Eksperter undrer sig over, at ARC eksempelvis ikke har bedt om at få undersøgt interne mails i advokatundersøgelsen, som blev iværksat, mens den nu fyrede energichef, Dan Fredskov, var konstitueret direktør.
Eksperter undrer sig over, at ARC eksempelvis ikke har bedt om at få undersøgt interne mails i advokatundersøgelsen, som blev iværksat, mens den nu fyrede energichef, Dan Fredskov, var konstitueret direktør.
Foto: Pressefoto via ARC

Ledelse brød loven "med åbne øjne" - men undersøgte ikke for personlig vinding

Amager Ressource Center har ikke undersøgt, om ansatte har haft relationer til leverandører, der fik ulovlige kontrakter. Et hul i redegørelsen, mener ekspert.

De ulovlige indkøb

Af Tobias Hansen Bødker og Jens Holm | [email protected] ,[email protected]

Ledelsen i det kommunalt ejede affaldsselskab Amager Ressource Center (ARC) har “med åbne øjne” brudt udbudsloven.

Det konkluderer bestyrelsesmedlem, medlem af Borgerrepræsentationen i København Ulrik Kohl (EL), efter at advokatfirmaet Bech-Bruun og revisionsfirmaet Deloitte i en redegørelse har undersøgt årsagerne til, at ARC i årevis har købt ulovligt ind uden udbud for mindst 306 millioner kroner.

- Der er nogen i ledelsen, som med åbne øjne har brudt loven, og det har de gjort igen og igen. Det har de gjort, fordi de mente, at de havde en god grund til det, og det er selvfølgelig fuldstændig ravruskende forkert, siger Ulrik Kohl, der har forfattet undersøgelsens kommissorium, som danner rammerne for advokaternes beføjelser.

Reaktionen kommer, efter at redegørelsen har konkluderet, at der blandt medarbejdere og i det øverste ledelseslag har været en “lemfældig” indkøbskultur, hvor ARC’s ansatte har haft “manglende respekt for reglerne”.

Men på trods af omfanget af ulovlige indkøb fravalgte selskabets ledelse forud for redegørelsen at undersøge flere centrale forhold.

Et hul i undersøgelsen

Under et møde den 10. juli i år gjorde ARC’s repræsentanter det klart for Bech-Bruun og Deloitte, at undersøgelsen ikke skulle “søge at placere et ansvar hos enkeltpersoner for håndteringen af konkrete sager”.

En beslutning, der blev truffet, mens den nu fratrådte energichef, Dan Fredskov, var konstitueret direktør for selskabet. Blot én måned senere - under den nye direktør Jacob Hartvig Simonsen - blev Dan Fredskov hjemsendt for at redegøre for sin egen rolle i sagen om de ulovlige indkøb, en hjemsendelse, der et par dage efter resulterede i en fratrædelsesaftale.

Udbuds for mindst 306 mio. kr.

Et af Danmarks største kommunalt ejede affaldsselskaber, Amager Ressource Center (ARC), har i årevis brudt udbudsloven. Det viser en række dokumenter, som kommunen.dk har fået aktindsigt i.

Selskabet har i strid med reglerne direkte tildelt opgaver, der samlet løber op i mindst 306 millioner kroner, til private virksomheder uden udbud.

Sagen har kostet den nu forhenværende energichef og tidligere konstituerede direktør, Dan Fredskov, jobbet. En lang række af de ulovlige indkøb er foretaget i selskabets Energi-afdeling, hvor Dan Fredskov har været den øverste chef siden 2007.

Undersøgelsen indbefattede heller ikke dokumenter eller mails sendt indbyrdes mellem medarbejdere i ARC eller mellem medarbejdere og eksterne leverandører, der har fået ulovlige kontrakter, ligesom advokaterne og revisorerne heller ikke har undersøgt, om ansatte har opnået personlig vinding ved, at en række leverandører har fået store millionkontrakter i strid med lovgivningen.

  Der er nogen i ledelsen, som med åbne øjne har brudt loven, og det har de gjort igen og igen. Det har de gjort, fordi de mente, at de havde en god grund til det, og det er selvfølgelig fuldstændig ravruskende forkert

I stedet konkluderer Bech-Bruun og Deloitte blot, at de ikke er stødt på oplysninger, som har rejst en mistanke om personlig vinding.

- Der er et hul i redegørelsen, fordi det simpelthen mangler at blive undersøgt, om der er relationer mellem medarbejdere og de pågældende leverandører. Når der er en decentraliseret indkøbsfunktion, som der har været i ARC, ses det ofte, at der er nogle stærke relationer mellem medarbejdere hos ordregiveren og visse leverandører, siger Steen Jensen, ekspert i udbudsret og selvstændig rådgiver i offentlige udbud hos steenjensen.com.

Han undrer sig over, at ARC ikke har bedt om at få undersøgt interne mails, fordi det ifølge Steen Jensen gør det umuligt at få et klart billede af årsagerne til de systematiske lovbrud.

Ingen mistanke

Da redegørelsens konklusioner blev offentliggjort, understregede selskabets direktør, Jacob Hartvig Simonsen, overfor kommunen.dk, at advokatundersøgelsen ikke har fundet eksempler på, at ansatte har opnået personlig vinding ved lovbruddene.

- Der er ingen mistanke på nogen måde om, at der er medarbejdere hos ARC, der har draget personlige fordele af den måde, som det er foregået på, konkluderede Jacob Hartvig Simonsen.

Men hvis du ikke kigger efter det, og når advokaterne ikke har haft adgang til interne mails, og når advokaterne ikke har undersøgt det, så kan du vel netop heller ikke gå ind og finde ud af, om nogle har opnået personlig vinding?

- Det er sådan set også rigtigt. Men det, der har været genstand for den her undersøgelse, har været at finde ud af, hvordan man skal undgå problemer, og at få viden om, hvordan biksen skal opbygges fremadrettet. Det har netop ikke været et spørgsmål om at placere ansvar. Det der med at placere et ansvar - det er op til mig at gøre det. Og ansvarsplaceringen har ikke været en del af den her undersøgelse, sagde direktøren.

Ifølge udbudsretsekspert Steen Jensen er der flere forhold, som taler for at undersøge, om ansatte har opnået personlig vinding. Han henviser blandt andet til en konklusion fra en rapport, som Bech-Bruun udarbejdede i juli.

  Der er et hul i redegørelsen, fordi det simpelthen mangler at blive undersøgt, om der er relationer mellem medarbejdere og de pågældende leverandører

I rapporten skriver advokaterne, at det var ulovligt, da ARC i 2012 indgik en kontrakt med virksomheden Berendsen Textil A/S om leje og vask af arbejdstøj til en værdi af mere end 6,7 millioner kroner. Kontrakten udløb i januar i år, men er blevet forlænget, indtil der er fundet en vinder af opgaven efter et udbud, som for nylig blev offentliggjort.

Selvom det ligger fast, at indkøbet aldrig kom i udbud, havde ARC’s daværende indkøbschef ifølge rapporten fortalt, at kontrakten blev indgået efter et EU-udbud. I slutningen af 2017 opdagede ARC, at det var forkert.

“Efterfølgende blev der rejst nye funktionelle krav i forhold til arbejdet på det nye energianlæg, som krævede afklaring. Her blev det også klart, at arbejdstøjet ikke havde været i EU-udbud, som den tidligere indkøbschef ellers havde oplyst,” står der i rapporten.

Vil nu følge loven

Jacob Georg Naur, advokat med speciale i udbudsret og partner hos Hejm Advokater, mener, at undersøgelsen virker "tynd i forhold til et svigt af den her størrelsesorden". Det udstiller, at ARC langtfra har haft tilstrækkelig dokumentation for indkøbene, vurderer han.

- Nu har vi så fået svar på, hvad der egentlig sker, hvis man lukker op for papkassen, hvor der står "udbud af indkøb hos ARC". Der sker ikke så meget. Der flyver et par flagermus ud af kassen, og så ligger der måske nogle ældgamle papirer. På den måde passer tingene jo sammen, siger Jacob Georg Naur.

Hos ARC’s bestyrelse mener Ulrik Kohl, at det endelige ansvar for lovbruddene falder tilbage på den tidligere konstituerede direktør Dan Fredskov.

- Hvor skulle ansvaret ellers ligge? Det er jo ikke en fejl, der sker et eller andet sted. Det er jo lovovertrædelser, som man er fuldt bevidst om - det siger den her rapport nu. Det er ikke, fordi man har handlet i god tro og tænkt, at det, man gjorde, var lovligt, siger Ulrik Kohl, der som eksempel henviser til, at ARC i mindst otte år har købt kalk ulovligt for 54,2 millioner kroner.

- Folk har været klar over, at hvis man køber kalk, så er man nødt til at udbyde opgaven vidt og bredt ude i verden, siger han.

Selvom redegørelsen ikke har undersøgt, om der er relationer mellem medarbejdere og private leverandører, eller om ansatte har opnået personlig vinding ved de ulovlige kontrakter, mener Ulrik Kohl, at redegørelsen skal bruges som et værktøj, der kan sikre, at ARC får styr på indkøbskulturen.

- Jeg tror, at det er tilstrækkeligt, fordi der bliver gjort op med den her med, at man bare kan blæse på lovgivningen, og hvor det handler om at gøre det nemmeste, fordi vi har et værk, der skal køre. Nu er der en ny stil, der hedder, at nu gør vi det, der er lovligt, for at få værket til at køre, siger han.

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet