velfærdstech-klummen
Af Malene Grouleff
 | 
Mobile, selvkørende desinfektionsrobotter kører selv ind og gennemlyser et lokale med UVC-lys, der dræber eventuelle vira og bakterier både på overflader og i luften.
Mobile, selvkørende desinfektionsrobotter kører selv ind og gennemlyser et lokale med UVC-lys, der dræber eventuelle vira og bakterier både på overflader og i luften.
Foto: Foto: Blue Ocean Robotics

Robotter frigør tid og ressourcer i coronapresset offentlig sektor

Syge børn kan “være med” i undervisningen, patienter forflyttes af én medarbejder og en robot kan køre ind og desinficere alt i et rum, skriver Malene Grouleff.

Pandemien, dens følgevirkninger og myndighedernes retningslinjer dræner ressourcerne i næsten alle afkroge i den offentlige sektor. Men tid og ressourcer er noget, robotter kan frigøre. 

Traditionelt har robotter løst opgaver i fremstillingsindustrien, ikke mindst inden for bilproduktion. Men i de senere år er robotternes ”jobmuligheder” vokset betydeligt, i takt med at de har fået nye kompetencer. Nu findes de i vores hjem, i sundheds- og plejesektoren, på biblioteker, i skoler, på de grønne arealer og såmænd også i luftrummet i form af droner. Kategorien servicerobotter vokser, og corona har kun accelereret den udvikling. 

32 pct. flere robotter på et år

28. oktober 2020 kom den nyeste statistik fra International Federation of Robotics, som viste, at på bare ét år er antallet af servicerobotter globalt vokset med 32 pct. Der blev købt servicerobotter for i alt 71 mia. kr. i 2019. 

Her i Danmark har vi en robotvirksomhed, der har specialiseret sig i dette felt og nu leverer servicerobotter til hele verden. Blue Ocean Robotics og deres datterselskaber hjælper både den offentlige og private sektor med at skabe virtuel tilstedeværelse, løft og træning af patienter og funktionshæmmede samt med at desinficere og forebygge smittespredning. 

Mange coronaløsninger

Her er nogle eksempler på, hvordan servicerobotter i praksis automatiserer velfærdsopgaver: 

  • Telepresence-robotter gør det muligt for blandt andet syge børn og unge at være ”til stede” i skolen via robotten, som de selv kan fjernstyre og på den måde interagere med de andre elever og modtage undervisning. Samme teknologi bruges også til at give mennesker med funktionsnedsættelse adgang til flere steder og oplevelser i samfundet som for eksempel museer og seminarer. 
  • På plejehjem og sygehuse kan robotter assistere med både forflytninger og rehabilitering, der hvor patienterne og behovet er, frem for kun der, hvor der er monteret stationære lifte i loftet. Samtidig kan robotløsningen frigøre medarbejderressourcer, fordi den sætter én medarbejder i stand til sikkert at hjælpe mennesker med funktionsnedsættelser. Robotliften er designet, så den let kan ”skrumpes” til en størrelse, hvor den kan passere i en almindelig døråbning. 
  • Til at sikre en automatiseret desinfektion af overflader i lokaler findes mobile selvkørende desinfektionsrobotter. De kan sættes ind, når den almindelige rengøring er udført. Robotterne kører selv ind og gennemlyser et lokale med UVC-lys, der dræber eventuelle vira og bakterier både på overflader og i luften. Oprindelig blev robotterne udviklet for at bekæmpe hospitalsinfektioner. Alene i Danmark er problemet så stort, at 50.000 patienter hvert år får en hospitalserhvervet infektion og mere end 1.000 patienter dør som direkte konsekvens heraf.

Innovation

It

Social & sundhed

Synspunkt

Tema: Velfærdsteknologi i virkeligheden

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet