Omkring 15 forskere har været inde over en ny rapport, som konkluderer, at man ikke kan koge udvikling af overvægt hos børn og unge ned til at handle om, at man har bevæget sig for lidt eller spist for meget. Gener spiller en stor rolle, og det samme gør ulighed i sundhed, siger professor og overlæge.
Omkring 15 forskere har været inde over en ny rapport, som konkluderer, at man ikke kan koge udvikling af overvægt hos børn og unge ned til at handle om, at man har bevæget sig for lidt eller spist for meget. Gener spiller en stor rolle, og det samme gør ulighed i sundhed, siger professor og overlæge.
Foto: Kim Kyung-Hoon, Reuters

Forskere er på bar bund om børns overvægt

Hvert femte barn er overvægtigt eller svært overvægtigt. Men der er intet videnskabeligt belæg for de mange indsatser, der gøres for at forebygge problemet.

sygdomsforebyggelse

Af Ritzau | [email protected]

Hvert femte barn eller ung i Danmark lever med overvægt eller svær overvægt. Men trods mange års indsats aner forskerne ikke, hvordan problemet skal forebygges. Det viser en ny rapport fra Vidensråd for Forebyggelse, støttet af Novo Nordisk Fonden.

Landets førende forskere har gennemgået den eksisterende forskning på området. Konklusionen er dyster.

- Vi har ikke fundet overbevisende dokumentation for, at de indsatser mod overvægt, vi kender til, rent faktisk virker, siger arbejdsgruppeformand Jens Meldgaard Bruun.

Han er professor og overlæge på Steno Diabetes Center Aarhus og leder af Nationalt Center for Overvægt.

- Vi har afdækket en utrolig grad af kompleksitet i den måde, vores krop udvikler sig på, uanset normalvægt eller overvægt. Tidligere mente man, at hvis man ændrer på kost eller fysisk aktivitet, så blev det bedre. Men det kan videnskaben ikke underbygge. Der er ikke nogle enkle håndtag, man bare kan skrue på en ad gangen, siger han.

  Vi har virkelig brug for, at der bliver sat nogle indsatser i gang, som kan bidrage til mere solid viden om årsagerne til børns overvægt, og hvordan de modvirkes.

Men behovet for en stærkere forebyggelse er der til gengæld ingen tvivl om.

Masser af farer i overvægt

Hos de op mod 20 procent af børn og unge med overvægt er der risiko for, at den tidlige overvægt følger med ind i voksenlivet med fare for dårlig livskvalitet og sygdom.

Hjerte-kar-sygdom, type 2-diabetes, forhøjet blodtryk, ledsmerter, overvægtsspecifikke kræftformer og tidlig død er nogle af de mange farer ved overvægt.

- Vi har virkelig brug for, at der bliver sat nogle indsatser i gang, som kan bidrage til mere solid viden om årsagerne til børns overvægt, og hvordan de modvirkes, siger Jens Meldgaard Bruun.

De bedste odds tegner sig for indsatser, der strækker sig over en årrække, og som spiller på flere heste samtidig. Det kan betyde indsatser rettet mod både hjem, skole og lokalsamfund, og som involverer både vejledning og fysiske forhold.

Også et langt tættere samarbejde mellem forskning og praksis er nødvendigt ifølge rapporten. Både for at sikre at indsatserne bygger på den bedste forskning og for at gøre det muligt at evaluere, hvad der så virker.

- Vi er simpelthen nødt til at få evalueret de mange indsatser, der arbejdes med.

- Det er den eneste måde at sikre, at de penge og kræfter, der bliver brugt i kommuner, regioner og organisationer på at forebygge overvægt, også har en effekt, siger Jens Meldgaard Bruun.

Skæv social fordeling

Desuden er der stor grad af ulighed i måden, som overvægt ser ud til at udvikle sig. Personer i familier med lav indkomst og kort uddannelse samt anden etnisk baggrund udvikler mere overvægt end i familier med høj indkomst og lang uddannelse.

Videnråd for Forebyggelse har taget initiativet til rapporten. Rådets formand, Morten Grønbæk, mener, at den medvirker til at løfte ansvaret for overvægt væk fra den enkelte families skuldre.

- Når erfarne forskere ikke kender årsager og sammenhænge, giver det ingen mening at bede helt almindelige familier om at tage det fulde ansvar.

- Det kræver en bred samfundsmæssig indsats, og vi ved i hvert fald, at man kan fremme befolkningens generelle sundhedsadfærd ved tiltag som afgifter på fødevarer og adgang til bevægelse for alle, siger han.

Stor social ulighed i overvægt

  • 12-19 pct. af de danske skolebørn har overvægt, heraf har 3-4 pct. svær overvægt.
  • Der er stor social ulighed på området. Forekomsten er højere hos børn og unge af forældre med kort uddannelse og lav indkomst.
  • Problemet har været kraftigt stigende, men er stagneret i de seneste årtier.
  • Det kan afspejle, at færre børn fra familier med høj indkomst og lang uddannelse udvikler overvægt, mens stadig flere børn fra familier med lav indkomst og kortere uddannelse stadig udvikler overvægt.
  • Overvægt i barndommen er ikke automatisk ensbetydende med overvægt i voksenlivet, men risikoen øges betragteligt.
  • De bedst virkende indsatser ser ud til at være langvarige og bredspektrede, så de er rettet mod både hjem, skole og lokalsamfund og rummer både vejledning og fysiske indsatser.


Kilde: Videnråd for Forebyggelse

 

Børn & unge

Social & sundhed

Undersøgelse

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet