Af Martin Mejlgaard
 | Formand, Danske Gymnasieelevers Sammenslutning (DGS)
Billede

Færre ville falde fra med 40 minutters transporttidsgaranti

Skal unge vælge kollektiv trafik fremfor privatbilisme, må billetterne være billigere og afgangene hyppigere, skriver Martin Mejlgaard, formand for DGS.

Synspunkt

Der er netop offentliggjort et eftersyn af uddannelsesinstitutionernes taxametersystem. Et af de iøjnefaldende analysepunkter er sammenhængen mellem afstand og frafald. Den viser nemlig, at der er en direkte kobling mellem afstanden til gymnasiet og frafaldet blandt eleverne. Jo længere de studerende har til uddannelsesinstitutionen, des større er risikoen for frafald. Derfor er det afgørende, at vi sikrer effektiv transport for unge til og fra deres uddannelsesinstitutioner, så rejsetiden minimeres.

  Der skal investeres i flere busruter. Ikke mindst i yderområderne, og ruterne skal tilpasses de tidspunkter, hvor den unge generation må forventes at bruge dem. 

Desuden er den kollektive transport en vigtig del af en mere bæredygtig fremtid. Så det skal give mening for kommende generationer at bruge de kollektive transportmuligheder. Et mål må være, at de unges generation som den første tilvælger den kollektive trafik og fravælger privatbilismen. 

Transport bør max tage 40 minutter

For mange unge er den kollektive trafik afgørende for at komme til og fra gymnasiet. Men mange oplever, at bussen går for sjældent, og at den ikke passer med skoleskemaet. Kommer man fra en af de små byer uden et gymnasium i nærheden, bliver det hurtigt til en times transport frem og tilbage. Lad os indføre en 40 minutters transporttids-garanti, så ingen gymnasieelev skal have mere end 40 minutter, fra de går ud af deres hoveddør til de møder op i skole. Hvis vi forventer, at unge skal have et fritidsjob eller skal have mulighed for at deltage i det danske foreningsliv, så er muligheden for hyppige og sikre trafikforbindelser til og fra nødvendig. 

Der skal investeres i flere busruter. Ikke mindst i yderområderne, og ruterne skal tilpasses de tidspunkter, hvor den unge generation må forventes at bruge dem. 

Kollektiv trafik skal være billig

En anden afgørende faktor er prisen. Selvfølgelig har det en betydning, hvor mange penge unge mennesker skal trække op af lommen for at komme med bussen. I dag er prisen på et ungdomskort 382 kr. på en helt almindelig måned. Det er en stor regning for en elev, som måske får 970 kr. i SU. Det kan ikke være rigtigt, at der er gymnasieelever, som skal bruge mere end en tredjedel af deres uddannelsesstøtte på nødvendig transport. Hvis den kollektive transport skal være attraktiv, er den nødt til at være billig for de unge brugere. Som ung er det i forvejen meget at skulle balancere undervisning, interesser og lektier. Det skulle nødigt være sådan, at fritidsjobbet er nødvendigt for at få råd til busbilletten. 

Vi skal gøre den kollektive trafik bedre og billigere. Det skal være lettere og hurtigere for unge at komme til og fra deres uddannelser. Samtidig er det nødvendigt, at prisen bankes nedad. Lad os målrette takstreduktioner til unge og dermed opdrage dem som kommende storforbrugere af kollektiv trafik.

Børn & unge

Energi & forsyning

Klima

Synspunkt

Teknik & miljø

Undersøgelse

Tema: Morgendagens meningsdannere

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet