velfærdsteknologi
Af Anders Lyck Fogh-Schultz
 | Chefkonsulent, Danish.Care – Branchen for hjælpemidler og velfærdsteknologi
Sådan ser den ud, den lille blesensor, som skåner både personale og borgere for forstyrrende tjek-procedurer.
Sådan ser den ud, den lille blesensor, som skåner både personale og borgere for forstyrrende tjek-procedurer.
Foto: Anne Cordel, Wear&Care

Lille sensor. Større værdighed

Danskudviklet monitorering af borgere med inkontinens viser lovende resultater, skriver Anders Lyck Fogh-Schultz.

Af Anders Lyck Fogh-Schultz Seniorkonsulent & netværksleder Danish.Care og CareNet  | [email protected]

Sådan ser den ud, den lille blesensor, som skåner både personale og borgere for forstyrrende tjek-procedurer.

Morgendagens hjælpemidler i plejesektoren bliver gradvist mere og mere digitale. Avanceret sensorteknologi og automatiserede processer indgår i de fysiske produkter, hvilket muliggør helt nye løsninger til pleje og omsorg, her tænkes ikke mindst på  ressourceudnyttelsen i de travle plejecentre rundt om i landet. 

  Desuden viste testen, at der finder mindre magtanvendelse sted, da bleen nu kun skal skiftes, når den er våd og altså ikke tjekkes unødvendigt. 

Når sensorer, alarmer, it-infrastruktur, data og kunstig intelligens bidrager til plejeopgaven, kan der frigives værdifuld tid til andre borgernære opgaver. For den enkelte borger bidrager de nye digitale løsninger til mere selvhjulpenhed, færre skemalagte rutinetjek og mindre indblanding udefra.


Kommunerne skal ville det

Det lyder ganske let, men det er det ikke nødvendigvis. Teknologiudviklingen muliggør nye spændende løsninger, men i de kommunale forvaltninger, der varetager test, afprøvninger og endelig implementering af løsningerne, er der behov for omstillingsparat nysgerrighed på teknologiens muligheder. Hos producenter og udviklere er der behov for at forstå offentlige arbejdsgange i samspil med indviklede innovationsprocesser og ja, den enkelte borgers behov og situation. 

Flere og flere kommuner bidrager aktivt til denne digitaliseringsproces af den borgernære sundheds-, omsorgs-, og velfærdsindsats. Det foregår blandt andet gennem afprøvningsprojekter i tæt samarbejde med producenterne, hvor casen hjælper beslutningstagerne med at vurdere løsningen. It-udfordringer komplicerer fra tid til anden opgaven, fordi arbejdet med nyeste teknologiske landvindinger skal ’kobles på’ de fagprofessionelle ude i virkeligheden. Men kommunerne bliver stadig bedre til at styre digitale pilot-projekter, og i udstrakt grad bliver it-afdelingerne del af sundheds-, pleje-, ældre- og socialindsatsen.

Virker på alle slags bleer

Dette aktuelle eksempel handler netop om, hvordan digitalt add-on til hjælpemidler og velfærdsteknologi kan underbygge den kommunale velfærdsservice og være med til at sikre teknologiske løsninger af god kvalitet og god borgerservice: En sensorbaseret løsning til bleer, som i daglig tale kaldes “sensor-bleen”. Producenten Wear & Care Technologies har sammen med Danish.Care introduceret løsningen i Tyskland og åbnet  døre til det danske hjemmemarked via CareNet. 

  Flere og flere kommuner bidrager aktivt til denne digitaliseringsproces af den borgernære sundheds-, omsorgs-, og velfærdsindsats. 

Wear&Cares løsning kan døgnet rundt varsko personalet, når en ble er fyldt og skal skiftes. Sensoren er ikke afhængig af bleens type, størrelse eller mærke, så borgeren kan uden problemer bruge den ble, der fungerer bedst. Målgruppen er borgere med moderat til svær urininkontinens, som også kan have smerter og fysiske eller psykiske handicap. Kort fortalt klæber man en tynd sensor-strimmel uden på bleen og klikker en sender fast foran på bleen. 

Systemet måler væske i bleen, og sender besked videre på sms, skærm, vagttelefoner eller kaldesystem. Der anvendes en GDPR-godkendt platform uden mulighed for at spore personfølsomme oplysninger.

Ledelsen kan også følge med

Sensor-teknologien medvirker til, at man slipper for unødige tjekrutiner og færre bundskift, hvilket skal bidrage til mere værdighed for borgeren samt en bedre døgnrytme med færre natlige forstyrrelser, færre hudirritationer og bedre sårheling. I driftsorganisationen kan den bidrage til større arbejdsglæde for medarbejdere, der ikke skal tjekke bleer rutinemæssigt eller rengøre senge efter større uheld. 

Sensor-bleen er blevet testet i flere kommuner. 

Et plejecenter i Jylland reducerede bleforbruget med 40 procent og flere borgere slap af med svamp, deres sår helede bedre og en enkelt kunne helt smide bleen takket være sensor-teknologien.

Desuden viste testen, at der finder mindre magtanvendelse sted, da bleen nu kun skal skiftes, når den er våd og altså ikke tjekkes unødvendigt. 

Fokus på best practise

Plejepersonalet skærm, tablet og telefon følge bleens status: Grøn betyder tør, gul skal man være opmærksom på og rød betyder bleskift.

Et statistik-view viser, om der er et mønster i vandladningen, hvornår bleen er blevet skiftet og hvor mange gange pr. døgn. Ledelsen orienteres, hvis bleen har siddet på borgeren for længe uden at blive skiftet.

Netop fordi videreudviklingen og digitaliseringen af dansk velfærdsteknologi går rigtig hurtigt i disse år, er det oplagt at skabe mere systematisk tænkning på området samt sætte spot på best practice.

Det kræver netværk og samarbejde kommunerne imellem. 

Sensorbaseret monitorering har et stort potentiale, som samtidig sikrer mere værdighed for den enkelte.

Indkøb

Innovation

It

Social & sundhed

Tema: Velfærdsteknologi i virkeligheden

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet