- Man behøver ikke tælle alle træerne for at finde ud af, om det er en skov. Det står lysende klart, at ARC i årevis har købt ulovligt ind. Nu skal krudtet bruges på at finde ud af hvorfor og hvordan - og forhindre, at det sker igen, siger Ulrik Kohl (EL), bestyrelsesmedlem hos ARC.
- Man behøver ikke tælle alle træerne for at finde ud af, om det er en skov. Det står lysende klart, at ARC i årevis har købt ulovligt ind. Nu skal krudtet bruges på at finde ud af hvorfor og hvordan - og forhindre, at det sker igen, siger Ulrik Kohl (EL), bestyrelsesmedlem hos ARC.
Foto: Pressefoto / Amager Ressource Center

Affaldsselskab skærper regler efter omfattende lovbrud

Amager Ressource Center vil foretage gennemgribende ændringer i selskabets indkøbspraksis, efter at kommunen.dk har afsløret et hav af ulovlige indkøb.

de ulovlige indkøb

Af Tobias Hansen Bødker og Jens Holm | [email protected] [email protected]

Amager Ressource Center (ARC) vil nu stramme gevaldigt op, efter at selskabet i årevis har brudt EU’s udbudsregler og systematisk købt ulovligt ind for mindst 289,5 mio. kr.

Ifølge en række dokumenter, som kommunen.dk har gennemgået, har affaldsselskabet været nødt til at ændre en lang række procedurer i et forsøg på at få styr på udbudsreglerne.

Samtidig har selskabet som en midlertidig løsning besluttet, at alle indkøb, der overstiger 250.000 kr., skal gennem ”en skærpet procedure” og godkendes af indkøbschefen, inden leverandørerne må få ordrerne.

Ikke dygtige nok

Da ARC i juni offentliggjorde en rapport, der viste, at selskabet i årevis har brudt udbudsreglerne, lød konklusionen, at ”det åbenlyst kan konstateres, at ARC ikke har været dygtige nok til at sikre, at gældende regler for indkøb og udbud overholdes.”

Ifølge rapporten har ARC i årene fra 2013 til 2018 anvendt 1.376 forskellige leverandører, modtaget 49.152 fakturaer og udsendt 12.463 indkøbsordrer. I den samme periode har ARC ifølge rapporten blot bekendtgjort udbud 42 gange.

Udover den midlertidige indkøbsprocedure har selskabet også besluttet, at alle de kontrakter, som ifølge den tidligere rapport burde have været sendt i EU-udbud, skal ophæves i de tilfælde, hvor det er muligt indenfor reglerne. Intentionen er, at disse opgaver senere skal sendes i udbud.

Hvor mange ophævede kontrakter, der er tale om, er uvist.

Regelbrud for millioner

Et af Danmarks største kommunalt ejede affaldsselskaber, Amager Ressource Center (ARC), har i årevis brudt udbudsloven. Det viser en række dokumenter, som kommunen.dk har fået aktindsigt i.

Selskabet har i strid med reglerne direkte tildelt opgaver, der samlet løber op på mindst 289,5 mio. kr., til private virksomheder uden udbud.

Samtidig viser en gennemgang, at ARCs ledelse siden 2011 har brugt mere end 2,4 mio. kroner på rejser, julefrokoster, vin og lederseminarer på danske slotte og godser. Der er blandt købt mere end 1.400 flasker vin og betalt for julefrokoster med kuvertpriser langt over det tilladte.

Hjælp fra advokater

De manglende udbud har ifølge et bestyrelsesreferat betydet, at indkøbsafdelingen fremover skal udarbejde en rapport til direktionen hver måned over status på indkøb.

I et forsøg på at stoppe regelbruddet har hele ARC’s ledergruppe fået gennemgået indkøbs- og udbudsreglerne, mens selskabet ligeledes har indskærpet over for cheferne, at udbudsreglerne skal overholdes.

En del af de nye procedurer er endnu ikke fastlagte, heriblandt hvordan de indkøbsansvarlige skal oplæres i ”korrekt indkøbsadfærd”. Det kan ifølge referatet f.eks. ske i form af efteruddannelse eller nyansættelser.

ARC forventer, at arbejdet med at rydde op efter regelbruddet først kan afsluttes i 2019.

Til den tid skal alle ulovlige kontrakter ifølge referatet være ophævet, alle udbudspligtige opgaver skal være sendt i udbud, og der skal være etableret “overvågning”, opfølgning og monitorering af indkøb, som det lyder i referatet.

Ifølge ARC skal advokatfirmaet Bech-Bruun bistå med rådgivning til de nye procedurer.

”Tidsplanen vil løbende blive justeret i takt med, at processen igangsættes, således at det sikres, at ARC hurtigst muligt når frem til, at indkøb foretages efter gældende regler,” skriver selskabet.

Helt uacceptabelt

Ulrik Kohl (EL), bestyrelsesmedlem hos ARC og medlem af teknik- og miljøudvalget i Københavns Kommune, forklarer, at bestyrelsen har “givet grønt lys for en plan til at få rettet op, så de ulovlige indkøb ikke fortsætter”.

- Der er kommet en ny direktør og en ny bestyrelsesformand i ARC, og på deres to-do-liste står sagen om ulovlige indkøb helt oppe i toppen, siger han og tilføjer, at “sagen ikke er lukket - tværtimod”.

- Der er ingen tvivl om, at ARC i meget stort omfang har brudt udbudsreglerne. Det er helt uacceptabelt.

Selvom rapporten fra juni viste, at ARC har købt ulovligt ind i 59 pct. af de indkøb, som selskabet fik undersøgt for regelbrud, mener Ulrik Kohl ikke, at det er nødvendigt at afdække det fulde omfang af ulovlige indkøb gennem flere undersøgelser.

- Man behøver ikke tælle alle træerne for at finde ud af, om det er en skov. Det står lysende klart, at ARC i årevis har købt ulovligt ind. Nu skal krudtet bruges på at finde ud af hvorfor og hvordan - og forhindre, at det sker igen, siger han.

- kommunen.dk fortjener ros for at have gravet sagen frem. Ellers var de ulovlige indkøb ikke blevet opdaget nu.

Indkøb

Teknik & miljø

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet