Du kan måske huske de fysiske Blockbuster-butikker, der engang prægede bymidter rundtom i Danmark. I dag er Blockbuster en online streamingtjeneste, som TDC Group ejer og driver.
Du kan måske huske de fysiske Blockbuster-butikker, der engang prægede bymidter rundtom i Danmark. I dag er Blockbuster en online streamingtjeneste, som TDC Group ejer og driver.
Christian Lindgren, Ritzau Scanpix

Biblioteket underbyder Blockbuster

Bibliotekstjenesten Sofarækken udlejer film billigere end Blockbuster. Men kommuner skal ikke konkurrere med virksomheder, lyder kritikken.

konkurrence

Af Emma Oxenbøll | [email protected]

Når en flittig låner på biblioteket har opbrugt sine filmudlån på bibliotekstjenesten Filmstriben, kan han eller hun skifte over til Sofarækken, der også er drevet af bibliotekerne, og leje film her i stedet.

På en række film er prisen tilmed lavere, end hvis vedkommende skulle leje dem på en kommerciel tjeneste som Blockbuster.

Og det er problematisk, lyder det fra direktør for Blockbuster, Casper Hald.

- Det er næppe meningen, at det offentlige skal konkurrere med de danske virksomheder, der lever af at udleje film, siger han.

- Det undrer mig, at man ikke fra Filmstriben – i stedet for alene at henvise til Sofarækken – giver forbrugerne det fulde overblik ved at linke til samtlige danske streamingtjenester.

Heller ikke DF's kulturordfører Alex Ahrendtsen, der for tiden har orlov fra Folketinget, mener, at udlejning af film er en offentlig opgave.

- Rent principielt bør en offentlig virksomhed ikke tilbyde noget, som allerede findes på det private marked, har han tidligere sagt under en debat om Filmstriben og Sofarækken i Folketinget.

Sofarækken og Filmstriben

- Er online streamingtjenester, der drives af aktieselskabet Dansk BiblioteksCenter (DBC), som ejes af KL og staten.

- Filmstriben udlåner film, Sofarækken udlejer film som et supplement til Filmstriben, når udlån er opbrugt her. Betalingen udgør altså forskellen.

Unødig konkurrence
Som biblioteksbruger kan man leje over halvdelen af de nyeste filmtitler hos Sofarækken til en lavere pris end hos Blockbuster, viser en gennemgang af de 100 nyeste titler på tjenesten, som kommunen.dk lavede i december.

Helt præcis 51 af filmene findes begge steder med en prisforskel på i gennemsnit 11 kr. pr. film.

Mens man hos Blockbuster kan gå direkte ind og trykke på lejeknappen, skal man opbruge sine biblioteksudlån på Filmstriben, før man kan leje film hos Sofarækken.

Antallet af udlån afhænger af, hvor meget de enkelte kommuners biblioteker betaler for at bruge Filmstriben. For eksempel kan en Randers-låner låne syv film om måneden, mens en Frederiksberg-låner kun kan låne fire film.

Det er altså forskelligt, hvor hurtigt og ofte en låner når frem til udlejningstjenesten. Derfor har Sofarækken heller ikke mere end 10 visninger i døgnet.

Forskellen på Sofarækken og Blockbuster er også, at det er henholdsvis et offentligt finansieret bibliotekstilbud og en privat virksomhed, der fungerer som streamingtjeneste. Og det er altså konkurrencen mellem de to, Casper Hald stiller spørgsmålstegn ved.

Fra DBC lyder det, at filmene på både Filmstriben og Sofarækken ikke har noget kommercielt sigte. Deres vurdering er, at Sofarækken ikke markedsføres og derfor ikke skulle være i konkurrence med tjenester som Blockbuster.

- Sofarækken er et tilbud til biblioteksbrugere, der har brugt det antal lån, de har til rådighed på Filmstriben. Vi markedsfører ikke Sofarækken kommercielt, og den samlede omsætning er kun på omkring 100.000 kr. om året, lyder det fra Peter Danelund, produktansvarlig for Sofarækken.

Og direktør i Blockbuster Casper Hald mener da også, at det er positivt, at Danmark har et moderne bibliotekstilbud som Filmstriben, hvor danskerne uden at skulle betale for det kan streame film, som måske ellers ikke ville være bredt tilgængelige:

- Man kan imidlertid spørge sig selv, hvorvidt det er nødvendigt, at det offentlige i tillæg hertil og via sin egen betalingsstreamingtjeneste udbyder film, som overlapper og ligefrem konkurrerer med film udbudt af kommercielle aktører.

Gråzone?
Af praktiske årsager har Sofarækken valgt et ensartet prisniveau, hvor alle spillefilm koster det samme. Alle film koster i skrivende stund 30 kr. hos Sofarækken.

- Vi fastsætter prisen ud fra, at den skal være markedskonform, sådan at den svarer nogenlunde til gennemsnittet af priserne hos de kommercielle tjenester, lyder det fra Peter Danelund.

Og rent juridisk har selskabet baglandet i orden. Medmindre der er skreven lovgivning, gælder de ulovfæstede grundsætninger om kommunalfuldmagten, når det kommer til spørgsmål om, hvorvidt kommuner må lave erhvervsaktiviteter - som for eksempel udlejning, men:

- For DBC er det ikke kommunalfuldmagten, der gælder, fordi selskabet er omfattet af en særlig lov, der giver udvidede muligheder, siger Rikke Søgaard Berth, advokat og partner i advokatfirmaet Horten.

Hun sidder i bestyrelsen i Foreningen for Kommunal- og Forvaltningsret og rådgiver til daglig kommuner om blandt andet støtte til kultur og sport og om offentlig og privat samarbejde.

I Sofarækkens tilfælde findes der altså en lov om kommunernes samarbejde i regi af aktieselskaber, som giver visse kommunalt ejede selskaber, herunder DBC, udvidede muligheder for at lave flere erhvervsaktiviteter.

- Den relevante lov fra 1992 er faktisk ophævet, men DBC er omfattet af en overgangsbestemmelse i den nye lov, og det gør, at selskabet fortsat kan agere under de gamle regler, siger Rikke Søgaard Berth.

Samtidig forklarer hun, at det er tæt reguleret, hvad det offentlige må og ikke må.

- Der har været meget fokus på kommunernes erhvervsaktiviteter, det nogle kaldte det offentlige opgavetyveri, siger hun.

- Undervejs i arbejdet i den arbejdsgruppe, der så på det, blev det dog afdækket, at det måske ikke er kommunernes lovlige erhvervsaktivitet, der er så problematisk, og at den aktivitet også i et vist omfang er reguleret i den skrevne lovgivning, siger hun.

For eksempel ville det være biblioteksloven, der gjaldt, hvis det var et folkebibliotek, der stod for udlejningen, og også den ville give udvidede muligheder sammenlignet med kommunalfuldmagten.

Efter biblioteksloven kan bibliotekerne nemlig opkræve vederlag for særlige serviceydelser, og de kan videreudvikle og sælge deres viden, så længe priserne på ydelserne fastsættes på markedsmæssige vilkår, hvis de udføres i konkurrence med private.

Det sikrer, at bibliotekernes erhvervsaktivitet ikke medfører urimelig konkurrence over for private aktører.

Hun kan til gengæld godt forstå, hvis man som privat aktør kan få den opfattelse, at det er generende, når det offentlige laver erhvervsaktiviteter.

- Men i de tilfælde, hvor der er skreven lovgivning, har man fra Folketingets side taget stilling til, hvilke opgaver kommuner og kommunale fællesskaber og aktieselskab må og ikke må varetage, siger hun.

Tilføjelse 23.1.: Efter at artiklen blev skrevet, har Sofarækken netop hævet prisen fra 30 til 39 kr i forbindelse med sin årlige regulering af priserne. 

Vi har desuden præciseret i artiklen, at den omtalte optælling er foretaget af kommunen.dk i december.

Kultur

Tilmeld dig nyhedsbrevet