Sigtelsen kommer, efter at Norddjurs Kommune i begyndelsen af juli politianmeldte en tidligere ansat på baggrund af en lang række bilag, som kommunen.dk havde fået aktindsigt i, samt en uvildig advokatundersøgelse, der rejste en alvorlig mistanke om økonomiske uregelmæssigheder.
Sigtelsen kommer, efter at Norddjurs Kommune i begyndelsen af juli politianmeldte en tidligere ansat på baggrund af en lang række bilag, som kommunen.dk havde fået aktindsigt i, samt en uvildig advokatundersøgelse, der rejste en alvorlig mistanke om økonomiske uregelmæssigheder.

Tidligere kommunalt ansat sigtet for underslæb i sag om bilagsrod

En sag om mulige uregelmæssigheder i Norddjurs Kommune har taget en alvorlig drejning, efter at Østjyllands Politi har rejst sigtelse mod en tidligere medarbejder.

de ulovlige indkøb

Af Tobias Hansen Bødker | [email protected]

En tidligere medarbejder i Norddjurs Kommune er blevet sigtet for underslæb i en sag om mulige uregelmæssigheder. 

Det bekræfter Østjyllands Politi overfor kommunen.dk.

- Jeg kan bekræfte, at vi har sigtet en 51-årig mand for underslæb. Det er en tidligere ansat i Norddjurs Kommune. Mere kan jeg ikke oplyse i øjeblikket. Nu skal vi efterforske sagen og på et tidspunkt vurdere, om der skal rejses tiltale, eller om sigtelsen skal frafalde, siger Jakob Christensen, pressemedarbejder hos Østjyllands Politi.

Sigtelsen kommer, efter at Norddjurs Kommune i begyndelsen af juli politianmeldte en tidligere ansat på baggrund af en lang række bilag, som kommunen.dk havde fået aktindsigt i, samt en uvildig advokatundersøgelse, der rejste en alvorlig mistanke om økonomiske uregelmæssigheder.

Tidligt i efterforskningen

Som tidligere beskrevet af kommunen.dk har værestedet Nærheden, der hører under socialområdet i Norddjurs, i årevis haft et omfattende rod i bilagene.

Der er bl.a. betalt uigennemskuelige værkstedsregninger, en defekt bus og byggemateriale, selvom kommunen i flere tilfælde ikke har været klar over formålene på tidspunktet for indkøbene.

Sigtelsen for underslæb indikerer, at der er opstået en mistanke om misbrug af offentlige midler. Af hensyn til efterforskningen vil politiet dog hverken oplyse baggrunden for sigtelsen eller hvem, der er blevet sigtet i sagen.

- Vi er stadig i den spæde start af efterforskningen, så derfor kan vi ikke sige mere nu. Nu skal vi efterforske sagen nærmere og se, om der er yderligere forhold, eller om sigtelsen skal frafalde, siger pressemedarbejder Jakob Christensen.

Skattekroner i Nærheden

Det beskyttede værested og aktivitetscenter Nærheden, der ligger i Grenå, er et mere end 40 år gammelt kommunalt tilbud for udviklingshæmmede og personer med et psykisk handicap.

Det er Norddjurs Kommune, som driver og finansierer Nærheden, der af kommunen beskrives som ”en sund og effektiv base for mennesker med specielle behov.”

En gennemgang af udgiftsbilag fra Nærheden viser, at en del af pengene er blevet brugt i strid med reglerne, og det har ført til, at en kommunal leder er fratrådt, mens Norddjurs Kommune har bedt politiet efterforske sagen.

Der er blandt andet betalt en lang række regninger, uden at Norddjurs Kommune har haft styr på formålene og modtagerne af indkøbene.

Samtidig har Nærheden i en årrække handlet hos et lokalt værksted i strid med udbudsreglerne, mens den nu fratrådte leder ligeledes uden udbud har handlet hos et malerfirma, hvor ejeren er en tidligere forretningspartner til den fratrådte leder.

Anmeldt for bedrageri

Borgmester i Norddjurs Kommune, Jan Petersen, bekræfter dog over for kommunen.dk, at sagen blev meldt til politiet efter en mistanke om bedrageri.

Han mener, at kommunen har reageret rigtigt i sagen, som han betegner som alvorlig - men han understreger, at en sådan mistanke mod kommunalt ansatte er "en meget, meget sjældent forekommende foreteelse". 

Derfor skal sagen ikke nødvendigvis ende i mere kontrol og flere procedurer.

- Nu skal vi lade være med at udbrede det her til at være mistillid til samtlige medarbejdere og ledere. Det er en balancegang, siger borgmesteren, der forklarer, at "uanset hvilke kontrolforanstaltninger man laver, kan man aldrig gardere sig 100 pct."

- Det betyder også, at man ikke skal gå ud og sige, at alle vores ledere og medarbejdere potentielt tænker på den måde. Vi skal kunne arbejde tillidsbaseret i en organisation som vores. Det gør vi også, og vores medarbejdere og ledere lever fuldt ud op til den her slags. Det er en sjældent forekommende foreteelse, og det skal ikke gå ud over resten, siger borgmesteren.

Indkøb

Social & sundhed

Undersøgelse

Økonomi

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet