og fremmest har skabt overblik over teknisk data og plandata samt hentet erfaringer fra andre regionale klimatilpasningsprojekter. 

  Uden samarbejde på politisk plan får man aldrig gennemført noget, og vi står foran kæmpeinvesteringer i fremtiden.

Måske allervigtigst: Projektet har skabt grundlaget for videre samarbejde og vidensudveksling.

- Uden samarbejde på politisk plan får man aldrig gennemført noget, og vi står foran kæmpeinvesteringer i fremtiden, som er helt afhængige af tværkommunalt samarbejde, for vandet respekterer jo ikke administrative grænser, siger Bo Vesth.

Masser af data
Værebro Å-projektet har kørt sideløbende på et teknisk og politisk spor, og erfaringerne har foreløbig været lovende.

- Kommunerne og forsyningerne ligger inde med rigtigt mange data, og selvom både kvalitet og kvantitet har været svingende, har det samlet set været en god proces at få skabt overblik. Alle kommuner har været med og kan se, at deres data kan bidrage til en samlet model. Alle kommuner har nu et fælles billede af, hvor der er behov for nye og opdaterede data, og hvor man måske er meget godt med, siger Jeppe Sikker Jensen fra Cowi, der har fungeret som teknisk rådgiver på projektet, der også involverer blandt andet Teknologisk Institut og de tre forsyningsselskaber, som håndterer brugere i det berørte område.

Værebro Å

Består af 37 vandløb, som løber igennem otte kommuner fra øst ved Smørmosen i Herlev til vest i Frederikssund og Roskilde kommuner, hvor åen løber ud i Roskilde Fjord. Særligt i de lavest liggende områder i Egedal og Roskilde Kommune volder åen store problemer for lokale beboere og landmænd, når den ved større regnhændelser går over sine bredder. Oplandet til Værebro Å er primært beliggende i det åbne land. 

Kilde: Dansk Byplanlaboratorium 

 

På det politiske plan er det udvalgsformændene i de otte kommuner, som har mødtes, og som skal ses igen i det nye år.

- Når der kommer en ny vandløbslov, håber vi, at den vil give os langt bedre muligheder for at indgå i et vandoplandsbaseret samarbejde på tværs. Med vilje har vi ikke snakket økonomi endnu, for vi ved endnu ikke, hvilke investeringer som kræves. Men forhåbentlig får vi så meget viden som grundlæg, at vi kan træffe beslutninger, som er fornuftige, og som kan vise, at samarbejdet betaler sig, siger Bo Vesth.

Værebro Å-projektet er et af adskillige tilsvarende, som samler kommuner med fælles interesse i at samarbejde på tværs af grænser. Blandt andet kommuner langs Gudenå, Storå og Harrestrup Å har været omdrejningspunkt for samarbejdsprojekter. 

Fakta om ’Vandoplandsbaseret samarbejde langs Værebro Å

- Igangsat efteråret 2018 som et regionalt samarbejdsprojekt mellem otte kommuner, tre forsyningsvirksomheder, Region Hovedstaden og Call Copenhagen. Finansieret og faciliteret af en række organisationer, virksomheder og interessenter. 

- Projektet har rent praktisk kørt i to sideløbende spor – et teknisk spor og et dialogspor. Projektets formål har været at undersøge muligheder for fremtidigt regionalt samarbejde om vandoplandet for Værebro Å samt at indsamle data, der kan anvendes som grundlag for en eventuel fælles hydraulisk model. 

- Alle resultater af projektet er samlet i en afrapportering for hhv. tekniksporet og dialogsporet. Herudover er der udpeget principper for en række scenarier over fremtidige løsninger i ådalen, hvis potentialer man fra projektets side anbefaler at få undersøgt nærmere. 

- Alle resultater er videregivet til de deltagende kommuner, hvor Egedal vil være tovholder for den politiske proces. 

- Novafos A/S og Egedal Kommune har indtil videre forpligtet hinanden til at holde en tæt dialog om fremtidsmulighederne i projektet. 

- De otte kommuner i projektet er Herlev, Gladsaxe, Furesø, Ballerup, Egedal, Frederikssund, Allerød og Roskilde. De tre forsyningsvirksomheder er Novafos A/S, Hofor A/S og Fors A/S. Øvrige interessenter i projektet: Region Hovedstaden og Call Copenhagen. Dialogsporet er faciliteret af Fonden Teknologirådet (projektleder), Teknologisk Institut og Dansk Byplanlaboratorium. Sporets arbejde er finansieret af brancheorganisationen Forsikring & pension. Teknisk rådgiver for tekniksporet har været Cowi A/S. Sporets arbejde er finansieret 50/50 pct.  af de tre forsyningsvirksomheder i fællesskab og Den regionale Taskforce Klikovand. 

Kilde: Dansk Byplanlaboratorium 

 

Energi & forsyning

Klima

Teknik & miljø

Tilmeld dig nyhedsbrevet