Efter afsløringerne om Amager Ressource Centers direkte tildelinger af ulovlige millionkontrakter til private virksomheder sender Dansk Industri nu et opråb til hele forsyningsbranchen.
Efter afsløringerne om Amager Ressource Centers direkte tildelinger af ulovlige millionkontrakter til private virksomheder sender Dansk Industri nu et opråb til hele forsyningsbranchen.
Foto: Torben Åndahl / Ritzau Scanpix

Dansk Industri om ulovlige millionkontrakter: Forsyningsselskaber bør kigge indad

Brancheforeningen Dansk Industri, der ofte er tilbageholdende med at kommentere enkeltsager, rejser nu kritik mod et af landets største kommunalt ejede affaldsselskaber for brud på udbudsreglerne.

de ulovlige indkøb

Af Tobias Hansen Bødker og Jens Holm | [email protected] [email protected]

Det undergraver tilliden til de offentlige indkøbere, når kommunalt ejede selskaber som Amager Ressource Center (ARC) bryder reglerne for udbud og sender millioner af kroner direkte videre til private virksomheder.

Det mener brancheforeningen Dansk Industri, som nu opfordrer de danske forsynings- og affaldsselskaber til at kigge indad og undersøge, om selskaberne overholder de lovpligtige udbudsregler.

- Langt de fleste offentlige myndigheder er professionelle indkøbere og overholder reglerne. Desværre ser vi en gruppe offentlige institutioner, herunder ARC, som har udviklet en mere end uheldig tendens til at undlade at sende opgaver i udbud, og dermed overtræder udbudsreglerne, siger Jakob Scharff, branchedirektør for DI Service.

- Det kan man selvfølgelig ikke, så der er behov for, at vi får ryddet godt og grundigt op.

Ødelægger samarbejdet

Som tidligere beskrevet af kommunen.dk har ARC, et af landets største kommunalt ejede affaldsselskaber, siden 2010 sendt mindst 289,5 mio. kr. direkte videre til en lang række private virksomheder, uden at opgaverne - som de skulle ifølge reglerne - blev sendt i offentlige udbud.

Dansk Industri mener, at de ulovlige handler er ødelæggende for samarbejdet mellem offentlige og private virksomheder.

- Det er et ganske alvorligt problem, når ARC’s kunder, altså borgere og virksomheder, ikke kan være sikre på, om de betaler den rigtige pris, fordi opgaverne ikke har været i åben konkurrence.

Branchedirektøren peger på, at et systematisk brud på udbudsreglerne, som det er set hos ARC, er med til at undergrave tilliden til hele systemet, hvor de offentlige indkøbere skal sikre den bedste pris og kvalitet på en opgave.

Derfor rejser sagen flere principielle spørgsmål om samarbejdet mellem det offentlige og private, mener Jakob Scharff.

- Det er jo et grundlæggende spørgsmål om, at vi som borgere, men også som leverandører og samarbejdspartnere, kan have tillid til, at det går ordentligt for sig. Konkurrence handler om sund fornuft, men det er også et spørgsmål om tillid til offentlige institutioner. 

Regelbrud for millioner

Et af Danmarks største kommunalt ejede affaldsselskaber, Amager Ressource Center (ARC), har i årevis brudt udbudsloven. Det viser en række dokumenter, som kommunen.dk har fået aktindsigt i.

Selskabet har i strid med reglerne direkte tildelt opgaver, der samlet løber op på mindst 289,5 mio. kr., til private virksomheder uden udbud.

Samtidig viser en gennemgang, at ARCs ledelse siden 2011 har brugt mere end 2,4 mio. kroner på rejser, julefrokoster, vin og lederseminarer på danske slotte og godser. Der er blandt andet købt mere end 1.400 flasker vin og betalt for julefrokoster med kuvertpriser langt over det tilladte.

På baggrund af ARC-sagen frygter DI, at udbudsproblemerne kan være udbredt i store dele af forsyningssektoren.

- Det tyder på, at der flere steder i den offentlige forvaltning har været en arrogance i forhold til, hvad der er lovmæssige krav, og hvor man tror, at man kan gøre, som man har lyst til, siger Jacob Scharff, som derfor opfordrer til selvransagelse blandt de kommunalt ejede selskaber.

- Vi håber sådan set, at alle de andre forsyningsselskaber ser på det, som er blevet konstateret i ARC, og får kigget indad for at finde ud af, om selskaberne har orden i eget hus.

Nedlagt undersøgelse skaber undren

DI-direktøren kritiserer samtidig også, at ARC for nyligt har valgt at stoppe selskabets interne undersøgelser af, hvor stort omfanget af ulovlige indkøb er.

- Det sender jo ikke ligefrem et klart og tydeligt signal om, at man vil til bunds, have ryddet op og for alvor ændre på tingene. Det er lidt, som om at ARC ikke vil tage den fulde konsekvens af det, man har konstateret, siger han og henviser til en tidligere undersøgelse, som ARC har udarbejdet med hjælp fra advokatfirmaet Bech-Bruun.

Undersøgelsen viste, at mere end 59 pct. af alle de millionkontrakter, som advokatfirmaet endevendte, blev indgået i strid med EU's udbudsregler. Langt størstedelen af de ulovlige indkøb blev foretaget i selskabets Energi-afdeling, hvor den daværende konstituerede direktør, Dan Fredskov, er chef.

Siden valgte bestyrelsen på opfordring fra Dan Fredskov og den øvrige direktion at bremse en yderligere vurdering af, hvor mange af affaldsselskabets mindre kontrakter, der er ulovlige ifølge den danske udbudslov.

Det skete på trods af, at selskabets egen indkøbsafdeling har vurderet, at det er relevant at undersøge lovligheden af yderligere indkøb til sammenlagt 168,5 mio. kr. Det er problematisk, mener DI.

- Vi ser gerne, at man kommer helt til bunds og får lagt en plan for, hvordan man får rettet op. Det skylder vi både borgere og virksomheder. Nu skal vi have genetableret tilliden, siger Jakob Scharff.

Direktør: En alvorlig sag

Den nytiltrådte direktør hos ARC, Jacob H. Simonsen, har ikke ønsket at kommentere kritikken fra DI. I stedet henviser direktøren til, at affaldsselskabet har bedt advokatfirmaet Bech-Bruun og revisionsfirmaet Deloitte om at lave en uvildig undersøgelse af årsagerne til de ulovlige indkøb.

kommunen.dk har uden held forsøgt at få svar på, hvad undersøgelsen helt konkret indebærer.

- Indtil resultaterne af denne uvildige undersøgelse foreligger og er behandlet i bestyrelsen, vil det ikke give mening for mig at udtale mig om sagen, skriver direktøren i et svar.

- Dette er en alvorlig sag for ARC, og jeg er sikker på, at der må være forståelse for, at jeg derfor ønsker at forholde mig til sagen på et fuldt oplyst grundlag, skriver Jacob H. Simonsen.

Indkøb

Teknik & miljø

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet