Innovationsminister Sophie Løhde (V) og beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) præsenterede regeringens reform En offentlig sektor rustet til fremtiden
Innovationsminister Sophie Løhde (V) og beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) præsenterede regeringens reform 'En offentlig sektor rustet til fremtiden'
Foto: Martin Sylvest, Ritzau Scanpix

Dygtige ledere skal afløse de dårlige

Regeringen vil udvikle gode ledere til fremtidens offentlige sektor. Det skal samtidig gå stærkere med at skille sig af med dårlige ledere, siger Sophie Løhde.

ledelse

Af Ritzaus Bureau | [email protected]

Fremtidens ledere i det offentlige skal have bedre muligheder for at udøve god ledelse. I øjeblikket får for mange ledere lov til at sidde for længe, selv om de ikke gør det godt nok.

Det var nogle af de elementer, der blev trukket frem, da regeringen onsdag fremlagde sit udspil til en ledelses- og kompetencereform.

- Vi har sindssygt mange knalddygtige offentlige ledere i Danmark, som jeg gerne i den grad vil give et kæmpe skulderklap og ros for deres fantastiske indsats for hver dag at engagere og motivere medarbejdere i den offentlige sektor, sagde innovationsminister Sophie Løhde (V).

Begejstringen rækker dog ikke længere, end at hun gerne ser ledere afskediget hurtigere, hvis de ikke leverer fagligt.

- Vi kan se på Ledelseskommissionens undersøgelser, at der i den offentlige sektor måske er en berøringsangst for at afskedige ledere, der ikke præsterer.

- Dér skal vi være bedre til at sige, at ledere, der ikke leverer og dermed i sidste ende ikke egner sig til at være ledere, de skal ikke fortsætte med at være det, siger Sophie Løhde.

22 initiativer
Ledelseskommissionen, som regeringen har nedsat, har i en række anbefalinger peget på forbedringsmuligheder for ledere.

Det fremgår blandt andet af anbefalingerne, at mange medarbejdere oplever, at deres leder ikke inddrager dem nok i arbejdet, og at lederen heller ikke påskønner deres arbejde.

Regeringen kommer i udspillet med 22 initiativer og 27 anbefalinger, der skal opkvalificere lederne i den offentlige sektor.

Blandt andet skal lederne evalueres, og der skal laves en motivationsundersøgelse blandt ledere og medarbejdere.

Hanne Fugl Eskjær, der er formand for fagforeningen Djøfs cirka 7500 offentlige chefer, afviser, at man tøver med at fyre dårlige ledere.

Hun peger på, at 210 offentlige Djøf-chefer blev fyret i 2017.

- Dårlige resultater i en afdeling eller en institution skyldes ikke nødvendigvis en dårlig leder. Vi er nødt til at se på rammerne – også de økonomiske og styringsmæssige.

- Det handler også om mindre politisk styring og mere plads til ledelse. Og ressourcer til kompetenceudvikling, siger hun.

Nyt kompetenceråd
Regeringen vil involvere Kommunernes Landsforening (KL) og Danske Regioner i arbejdet med at opkvalificere lederne.

Et tværoffentligt kompetenceråd skal undersøge, hvilke behov der bliver på fremtidens arbejdsmarked.

- Det er godt, at regeringen med udspillet ser på ledelse i hele den offentlige sektor med udgangspunkt i, at borgerne skal mærke, at den offentlige service hænger sammen og er tænkt sammen, siger KL-formand Jacob Bundsgaard (S).

Fakta om ledelses- og kompetencereformen

* 145 millioner kroner til en fællesoffentlig indsats mod sygefravær. Herunder 100 millioner kroner til en særlig indsats på arbejdspladser med et højt sygefravær eller et særligt belastet arbejdsmiljø.

* Eftersyn af de godkendte offentlige lederuddannelser, som skal danne grundlag for ændringer af og eventuel udvikling af nye lederuddannelser.

* På tværs af staten, kommuner og regioner skal der etableres direktionsforløb og udvikles rotationsforløb for ledere og medarbejdere. 


* Et nyt værktøj til lederevalueringer skal udvikles og tilbydes den enkelte leder for at give dem et blik på egen ledelse.

* En motivationsundersøgelse blandt ledere og medarbejdere i hele den offentlige sektor skal gennemføres. 


Kilde: Finansministeriet.

Læs hele udspillet her.

HR & uddannelse

Organisation & ledelse

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet