synspunkt
Af Jan Nymark Thaysen
 | skolerådmand (V), Aalborg kommune
Danmark er ifølge OECD blandt verdens dårligste til at bryde den negative sociale arv i uddannelse, skriver skolerådmand Jan Nymark Thaysen, fra Aalborg, hvor en ny lederuddannelse nu skal skabe en mere retfærdig folkeskole. Billedet er fra Skolernes skakdag på Herningvejens Skole i Aalborg.
Danmark er ifølge OECD blandt verdens dårligste til at bryde den negative sociale arv i uddannelse, skriver skolerådmand Jan Nymark Thaysen, fra Aalborg, hvor en ny lederuddannelse nu skal skabe en mere retfærdig folkeskole. Billedet er fra Skolernes skakdag på Herningvejens Skole i Aalborg.
Foto: Henning Bagger, Ritzau Scanpix

Aalborg tager endnu et skridt mod en mere retfærdig folkeskole

Elevernes faglige udbytte afhænger stadig af social status, skriver nytiltrådt skolerådmand. Aalborg Kommune sætter derfor ind med målrettet lederuddannelse.

synspunkt

Folkeskolen er en af de mest centrale institutioner i Danmark. Med tilbuddet om gratis skolegang er den en grundpille i vores velfærdsstat, som bidrager til, at vi kan opretholde et stabilt, folkeligt udbredt og konkurrencedygtigt uddannelsessystem og arbejdsmarked.

Alligevel er Danmark ifølge OECD fortsat blandt verdenst dårligste til at bryde den negative sociale arv i uddannelse. Selvom det danske velfærdssamfund har forsøgt at skabe lige adgang til grundlæggende ydelser, er der fortsat uformelle barrierer, der begrænser nogle børn og unge i at nå deres fulde læringspotentiale. Derfor har skolerne en afgørende rolle i at levere og udfærdige undervisning af høj kvalitet, og det er skoleledelsens ansvar at sørge for, at det sker i praksis. Ellers kommer det til at gå ud over elevernes faglighed og i særdeleshed de børn, der kommer fra hjem med lav socioøkonomisk status. 

Stadig langt fra målet

Hvis vi skruer tiden seks år tilbage, så var det første hovedmål med folkeskolereformen i 2014, at skolen skal udfordre alle elever, så de udnytter deres fulde læringspotentiale. 

I Aalborg Kommune ligger vi over landsgennemsnittet i resultaterne på afgangsprøver og trivsel, men spredningen blandt eleverne er for stor. Ifølge Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, VIVE, har vi heller ikke på landsplan haft held med at give de mere udfordrede elevgrupper et fagligt løft i perioden efter reformen, når man sammenligner med de øvrige elever. Betydningen af social baggrund for elevernes faglige resultater er heller ikke blevet mindre efter reformen, hvilket ellers var et af de centrale mål. 

  Målet er, at de i samarbejde kan tilrettelægge og udvikle undervisning af høj kvalitet, så alle elever indfrier deres fulde læringspotentiale.

Det er i mine øjne noget, vi skal tage alvorligt. Derfor søsætter vi nu Danmarks mest ambitiøse kompetenceløft for skoleledelser, Professionel Læringsledelse, som har til formål at styrke forudsætningerne for at kunne træffe de rigtige ledelsesmæssige beslutninger, der succesfuldt kan løfte elevernes faglige niveau og trivsel. 

En mere retfærdig folkeskole

Professionel Læringsledelse, der gennemføres blandt skoleledelser i samarbejde med ValueEd, anført af den norske professor Johan From og med støtte fra A.P. Møller Fonden, skal blandt andet hjælpe skoleledelserne til at kunne analysere deres egen skole og planlægge indsatser, hvor behovet er størst.

Skoleledelserne lærer at træffe beslutninger på baggrund af data, der dækker over meget mere end nuller og ettaller, og i mindst lige så høj grad de observationer, som det pædagogiske personale allerede gør sig i løbet af skoledagen. Af samme grund er det skoleledelsens opgave at støtte det pædagogiske personale, som er tættest på eleverne i dagligdagen. Målet er, at de i samarbejde kan tilrettelægge og udvikle undervisning af høj kvalitet, så alle elever indfrier deres fulde læringspotentiale.

Vi tager nu langt om længe de fornødne skridt mod en retfærdig folkeskole. Og det kan vi godt være stolte af.

Børn & unge

HR & uddannelse

Kronik

Organisation & ledelse

Tema: Synspunkt

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet