- Lederne har fået at vide, at man ikke skal købe ind hos personer, man kender - hverken hos familie eller venner - medmindre, at man forinden har indhentet flere tilbud, og derfor er helt sikker på, at man får den billigste pris, siger Bo Lindballe, souschef for Socialområdet i Norddjurs Kommune efter endnu et eksempel på indkøb hos en fratrådt leders forretningspartner.
- Lederne har fået at vide, at man ikke skal købe ind hos personer, man kender - hverken hos familie eller venner - medmindre, at man forinden har indhentet flere tilbud, og derfor er helt sikker på, at man får den billigste pris, siger Bo Lindballe, souschef for Socialområdet i Norddjurs Kommune efter endnu et eksempel på indkøb hos en fratrådt leders forretningspartner.

Leder købte ind hos forretningspartner: Nu indskærper Norddjurs reglerne

En fratrådt leder i Norddjurs Kommune har handlet hos endnu en forretningspartner, viser bilag. Direktionen har nu påpeget overfor kommunens ledere, at den slags ikke er i orden, når indkøbene ikke har været konkurrenceudsat.

skattekroner i Nærheden

Af Tobias Hansen Bødker | [email protected]

Norddjurs Kommune er blevet ramt af endnu en sag om indkøb hos en kommunal leders forretningsparter, og det har nu fået kommunen til at påpege overfor lederne, at den slags er imod kommunens principper.

Den løftede pegefinger kommer, efter at kommunen.dk har fået aktindsigt i en række bilag fra det kommunale værested for udviklingshæmmede og psykisk handicappede, Nærheden, der i øjeblikket efterforskes af Østjyllands Politi efter en alvorlig mistanke om økonomiske uregelmæssigheder.

Bilagene viser, at værestedets nu fratrådte leder, Dick Rønde, i en årrække har handlet hos det lokale firma Campo Grafisk, samtidig med, at firmaets direktør og Dick Rønde har siddet i ejerkredsen bag en privat virksomhed, som den tidligere kommunale leder har stiftet.

- Det her er nyt for mig. Jeg har simpelthen ikke opdaget, at de sad i et firma sammen, siger souschef for kommunens socialområde, Bo Lindballe, der hæfter sig ved, at den slags personsammenfald kan rejse en tvivl om, hvorfor et bestemt firma bliver valgt som leverandør.

En tvivl, som kommunen fremadrettet vil være foruden. Derfor har kommunen nu valgt at indskærpe overfor alle ledende medarbejderne, at der ikke må herske tvivl om habiliteten, når kommunen køber ind. 

- Lederne har fået at vide, at man ikke skal købe ind hos personer, man kender - hverken hos familie eller venner - medmindre man forinden har indhentet flere tilbud og derfor er helt sikker på, at man får den billigste pris, siger Bo Lindballe.

- Det er sådan, det fungerer i Norddjurs Kommune. Det er medarbejderne heller ikke i tvivl om, siger han.

Sidder i samme ejerkreds

Siden 2014 har Dick Rønde ifølge bilagene lagt ordrer for omkring 101.000 kroner hos Campo Grafisk. Indkøbene tæller blandt andet t-shirts med tryk, kuglepenne og flag med logo, der er indkøbt til medarbejderne hos Nærheden.

Ifølge Bo Lindballe har Norddjurs i forbindelse med en større intern undersøgelse af Nærheden endevendt samtlige fakturaer fra Campo Grafisk. Der kan redegøres for alle indkøbene, lyder konklusionen, ligesom der også er dokumenterede formål med udgifterne.

Indkøbene har dog alligevel givet anledning til at indskærpe reglerne for de ansatte.

For et opslag i CVR-registret viser, at indkøbene er foretaget samtidig med, at den fratrådte leder har siddet i ejerkredsen i et privat firma sammen med direktøren for Campo Grafisk.

Campo Grafisk er delvist ejet af direktør Peter Bennike, der indtil for nylig samtidig har været både medejer og bestyrelsesformand i ølbryggeriet Bryg-Syndikatet - et firma, der ifølge CVR-registret er stiftet af Dick Rønde, som ligeledes har været medejer af Bryg-Syndikatet i perioden.

Ifølge ølbryggeriets hjemmeside består firmaets ejerkreds hovedsageligt af familie og venner. Her fremgår det også, at Dick Rønde som repræsentant for Handicap- og Psykiatri i Norddjurs Kommune "varmt" har anbefalet Bryg-Syndikatet og betegnet firmaets arrangementer som "veltilrettelagt, lærerigt, underholdende."

"Helt perfekt. Gennemgangen var berigende for alle," lyder anbefalingen fra Dick Rønde på firmaets hjemmeside.

Bryg-Syndikatet anbefaling

Skal indhente flere tilbud 

Som tidligere beskrevet af kommunen.dk har den fratrådte leder også handlet hos sin tidligere forretningspartner Malermester Simon Kristensen, der siden 2014 har modtaget omkring 1,3 mio. kr. af kommunen, uden at opgaverne blev sendt i udbud.

Ordrene sendt til Campo Grafisk har langt fra den samme størrelsesorden, men det nye eksempel på personsammenfald har skabt grobund for selvransagelse.

- Priserne ser egentlig okay ud. Der er orden i fakturaerne, og tingene er blevet leveret til stedet. Men det er er en rigtig, rigtig god ide at indhente tilbud, hvis man handler hos nogle, man har nogen som helst tilknytning til. Så skal man simpelthen sørge for, at man kan dokumentere, at det er det billigste tilbud, siger Bo Lindballe.

Han forklarer, at kommunens administration efter sagen om Nærheden er blevet indskærpet, at der i regnskabssystemet skal være fakturaer med tydelig angivelse af det købte, og at én person ikke må bestille, godkende og betale, som det også er beskrevet i kommunens kasseregulativ. 

Ifølge souschefen har Norddjurs Kommune ikke et egentligt regelsæt, der sort på hvidt dikterer, at lederne ikke må handle hos forretningsforbindelser eller hos bekendte.

- Jeg har da tillid til, at vores institutioner overholder de givne instrukser, og slår selvfølgelig ned, hvis det skulle vise sig, at vi tager fejl. Vi har tillid til vores ledere og har ikke i sinde at lave ellers velfungerende regler om på grund af en enkelt leder, der har tilsidesat dem, siger han.

I stedet er det op til lederne selv at sørge for, at der bliver indhentet tilbud fra flere forskellige virksomheder i alle de tilfælde, hvor der kan rejses tvivl om habiliteten - også selvom det er mindre beløb.

- Jeg kan ikke lide, at der er et personsammenfald. Selvom et firma giver en god pris, er det altid vigtigt, at man får tilbud fra flere steder, hvis der er personsammenfald. I det her tilfælde ville jeg selv have sørget for at få tilbud fra flere steder og tage den billigste. Det ville jeg ikke være i tvivl om, siger Bo Lindballe.

Skattekroner i Nærheden

Det beskyttede værested og aktivitetscenter Nærheden, der ligger i Grenå, er et mere end 40 år gammelt kommunalt tilbud for udviklingshæmmede og personer med et psykisk handicap.

Det er Norddjurs Kommune, som driver og finansierer Nærheden, der af kommunen beskrives som ”en sund og effektiv base for mennesker med specielle behov.”

En gennemgang af udgiftsbilag fra Nærheden viser, at en del af pengene er blevet brugt i strid med reglerne, og det har ført til, at en kommunal leder er fratrådt, mens Norddjurs Kommune har bedt politiet efterforske sagen.

Der er blandt andet betalt en lang række regninger, uden at Norddjurs Kommune har haft styr på formålene og modtagerne af indkøbene.

Samtidig har Nærheden i en årrække handlet hos et lokalt værksted i strid med udbudsreglerne, mens den nu fratrådte leder ligeledes uden udbud har handlet hos et malerfirma, hvor ejeren er en tidligere forretningspartner til den fratrådte leder.

Professor: Italesæt problemer

Ifølge Anders Drejer, professor ved Institut for Økonomi og Ledelse ved Aalborg Universitet, kan det være en god - og forebyggende - ide for en kommune at beskrive den rette ledelsesadfærd i detaljer gennem et værdisæt.

- Den rigtige måde at håndtere det her på er ved at lave et værdisæt, hvor der står, hvordan man skal opføre sig, når man handler. Man kan undre sig over, at det kan være nødvendigt, men det er i det i mange tilfælde, og derfor gør mange organisationer det også, siger professoren. 

Han nævner som eksempel, at de ledende medarbejdere eksempelvis jævnligt kan italesætte praksis for indkøb, så både nye og gamle ledere husker værdisættet. 

- Det kan være, hvis man tager en diskusion om et indkøb, hvor man måske har været lidt på kanten, eller omvendt hvor man har sikret sig, at der ikke er problemer. Man bliver nødt til at italesætte, hvilken adfærd man vil have, fremfor hvilke regler der skal følges - altså via eksemplets magt, siger Anders Drejer.

I Norddjurs Kommune forventer Bo Lindballe, at medarbejderne fremadrettet undgår lignende situationer.

- Selvom der egentlig ikke er noget krav om, at man skal indhente tilbud ved små indkøb, står man godt ved at gøre det. Hele den her sag gør jo også noget ved vores ledere, i det her tilfælde på en god måde, fordi vi hvert fald skal sørge for, at vi har vores i orden, siger han.

Hverken den tidligere leder, Dick Rønde, eller direktør hos Campo Grafisk, Peter Bennike, har ønsket at kommentere sagen.

Indkøb

Organisation & ledelse

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet