Af Kathrine Olldag
 | Kommunalordfører, Radikale Venstre

Foto: Steen Brogaard

Billede

For få kvinder på grønne topposter

"En lukket fest for gamle mænd", kalder radikal kommunalordfører de kommunale affalds- energi- og forsyningsselskabers bestyrelser.

synspunkt

Hver gang der er valg til kommunalbestyrelsen eller til Folketinget, konstaterer vi endnu engang, at kvinder er underrepræsenterede, både på kandidatlisterne og på resultatlisterne.

Men helt skidt står det til i det næste udskillelsesløb, hvor der i kommunalbestyrelsen fordeles poster til de magtfulde forsynings-, affalds- og energiselskaber, som er kommunalt ejede. Disse selskaber har ikke alene håndsret over din el- og varmeforsyning, din kloak og din affaldshåndtering. De er også frontkæmpere i den grønne omstilling, som er i fuld gang. Det kræver ambitiøse fremsynede bestyrelser og dygtige medarbejdere.

En kamp om ansvar og lønnede poster 
Og her bliver kvinderne i ekstrem grad sat fuldstændigt af.

Jeg satte mig for at tælle op, hvordan det ser ud i de 10 kommunale forsyningsselskaber på Sjælland, hvor jeg bor, og billedet var værre end jeg troede. Her er 17 ud af 99 bestyrelsesmedlemmer kvinder. Men af de 17 kvindelige medlemmer er kun otte politisk udpegede, de øvrige er medarbejderrepræsentanter.
Som i otte folkevalgte kvinder i alt på hele Sjælland!

  Kære lokalpolitikere; I har magten, og dermed også bolden. Hvad med at give den op for flere kvinder i de tunge og indflydelsesrige bestyrelser?

Helt sort i Argo og Plus
I de to store tværkommunale affalds- og energiselskaber Affald Plus og Argo er det helt sort. Her er der ingen kvinder overhovedet.

Og det fik mig til at gennemgå en håndfuld af de helt store spillere nationalt set, og billedet fortsatte. Det er ikke kun en sjællandsk tendens. I Vestforbrændings bestyrelse er der tre kvinder og 17 mænd. Fjernvarme Fyn brillerer med 10 mænd og ingen kvinder. Ligeså har AFLD i Vestjylland seks mænd og ingen kvinder. Ålborg Forsyning har to kvindelige bestyrelsesmedlemmer og otte mænd.

Helt grundlæggende kan det da ikke være så svært at finde gode kloge kvinder i kommunalbestyrelserne, der har lyst til at tage en tørn ved fronten af klimakampen, eller hvad? Og hvad med jer, kvinder, hvorfor gider I ikke? Går I kolde på regnvand, småt brændbart og kilowatt? Er det mødekulturen, den er gal med? Er det arbejdsformen?

Ja, jeg ved godt at nogle kvindelige politikere i tidens løb har takket nej. Har I overvejet at spørge dem hvorfor og så ændre ved det, der skal ændres? Er det mødekulturen, den er gal med? Er det arbejdsformen?

Ind i kampen, byrødder
Uanset årsagen er billedet det samme i hele landet, kvinder er stærkt underrepræsenterede. Ligeså er det tydeligt, at gennemsnitsalderen er høj.

Selskabernes bestyrelser sidder på daglig basis og skal tage vigtige langsigtede beslutninger, der både peger ind i fremtiden og har en meget direkte og konkret indvirkning på vores alles hverdag. Det er i alles interesse, at disse beslutningstagere selvfølgelig ikke kun skal repræsentere forskellige politiske partier, men også repræsentere alle befolkningsgrupper.

Kære lokalpolitikere; I har magten, og dermed også bolden. Hvad med at give den op for flere kvinder i de tunge og indflydelsesrige bestyrelser? Hvad med at tage debatten? Om ikke alt for længe skal vi (gen)vælge jer. Hvad med at gøre disse poster til en synlig del af valgkampen? Og hvad med at I aktivt forholder jer til problemet og får jer en ligestillingsstrategi for jeres affalds- energi- og forsyningsselskaber?

Energi & forsyning

HR & uddannelse

Klima

Organisation & ledelse

Politikerliv

Synspunkt

Tema: Ordførerne

Tilmeld dig nyhedsbrevet