Flere praktiske ting er ændret i forhold til seneste kommunalvalg; blandt andet åbner valgstederne tidligere.
Foto: Peter Klint / Ritzau Foto
Flere praktiske ting er ændret i forhold til seneste kommunalvalg; blandt andet åbner valgstederne tidligere. Foto: Peter Klint / Ritzau Foto

KV17 byder på flere nye regler

Valgstederne åbner tidligere, og der skal styr på post, stillere og hæve-sænke-borde, fremgår det af omfattende vejledning fra Indenrigsministeriet.

Valgteknik

Af Michael Kjærgård | [email protected]

 

Valgstederne skal ved KV17 åbne en time tidligere, end de plejer, altså kl. 8 i stedet for kl. 9. KV17 er første gang, det nye starttidspunkt kommer i anvendelse, men det bliver også gældende for fremtidige valg til Folketinget og Europa-Parlamentet. Det blev samtlige Folketingets partier enige om allerede før folketingsvalget i 2015.

Kommuner har dog lov til først at åbne valgsteder på småøer kl. 9, hvis det er besluttet i byrådet senest 6. november. Sluttidspunktet er til gengæld kl. 20 overalt.

Udover at skulle stå tidligere op på valgdagen skal kommunernes valgansvarlige også huske at tage højde for den forringede postservice.  Med fem dages leveringstid og lang køretid til selvhentet post bliver PostNord en hurdle for brevstemmer og valgkort.

Det hjælper lidt, at sidste frist for at brevstemme bliver fredag før valget mod tidligere lørdag. Men da de fleste posthuse har fået afhentet post kl. 16, når fristen udløber fredag, opfordrer Indenrigsministeriet i sin KV17-vejledning kommunerne til at tjekke, hvornår de kan indlevere Quickbreve efter kl. 16 for at få sendt brevstemmer til andre kommuner.

Desuden skal kommunerne have fat på PostNords erhvervskundeservice for at aftale, hvor de kan hente de brevstemmer, som andre kommuner sender til dem. PostNord vil åbne ekstraordinært tidligt på valgdagen på nogle af sine såkaldte distributionshubs, men hvis afstanden dertil er så lang, at det ikke kan nås, før valgstederne åbner kl. 8, skal posten i stedet hentes mandag aften.

Også udsendelsen af valgkort kan give udfordringer. De skal være ude hos vælgerne senest torsdag den 16. november og skal derfor sendes fra kommunen i god tid.  For valgkort til sidsteøjebliks-tilflyttere til en kommune åbner vejledningen for at benytte andre transportører end PostNord, og eftersendte valgkort bør sendes som Quickbreve eller lignende, lyder anbefalingen.

Hjælp til handicappede

KV17 bliver premieren for, at valgstederne skal stille hjælpemidler til rådighed for borgere med handicap. Ifølge udkastet til bekendtgørelse skal der på hvert valgsted kunne anvises et stemmerum med sorte filtpenne, så man tydeligere kan se sit kryds, og en håndfri såkaldt standlup, som kan forstørre tekst til mindst seksdobbelt størrelse og har plads til, at man kan afkrydse stemmesedlen under luppen.

Endvidere skal der i hver kommune være mindst ét valgsted med et stemmerum med et hæve-sænke->bord, hvor der er benplads til en kørestolsbruger, og som kan højdeindstilles af vælgeren selv.

Desuden gennemføres der forsøg i København, Aarhus, Odense, Lejre og Lemvig med en håndfri LED-lampe, hvis lysstyrke, lysfarve og lysudfald kan reguleres af vælgeren selv, og et forstørrelsesapparat med CCTV-skærm, hvor vælgeren selv kan regulere skriftstørrelse, kontraster og lysstyrke.

Færre stiller med stillere

For partiorganisationerne byder KV17 på en arbejdsmæssig lettelse, men til gengæld en tidsmæssig stramning i forhold til tidligere valg.

Mange partier og lister vil kunne søge om og få fritagelse for at skaffe stillere for at opstille.

Kravet er, at de fik nogen valgt ved KV13 og stadig er repræsenteret. Derudover skal der være, hvad Indenrigsministeriets vejledning kalder 'identitet' mellem den valgte og den nye kandidatliste. Det skal ikke nødvendigvis være de samme, der opstiller igen, men hvis over halvdelen af de valgte i 2013 har skiftet parti eller er blevet løsgængere, er konsekvensen, at 'der som udgangspunkt ikke vil være den fornødne identitet'.

Andre forhindringer kan være, at en liste er blevet sprængt og flere fraktioner hævder at være den sande arvtager til den oprindelige liste, eller at listen kan have skiftet navn undervejs. I de tilfælde er der ingen vej uden om at skaffe stillere.

Indleveringsfristen for kandidatlister uden stillere er mellem 5. og 19. september, hvilket er to uger tidligere end normalt, mens fristen med stillere er mellem 19. september og 3. oktober. Forskellen er begrundet i, at hvis listen ikke fritages for stillerkravet, er der stadig tid til at skaffe stillere.

Slutfristen 3. oktober er syv uger før valgdagen, og det er en fremrykning i forhold til KV13, da slutfristen lå fire uger før valgdagen.

Mindre offentlighed

Stillerlisterne har hidtil været offentligt tilgængelige, men det er slut med virkning fra KV17. Det skyldes et 'hensyn til at beskytte stillernes politiske overbevisning mod offentliggørelse', som det hed i fremsættelsen af lovforslaget.

Selve kandidatlisterne må heller ikke længere udleveres ved aktindsigt, før de bliver offentliggjort,  i år mandag den 9. oktober. Sidste frist for indlevering af kandidatlisterne er tirsdag den 3. oktober, så i de mellemliggende dage må offentligheden nøjes med de lister, som partierne traditionelt selv offentliggør uden at vente på den formelle godkendelse.

Andet

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet