Her ses borgmester Thomas Andresen (V) og Lars Løkke Rasmussen (V) ved besøget hos virksomheden Meldgaard i Aabenraa. I baggrunden til højre står kommunaldirektør Tom Ahmt, men han burde slet ikke have været til stede ifølge professor Sten Bønsing.
Her ses borgmester Thomas Andresen (V) og Lars Løkke Rasmussen (V) ved besøget hos virksomheden Meldgaard i Aabenraa. I baggrunden til højre står kommunaldirektør Tom Ahmt, men han burde slet ikke have været til stede ifølge professor Sten Bønsing.
Foto: Claus Bøge Jensen, Aabenraa Kommune

Professor: Embedsmænd i Aabenraa brød regler om partipolitisk neutralitet under KV17

Aabenraa Kommune brugte ressourcer på Lars Løkke Rasmussens kommunalvalgbesøg hos V-borgmester en uge inden valget i 2017. Et brud på kravet om partipolitisk neutralitet ifølge professor. Kommunaldirektør er uenig.

Embedsmisbrug?

Af Simon Sandemand | [email protected]

Forhallen hos erhvervsvirksomheden Meldgaard i Aabenraa summede af forventningens glæde kort før middagstid 14. november 2017, da den store, mørke Audi A8 rullede ind på virksomhedens parkeringsplads.

Virksomhedsejer Line Meldgaard og borgmester Thomas Andresen (V) stod side om side sammen med andre nysgerrige sjæle, den inviterede presse og Venstres pressefolk og spejdede ud af det store glasparti, hvor daværende statsminister og Venstre-formand, Lars Løkke Rasmussen, ledsaget af sine PET-folk, kom gående ind til dagens andet besøg.

Den dag var Lars Løkke Rasmussen, som partiet selv formulerede det i en pressemeddelelse, på kommunalvalgsturné i det syd- og sønderjyske. Han kom fra et besøg i Sønderborg og skulle i løbet af dagen videre til Tønder, Esbjerg og Ringkøbing-Skjern. Her skulle han mødes med enten Venstre-borgmestre eller Venstre-spidskandidater, som stillede op til kommunalvalget præcis én uge senere 21. november.

I Aabenraa skulle besøget handle om kommunens vellykkede beskæftigelsesindsats med den lokale virksomhed Meldgaard som det gode eksempel.

Aktindsigter, Kommunen.dk har fået vedrørende besøget 14. november, viser imidlertid, at tre ansatte i Aabenraa Kommunes forvaltning bistod med at facilitere, planlægge, koordinere, udføre og lave en efterfølgende presseindsats i forbindelse med besøget. 

Og det må embedsmænd ikke i den situation.

Ingen tvivl om brud på regler

Det vurderer ekspert i kommunal- og forvaltningsret med speciale i embedsmisbrug og professor på Aalborg Universitet, Sten Bønsing, efter at være blevet forholdt sagen og aktindsigterne.

- Den er ret nem at vurdere, synes jeg. Der er blevet handlet i strid med reglerne om partipolitisk neutralitet for mig at se. Man må som ansat i en kommune ikke medvirke til partipolitisk aktivitet. Der kan naturligvis i det offentlige system, som jo er politisk på den måde, at forvaltningen er med til at gennemføre politik, opstå gråzoner. Men i dette tilfælde er jeg ikke i tvivl, siger han.

 Sagen er ret nem at vurdere, synes jeg. Der er blevet handlet i strid med reglerne om partipolitisk neutralitet for mig at se. Man må som ansat i en kommune ikke medvirke til partipolitisk aktivitet.

I aktindsigterne kan man læse, hvordan Lars Løkke Rasmussens personlige assistent et par uger forinden tager kontakt til borgmester Thomas Andresen og Venstres kredsformand i Aabenraa, Lorens Jørgensen, med henblik på at slå vejen forbi Aabenraa på kommunalvalgsturnéen. En mulighed, der bliver takket ja til.

Derfra lander besøget på borgmestersekretærens bord, der "tager over for at få programmet skruet sammen og sendt til statsministeriet". Statsministeriet er imidlertid aldrig indblandet i besøget. Det bekræfter Statsministeriet til Kommunen.dk, da Statsministeriet af princip holder sig ude af arrangementer i valgkampsperioder - netop for at være partipolitisk neutrale.

Borgmestersekretæren korresponderer siden med Lars Løkke Rasmussens assistent, ligesom hun også koordinerer og aftaler med virksomheden Meldgaard.

Sideløbende får Aabenraa Kommunes kommunikationskonsulent til opgave at stå for pressearbejde, der indbefatter udarbejdelse af pressemeddelelse, hvor partirelationen i øvrigt ikke er nævnt, ligesom han tager billeder ved selve besøget.

Til sidst er kommunaldirektør i Aabenraa Kommune, Tom Ahmt, også indblandet i besøget, hvor det nævnes, at han har til opgave at holde tidsplanen på dagen.

Afviser, men tager til eftertanke

Netop Tom Ahmt er dog overrasket og uenig i professor Sten Bønsings betragtninger.

- Det skal selvfølgelig vække eftertanke hos os, at han udtaler sig, som han gør. På den anden side laver det ikke om på, at jeg i udgangspunktet ikke deler den præmis, som Sten Bønsing bygger sine udtalelser på. Jeg er ikke enig i fortolkningen af, at vi skulle have opfattet præsentationen af vores beskæftigelsesindsats som et valgkampelement, vi ikke burde deltage i, siger han.

Men når Lars Løkke Rasmussens assistent sender den indledende mail, der fører til besøget, til to Venstre-folk og ikke til kommunen, siger det vel noget om, at det er partiet Venstres dagsorden og ikke kommunens, der bliver tilgodeset?

- For at være helt ærlig, så hæftede jeg mig simpelthen ikke ved det. Jeg har ikke været opmærksom på, at den kommer ind af døren som en Venstre-henvendelse, for fra den ligger på mit bord, så er det udelukkende blevet omtalt som ‘statsministeren, der kommer på besøg’. Set i bagklogskabens ulideligt klare lys, så skulle vi have været mere interesserede i, hvem der besøgte os. I al beskedenhed er der også en vis benovethed over at få besøg af en statsminister. Og jeg kan godt se, at man så kan blive en anelse naiv, men jeg mener stadig, at besøget var i orden.

Hvad siger reglerne?

  • Som embedsmand i det offentlige er du underlagt en række krav og pligter.
  • Pligten om partipolitisk neutralitet i embedsværket indbefatter i denne sammenhæng blandt andet, at embedsmænd ikke må hjælpe borgmesteren i rent partipolitiske aktiviteter eller bistå i forbindelse med valgkampe - heller ikke selvom bistanden vedrører en kommunal sag.
  • I sidste ende er det kommunens øverste embedsmand, kommunaldirektøren, der har ansvaret for, at pligterne bliver overholdt.

Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriet: Generel udtalelse om den kommunale forvaltnings muligheder for at yde bistand til kommunalbestyrelsens medlemmer (2017)

 

Kommunaldirektør Tom Ahmt understreger derudover, at Arbejdsmarkedsudvalgets formand, der er medlem af Dansk Folkeparti, også var inviteret til arrangementet, ligesom at beskæftigelsesområdet i Aabenraa Kommune generelt er et område, hvor kommunen har succes, og derfor er det heller ikke et område, hvor der er partipolitisk uenighed.

- Vi synes, at vi har en forpligtigelse til at dele vores erfaringer med alle interesserede, for vi er stolte af resultaterne på beskæftigelsesområdet. Og så er vi jo heller ikke blinde for det brandingpotentiale, der også er forbundet med sådan et besøg, siger Tom Ahmt.

Kommunaldirektørens argumenter kan professor Sten Bønsing også godt sætte sig ind i. Alligevel argumenterer han modsat for, at besøget efter hans overbevisning ikke var blevet til, hvis Lars Løkke Rasmussen ikke skulle på kommunalvalgsturné.

- Besøget, og det arbejde, de ansatte har udført i den forbindelse, ville ikke nødvendigvis have været i strid med reglerne, hvis der ikke var tale om, at besøget foregik lige op til en valgkamp, siger han og fortsætter:

- Men alt, der handler om valgkamp, er partipolitisk, og det må embedsmænd ikke deltage i. Det eneste, der kan accepteres, er borgmestre, der får hjælp til det, man ville kalde ‘kalenderstyring’. Vi er langt ude over det i den her sag, mener jeg. Der er både embedsmænd, der fysisk har været til stede og brugt tid på besøget, ligesom der er en medarbejder, der har brugt arbejdstid på at planlægge og koordinere besøget.

Spurgt til, hvorvidt kommunaldirektør Tom Ahmt ville modtage det samme besøg igen, siger han:

- Ja, men jeg vil have bekræftet, at det er statsministeren, der kommer på besøg og ikke partiformanden - det skulle vi have gjort. Jeg har selvfølgelig reflekteret over det, og jeg vil fremover overveje eksempelvis at forhøre mig hos vores gruppeformænd for at høre, om de mener, sådan et besøg ville være ok. For jeg kan godt se efterfølgende, at det kan være et muligt kritikpunkt.

Tom Ahmt fortæller derudover, at han i 2017 valgte at være til stede ved besøget, fordi han som tidligere arbejdsmarkedsdirektør i kommunen, på daværende tidspunkt var den mest kompetente i forhold til kommunens beskæftigelsesindsats.

Delte meninger

Helt så kategorisk, som professor Sten Bønsing fortolker reglerne om partipolitisk neutralitet, bliver de imidlertid ikke nødvendigvis fortolket ude i de danske kommuner.

Kommunen.dk har været i kontakt med otte tilfældigt udvalgte, unavngivne kommunaldirektører og forholdt dem scenariet fra Aabenraa, der ligger til grund for Sten Bønsings kritik.

Og her støder man både på kommunaldirektører, der ikke vil røre sådan et besøg med en ildtang og kommunaldirektører, der ville handle på samme måde, som Tom Ahmt gjorde i 2017.

I stikprøven blandt kommunaldirektørerne svarede fem enten, at et sådant besøg aldrig ville finde sted i deres kommune eller, at de som minimum ville være ekstremt påpasselige. Grunden til den holdning skal hovedsageligt findes i, at kommunaldirektørerne vil gøre alt for ikke at kunne blive pålagt politiske motiver af nogen karakter i forbindelse med en valgkamp.

 Set i bagklogskabens ulideligt klare lys, så skulle vi have været mere interesserede i, hvem der besøgte os. Men jeg mener stadig, at besøget var i orden.

På den anden side svarer tre kommunaldirektører, at de ville have handlet, som Tom Ahmt gjorde i Aabenraa. Kommunaldirektørerne peger på de samme argumenter, som Tom Ahmt; nemlig, at det også er i kommunens interesse at få fortalt statsministeren om kommunens succesfulde projekter, ligesom man også har gjort det ordentlige ved at invitere udvalgsformanden fra et andet parti, så det netop ikke lugter af valg.

For dem at se, kan der nemlig sagtens være en situation, hvor både borgmesteren profiterer af, at partiformanden kigger forbi, sideløbende med at kommunen profiterer af at få besøg af en statsminister, der interesserer sig for kommunens beskæftigelsesindsats - også selvom der er valgkamp.

Men som én af de adspurgte kommunaldirektører, der ville tage imod et besøg, dog siger:

- Når man endelig får muligheden for at få landets statsminister til sin kommune, så er det da et ærgerligt tidspunkt at få henvendelsen lige op til et valg.

Det lader altså til, at reglerne bliver fortolket vidt forskelligt. Og ifølge Sten Bønsing er det også svært at sige, hvorvidt sådan en sag bør have et efterspil.

- De regler, som vi er inde på i dette tilfælde, er jo de samme som vi eksempelvis så i spil under sagen med Carl Holst, der overtrådte reglerne. Det er dog vanskeligt at sige, hvorvidt det, der er sket her, er decideret strafbart. Men partipolitisk neutralitet er en pligt og et krav for en embedsmand, så jeg mener jo i hvert fald ikke, man som embedsmand har overholdt sine pligter, siger han.

Venstre-borgmester i Aabenraa, Thomas Andresen, fortæller, at han ikke har erindring om, hvad der dengang gik forud for besøget og har i øvrigt ikke ønsket at udtale sig til artiklen. Han henviser alle spørgsmål til kommunaldirektør Tom Ahmt.

Demokrati

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet